Stram økonomi: – Studentorganisasjoner flest sliter med en stram økonomi som går utover deres aktivitet sier styreleder Ingvild Høystad Stavem i Radio Nova, som varsler kamp om å øke totalrammen til høsten.
Stram økonomi: – Studentorganisasjoner flest sliter med en stram økonomi som går utover deres aktivitet sier styreleder Ingvild Høystad Stavem i Radio Nova, som varsler kamp om å øke totalrammen til høsten.Foto: Nicolay Woldsdal

Varsler kamp om velferds­mil­lio­nene

13,2 millioner kroner ekstra i banken skaper en gnist blant studentorganisasjonene. Nå forventer flere at Velferdstinget ber SiO knuse sparegrisen.

Det var i høst Velferdstinget i Oslo og Akershus fikk sterke signaler fra SiO om å være moderate i sin tildeling til studentorganisasjoner. De studentvalgte valgte derfor å barbere bort 1,175 millioner kroner i søknadene som kom inn. Derfor var overraskelsen stor da det ble kjent at 13,2 millioner kroner av fjorårets semesteravgift sto ubrukt.

–⁠ Det er våre penger, studentenes penger, og det er vi som skal bestemme hvordan SiO skal fordele dem, mener representant Hashem Jafari på Velferdstinget.

Han er svært overrasket og skuffet over at SiO nesten seks måneder etter tildelingsmøtet avslører at de har en flom av penger tilgjengelig.

–⁠ Vi har ikke fått informasjon på riktig tidspunkt. Det oppleves som udemokratisk, mener Jafari.

–⁠ Disse 13 millionene må fordeles til studentorganisasjoner, studenthelse, studentkultur og ikke minst på bærekraftige og miljøvennlige tiltak, fortsetter han, meninger som også kommer til uttrykk i et leserinnlegg i dagens avis.

Det er våre penger, studentenes penger

Hashem Jafari
Kritisk: Grønn liste-representant Hashem Jafari på Velferdstinget.
Kritisk: Grønn liste-representant Hashem Jafari på Velferdstinget.Foto: Adrian Nielsen

Økonomiske utfordringer

Det var egentlig kun planlagt å sette av 2,5 millioner kroner av semesteravgiften i egenkapital, men SiOs hovedstyre – som styres av et flertall av studenter – bestemte tidligere i år å øke summen med 11,7 millioner kroner. Økt semesteravgift og gode resultater i SiO er årsaken til det enorme overskuddet.

–⁠ I et år der vi investerer enorme summer i bolig var det en riktig avgjørelse. For å kunne tilby studentene det de vil ha er vi avhengig av en bunnsolid økonomi, sa styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset i SiO til Universitas forrige uke.

Kommentar: SiOs nyttige idioter

Tar gjerne en ekstra slant: Daglig leder Eirik Thorsen i Radio Nova sitter sammen med fagsjef Edvard Brudeli Moe inne i studio på Chateau Neuf.
Tar gjerne en ekstra slant: Daglig leder Eirik Thorsen i Radio Nova sitter sammen med fagsjef Edvard Brudeli Moe inne i studio på Chateau Neuf.Foto: Adrian Nielsen

Avgjørelsen kommer i en periode hvor flere studentorganisasjoner sliter med økonomien. Blant andre Radio Nova og Universitas møter en mediehverdag i omstilling, og har store kostnader knyttet til produksjon av radio og papiravis.

–⁠ Hvis mikseren ryker, så er det et stort problem for oss, sier daglig leder Eirik Thorsen i Radio Nova.

Han holder en hånd på mikseren til en verdi av nesten 200 000 kroner inne i deres B-studio på Chateau Neuf. Universitas møter han sammen med fagsjef Edvard Brudeli Moe. Radiokanalen med cirka 150 aktive medlemmer fordelt utover 35 forskjellige radioprogrammer, forbereder seg denne ettermiddagen på å arrangere kurs for mange av de frivillige.

–⁠ Innholdsmessig har vi en like stor produksjon som P3, mener Thorsen.

Frarådet å øke rammen

Selv om de ved tidligere anledninger har måtte gjennomføre nedskjæringer på grunn av kutt i tildeling fra Velferdstinget, så mener Thorsen at de har et stort sett godt forhold til tinget de siste årene.

–⁠ Vi føler at Velferdstinget er på vår side. Men det er alltid spennende å vite hva vi får fra dem, sier han.

Styreleder Ingvild Høystad Stavem i radiokanalen varsler nå en kamp i høst om å øke totalrammen som gis til studentorganisasjoner.

–⁠ Det er synd at det ikke ble tildelt et større beløp i høst, med tanke på at man samme år økte semesteravgiften. Dette er penger som kunne gått direkte til studentaktiviteter, sier hun til Universitas.

Hun sto selv på barrikadene for å få hele beløpet som de søkte om i fjor. De manglet 100 000 for full pott på en søknad på 1,75 millioner kroner, og konsekvensen er at de må utsette en økonomisk treårsplan, som de trodde de hadde fått VT med på året før.

–⁠ Velferdstinget ble frarådet på det sterkeste fra alle hold å øke totalrammen. Det ble respektert den gang. Nå spørs det om det blir respektert til høsten. Studentorganisasjoner flest sliter med en stram økonomi som går utover deres aktivitet, sier Stavem.

SiO-direktør Lisbeth Dyrberg: Tjener 1,7 millioner på din semesteravgift

Kritisk: Daglig leder Marlene Persson i OSI.
Kritisk: Daglig leder Marlene Persson i OSI.Foto: Hanna Hjardar

Argument for mer åpenhet

Én av dem som er mest kritisk til SiOs rolle i denne saken er daglig leder Marlene Persson i Oslostudentenes Idrettsklubb.

–⁠ Det er veldig problematisk dersom Velferdstinget ikke har blitt informert om dette på forhånd. SiO legitimerer stadig vekk sine prioriteringer med at de er studentstyrt. Dersom Velferdstinget ikke informeres fratrar man organet sine muligheter for å ytre studentenes mening og dermed utøve sin funksjon. Da mister SiO også sin legitimitet som «studentstyrt», mener hun.

Hun angriper samtidig mangelen på åpenhet i SiO.

–⁠ Dette løfter også frem et annet spørsmål, nemlig problematikken rundt at studentsamskipnaden ikke er underlagt offentlighetsloven. Dette gjør at studentene er prisgitt at de som styrer på vegne av dem er åpne om hvordan studentenes ressurser brukes, og at studentrepresentantene informeres og får mulighet til å kommentere de prioriteringene som gjøres, mener Persson.

–⁠ Saker som dette viser at dette ikke nødvendigvis er tilfellet, og reiser spørsmål rundt hva samskipnaden gjør som vi ikke hører om, fortsetter hun.

Må avvise studenter

I likhet med de andre studentorganisasjonene som er avhengig av støtten fra Velferdstinget, så er OSI klar på at de til neste år forventer at det stilles mer midler til disposisjon. Hvert år må de avvise cirka 2000 studenter som ønsker å delta i studentidretten. Nå håper Persson å gi et enda bedre tilbud til studentidretten neste år.

–⁠ Det er opp til oss å levere en god søknad. Men denne saken viser at tildelingssummen og derav aktivitetstilbudet ikke bør reduseres som følge av at Velferdstinget mangler midler å fordele, sier hun.

Må prioritere: Leder i Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter, under tildelingsmøtet i fjor høst.
Må prioritere: Leder i Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter, under tildelingsmøtet i fjor høst.Foto: Adrian Nielsen

Vil ta en kamp

–⁠ Vi skal ta kampen for mer penger når vi ser at det er så mye penger til overs. Men hvis vi ønsker å søke mer penger til foreningslivet neste år, så vil det gjøre at vi må nedprioritere andre områder, mener leder Aleksander Gjøsæter i Velferdstinget.

–⁠ I høst snakket du om at ble gitt signaler om hvor mye dere kan søke om. Hvilke signaler er det som blir gitt?

–⁠ De signalene vi får handler hovedsakelig om at vi får et ja, nei eller kanskje til svar. Det er en forhandling, og betydelige økninger krever en god begrunnelse. Vi vil gjerne ha best mulige rammer for foreningene. Det vet vi at SiO også vil, men SiO er helt avhengig av å ha en sunn økonomi, og de største summene har Velferdstinget allerede bundet opp i SiO Helse, sier Gjøsæter.

Vil ta imot flere spørsmål: Styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset i SiO.
Vil ta imot flere spørsmål: Styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset i SiO.Foto: Adrian Nielsen

Gir ingen signaler nå

Styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset i SiO tror ikke det er lurt å bruke opp alle pengene med det første.

–⁠ Semesteravgiften økes med jevne mellomrom fordi man tar hensyn til kommende prisvekst for å sørge for at vi kan opprettholde dagens tilbud. Binder man opp alle pengene neste år, har man ingen buffer for prisvekst og nye satsinger de neste årene, sier hun til Universitas.

Tilbakeblikk: Dette sa Gjerdset da hun ble ansatt

Hun vil heller ikke gi noen signaler om hvor mye styret er villig til å gi neste år.

–⁠ Jeg legger meg ikke opp i Velferdstingets interne prioriteringer. Velferdstinget står fritt til å søke om så mye de mener er riktig og ansvarlig.

Noe av kritikken går på manglende åpenhet og informasjon fra SiOs side, men Gjerdset viser til at Velferdstingets arbeidsutvalg har innsyn i de samme dokumentene som SiOs hovedstyre.

–⁠ Vi er til stede og orienterer på hvert VT-møte hvor alle studenter, også OSI, har mulighet til å stille spørsmål og kommentere. I min tid som styreleder har jeg fått ett spørsmål fra OSI: Om halltid. Vi tar gladelig i mot flere, sier hun.

–⁠ Er manglende åpenhet i SiO et større problem vi burde diskutere? Kan SiO bli mer åpent?

–⁠ SiO har en egen åpenhetspolicy som blant annet sier at man kan be om innsyn i saker. Forretningssensitiv informasjon er naturligvis ikke tilgjengelig, svarer hun.

PS. Universitas mottok 3,05 millioner kroner fra Velferdstinget i fjor, og var med det den som mottok mest i tildelingsrunden. Tildelingen var 300 000 under det som det ble søkt om, og Universitas har vært nødt til å kutte i lønninger og utgaver det siste semesteret.

VISSTE DU? Nå er det snart valg til Velferdstinget. Fristen for å melde ditt kandidatur er 14. mai klokken 23.59. Innstillingen fra valgkomiteen kommer 27. mai og valgmøtet finner sted 29. mai.