TEAM STØLEN: Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo kjemper for å lede landets eldste universitet. Øivind Bratberg og Julie Sørlie-Paus Knudsen støtter deres kandidatur.
TEAM STØLEN: Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo kjemper for å lede landets eldste universitet. Øivind Bratberg og Julie Sørlie-Paus Knudsen støtter deres kandidatur.

Dette er Svein Stølens utdan­nings­ma­ni­fest

Rektorkandidat Svein Stølen vil at Universitetet i Oslo skal ha best undervisning, best læringsmiljø og best utdanningsledelse, men Hans Petter Graver er ikke imponert.

Mandag lanserte rektorkandidat Svein Stølen og hans team sitt utdanningspolitiske manifest på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo (UiO).

Med seg på lanseringen hadde kandidaten støttespillerne Øivind Bratberg, førstelektor og statsviter ved UiO, og Julie Sørlie-Paus Knudsen, tidligere leder av studentparlamentet ved universitetet, for å kommentere manifestet.

Rektorvalget har startet. Frem til 20. april kan alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo stemme på den de mener skal bli rektor. Her stemmer du!

For første gang noensinne har en rektorkandidat valgt en prorektorkandidat som skal satse på utdanning. Det var derfor prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo som startet seansen med å gå gjennom de viktigste punktene i manifestet:

Norges beste undervisning: Forskningsnærhet, praksis og internasjonalisering.

Norges beste læringsmiljø: Fysisk, digitalt, sosialt og faglig læringsmiljø.

Norges beste utdanningsledelse: Utdanningsledelse på UiO, inkludering, merittering og forenkling.

Fokus på oppfølging

Etter hovedpunktene ble presentert ble det åpnet for diskusjon. Den peilet seg raskt inn på tema som har vært hete i årets rektordebatt, som for eksempel gratisprinsippet i utdanning og spørsmålet om studenter skal få automatisk begrunnelse på eksamen.

I likhet med to av tre studenter, ønsker Hans Petter Graver å innføre dette. Svein Stølen har derimot vært litt mer vag i løftene.

I etterkant av debatten forklarer Mo til Universitas at de ikke ville love noe om automatisk begrunnelse på eksamen før rektorvalget.

–⁠ Det er en så stor beslutning, det er snakk om 90.000 eksamener på et vanlig studieår på Universitetet i Oslo. Vi vil først ha en full vurdering av hva det innebærer, og det har vi sagt at vi skal foreligge innen seks måneder.

Rektorteamet vil sørge for at hver enkelt student får bedre oppfølging, men at de også vil lage en plan om oppfølging underveis og hvordan de skal svare på kravet om begrunnelse.

–⁠ Det er over 9000 studenter hvert år som ikke kommer så langt som til eksamen, og vi tenker at det er utrolig viktig å få disse studentene i tale på riktig tidspunkt. Det ligger i sakens natur at vi ikke kan vente helt til eksamen med å ta kontakt med dem som ikke tar eksamen, og det er en av grunnene til av vi er så opptatt av at alle studenter må få bedre oppfølging underveis i semesteret, forklarer hun.

Vanskelig å engasjere studenter

Et av hovedmålene i det utdanningspolitiske manifestet er at UiO skal tilby Norges beste læringsmiljø. Ønsket om at studentene skal kunne få mer kontakt med sine forelesere ble tatt opp som et viktig punkt av både rektorteamet og panelet. Svein Stølen forteller at mer kontakt mellom student og foreleser er et realistisk mål.

–⁠ Jeg har selv startet et studieprogram hvor jeg var opptatt av å være med å sørge for at det ble et studentmiljø. Jeg kommer også fra et fakultet hvor vi er vant til å jobbe med programseminarer tidlig i semestret. Så tenker jeg som foreleser at det er viktig for å snakke med studentene – for eksempel før, mellom og etter forelesninger – å by på seg selv så å si. Jeg tror det er mange ting som fungerer godt på UiO og at man kan lære av hverandre.

Burde ha kommet tidligere

Motkandidat Hans Petter Graver forteller i etterkant av debatten at han reagerer på timingen av det utdanningspolitiske manifestet til Stølen. Han mener manifestet burde kommet tidligere.

–⁠ Det er siste uken av en valgkamp som har vart i over ti uker, og hvis man mener alvor med at man skal ha en diskusjon om viktige universitetspolitiske spørsmål er det underlig at det kommer så sent.

Hadde det vært bedre hvis det hadde kommet tidligere?

–⁠ Ja, det synes jeg, for da ville det vært en annen anledning for oss og andre å sette oss inn i det og vi kunne hatt en ordentlig debatt om det.

Graver og hans team offentliggjorde allerede den 13. mars syv strategiske satsningsområder for å gjøre UiO til et læringsuniversitetet, hvor de blant annet peker på utdanningsledelse og medvirkning, nye læringsformer og begrunnelse på eksamen og UiO som internasjonal og lærende organisasjon. Graver tror ikke det andre rektorteamet har en spesiell fordel ved å ha arrangert debatt om sitt manifest.

–⁠ De som følger med har fått med seg at vi er opptatt av dette og har fått med seg hva vi er opptatt av.

Rektorvalget har startet

Oppdater deg på den spennende duellen med disse sakene:

Den første debatten: Like få skillelinjer som mellom Høyre og Arbeiderpartiet

Den andre debatten: Endelig var kandidatene litt uenige

Den tredje debatten: Denne kvinnen stjal showet

Derfor vil Hans Petter Graver bli rektor: –⁠ Dette er en unik mulighet

Derfor vil Svein Stølen bli rektor: –⁠ Jeg har evnen til å handle

Graver leder såvidt på meningsmåling, men Stølen kan skryte over denne listen med støttespillere

Slik var kandidatenes studietid: Stølen leste pensum til alle døgnets tider og Graver var raddis

Kollegenes dom: Graver er både utadvendt og beskjeden mens Stølen er interessert og energisk