Comeback: Flere, inkludert studentpolitikerne Hashem Jafari og Svein Tømmerdal, mener at banesaken bør tas opp igjen på grunn av dårlig saksbehandling.
Comeback: Flere, inkludert studentpolitikerne Hashem Jafari og Svein Tømmerdal, mener at banesaken bør tas opp igjen på grunn av dårlig saksbehandling.

Velferds­tings­re­pre­sen­tant vil gjenoppta fotball­bane­saken

SiO og Velferdstinget var i ferd med å feie Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) ut over sidelinjen. Nå kan klubbens treningsbane bli reddet på målstreken.

I 2015 foreslo Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) å bygge 500 studentboliger på kunstgressbanen ved siden av Domus Athletica. At Velferdstinget har stilt seg bak forslaget har skapt sterke reaksjoner i Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI).

Bakgrunn: Studentidretten taper pengekampen

Hashem Jafari i Velferdstinget vil nå ta opp saken på nytt. Det ble tatt opp på et møte mandag, men ifølge Jafari var det enighet om at man trengte mer tid. Dermed vil det bli diskutert på neste møte.

–⁠ Det virker som om SiO-ledelsen er blitt boligsyke. De lytter ikke til studenter og det er ikke sunt for studentdemokratiet, sier Jafari.

Jafari mener at SiO-ledelsen har gitt feilinformasjon og manipulerte studentrepresentantene.

–⁠ SiO ga feil informasjon om antallet studenter som brukte banen og hvor mye den ble brukt. For det andre har de manipulert studentrepresentantene med feilinformasjon og fått gjennomslag. Daværende arbeidsutvalg stod ved SiO-ledelsen og ikke studentene, sier Jafari.

OSI i banestrid med SiO: –⁠ Hvorfor lar Velferdstinget dette skje?

Rivende uenige

Leder i Velferdstinget, Alexander Gjøsæter, er svært uenig med Jafari.

–⁠ Hashem Jafari sine påstander om dårlig saksbehandling er for meg ukjent. Jeg satt i møtet der vedtaket ble fattet og kjenner meg ikke igjen i Jafaris beskrivelse av saksbehandlingen og debatten.

Gjøsæter sier at han heller ikke er kjent med noen feil informasjon SiO har kommet med, og etterspør en kilde fra Jafari. Også Styreleder i SiO Gabrielle Legrand Gjerdset stemmer i.

–⁠ Vi prioriterer studentvelferden blant annet gjennom et bredt helsetilbud og gjennom trygge boliger. SiO har tett dialog med studentenes demokratiske organ Velferdstinget. Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene til Jafari, sier hun.

Savner utregning

Tidligere nestleder og mangeårig medlem av Velferdstinget, Svein Tømmerdal, er skeptisk til prosessen som ledet til beslutningen om å velge bolig foran fotballbane.

Det er mulig at det slett ikke er så mye å spare»

Svein Tømmerdal, tidligere studentpolitiker

–⁠ Hovedpoenget mitt er at det aldri har blitt lagt frem noen form for regnestykke på denne saken. Det har bare blitt påstått at det er verdt det, men det er mulig at det slett ikke er så mye å spare. Det er alvorlige mangler i saksfremlegget og hensynet bak beslutningen, sier han, sier han.

Tømmerdal vil at SiO offentliggjør beregningene de har gjort på om det er lønnsomt med flyttingen. Han er også kritisk til at de ikke har blitt lagt frem fra før av. Disse beregningene viser det seg nå at SiO ikke har gjennomført.

–⁠ Inntil man har de tallene, som det er kritikkverdig at man ikke har, kan man ikke si noe om det er dette man burde gjøre.

I tillegg understreker Tømmerdal viktigheten av fotballbanen som et tiltak for både fysisk og psykisk helse.

Jussprofessor: –⁠ SiO bryter loven

Regnet ikke på det

Gjøsæter forklarer hvorfor de ikke etterspurte regnestykket Tømmerdal trekker frem.

–⁠ Velferdstinget etterspurte ikke et slikt regnestykke. Velferdstinget tok en beslutning om å støtte SiOs utbygging i Trimveien basert på det prinsipielle grunnlaget. Vi mente at det grunnleggende behovet et individ har for seng å sove i, et tak over hodet og trygge økonomiske rammer rundt livet, var det viktigste å prioritere for samskipnaden, sier han.

Gjerdset sier at byggekostnadene ville vært relativt like uavhengig av hvor i byen boligprosjektet blir. SiO har ikke regnet på tallene som Tømmerdal etterspør.

–⁠ Byggekostnaden per studentbolig vil være ganske lik uavhengig av hvor i byen vi bygger gitt at prosjektet er av samme størrelsesorden. Kostnadsforskjellen i prosjektene utgjøres i hovedsak av tomtekostnaden, og i Oslo er denne jevnt over høy.

Hun understreker at saken fortsatt bare er i en utredningsfase, og mener at å bygge boliger i Trimveien er et tiltak som kan ha stor positiv effekt på studenters boligproblem.