Litt å gå på: Valgdeltakelsen var i år på 17 prosent. -Vi hadde en ganske god vekst i år. Det er urealistisk å tro at man noen gang skal få samme oppslutning som ved Stortings- eller kommunevalg, sier leder for Studentparlamentet, Hans Christian Paulsen.
Litt å gå på: Valgdeltakelsen var i år på 17 prosent. –⁠ Vi hadde en ganske god vekst i år. Det er urealistisk å tro at man noen gang skal få samme oppslutning som ved Stortings- eller kommunevalg, sier leder for Studentparlamentet, Hans Christian Paulsen.

Slakter studie­kva­li­teten

Den nyvalgte lederen av Studentparlamentet, Hans Christian Paulsen, synes undervisningen på UiO er så elendig at han har gjort det til sin fanesak å heve den til et akseptabelt nivå.

–⁠ Det som i hovedsak gjorde at jeg ble engasjert i studentpolitikken var at kvaliteten på statsvitenskap-studiene var helt elendig.

Hans Christian Paulsen ble valgt som leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo den 12. mai. Nå tar han et oppgjør med det han mener er en underprioritering av undervisningkvalitet ved universitetet.

–⁠ Du får ingen oppfølging, og du treffer ikke professorene i det hele tatt. Jeg har studert i Skottland tidligere, der professorene var tilstede i seminarundervisningen og hadde tid til å treffe og følge opp studentene – uansett hvor renommerte de var.

Ideen om at forskning er viktigere enn formidling tror Paulsen først og fremst er et kulturproblem i norsk utdanningssektor.

–⁠ Undervisning prioriteres ikke, og forskning er mye viktigere. De kaller det jo forskningsfri og undervisningsplikt. Man har fri for å forske, mens man undervise. Jeg mener det er blant de største problemene i høyere utdanning, og kommer til å bli en av viktigste sakene for meg det neste året.

Studentfabrikk

Forskningsprioriteringen er vel et resultat av en villet utdanningspolitikk, hvor både forskning og resultater vektlegges sterkt?

–⁠ Jo, men jeg tror det handler veldig mye om økonomi. Så lenge en student fullfører et studie, får universitetet pengene sine uansett, og da betyr det ingenting hvilke karakterer du får eller om du i det hele tatt har lært noe, for pengene kommer inn uansett. Det er ikke godt nok for oss som studerer her, og det er ikke godt nok for oss som er tillitsvalgte.

–⁠ Hva skal dere gjøre for å snu trenden?

–⁠ Jeg tror det særlig er et problem på SV- og HF-fagene, og at det må løftes spesifikt. Universitetet må ta til seg det vi mener trengs å gjøre samtidig som de lytter til det Kunnskapsdepartementet mener må gjøres. Det dreier seg om at vi som studenter vil ha skikkelig utdanning når vi går her, og ikke bare bli skylt gjennom et system på normert tid.

Med og mot toppen

Paulsen har det siste året jobbet som nestleder i Studentparlamentet. Han tror erfaringene han har fått som studentrepresentant i universitetstyret gjør at han er ekstra godt rustet til å møte universitetsledelsen med rektor Ole Petter Ottersen i spissen.

–⁠ Man kommer inn med engasjement og en tro på at du kan snu verden opp ned, men det merkes fort at folkene vi jobber opp mot er veldig gode på det de gjør, og at de er vant til å få ting slik de vil. I universitetstyret er Ottersen nødt til å høre på oss, fordi vi sitter med en stemme i styret. Han er også veldig klar over hva jeg mener før jeg begynner som leder. Det tror jeg er en fordel.

idalw@universitas.no