Uenig: Leder for karrieresenteret ved UiO, Gisle Hellsten, har flere i ryggen når han mener at utveksling fortsatt er viktig.
Uenig: Leder for karrieresenteret ved UiO, Gisle Hellsten, har flere i ryggen når han mener at utveksling fortsatt er viktig.

Utveksling lite etterspurt

Mindre enn 1 av 20 arbeidsgivere ser etter internasjonal erfaring på CVen når de ansetter medarbeidere.

Det er tilnærmet konsensus om at flest mulig studenter skal på utveksling. I forrige uke startet sågar en debatt om hvorvidt utveksling burde bli et krav i høyere utdanning.

Tanken ble lansert av Arbeiderpartiets forskningspolitiske talsperson Marianne Aasen. Hun mente at å være i Norge hele studiet bør være unntaket, og ikke regelen.

Ett av hovedargumentene for å dra på utveksling er at det skal gi deg et unikt fortrinn i jobbsøkingen etter studiet.

–⁠ Internasjonal erfaring gjør at utvekslingsstudentene tilegner seg personlige egenskaper som gjør dem attraktive for arbeidsgivere, skrev Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), nylig på bloggen sin.

Tallene fra NHOs nye Kompetansebarometer tegner et litt annet bilde. Kun 4 prosent av spurte bedrifter legger stor vekt på internasjonal erfaring når de ansetter nye medarbeidere.

–⁠ Dette er overraskende, sier Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved UiO.

Les også: Utveksling kan ødelegge både forholdet og karakterene

Tallenes tale

Trenden har vært stabil de siste to årene. Internasjonal erfaring og kompetanse i fremmedspråk havner langt ned på listen over hva medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ser etter, stikk i strid med hva UiOs Karrieresenter anbefaler.

–⁠ Det er ikke sikkert at alle arbeidstakere i en bedrift trenger å kunne et fremmedspråk og ha internasjonal erfaring i det daglige arbeidet, men vi lever i et globalt samfunn og selger varer i et globalt marked. Jeg tror internasjonal erfaring blir viktigere i fremtiden, sier Hellsten.

–⁠ Dere skriver på deres nettsider at «Språkferdigheter og internasjonal erfaring kan senere bli gode grunner for en arbeidsgiver å velge nettopp deg». Vil dere fortsatt stå for dette?

–⁠ Ja, absolutt står vi for det! I de stillingsnivåene som krever høyere utdanning, vil dette fortsatt være en nyttig faktor. Uansett, så er det en tilleggskomponent som man kan dra nytte av. Alle jeg snakker med ute i arbeidslivet sier at det blir viktigere med internasjonal erfaring.

Man har kanskje ikke behov for noen kun fordi de kan tysk. Det har man oversettere til.»

Jakob Bergvik Aure, President i ANSA.

Obligatorisk utveksling

Organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, stiller seg hoderystende til tallene. De skulle ønske at norske bedrifter i større grad la vekt på internasjonal erfaring og kompetanse innen fremmedspråk.

–⁠ Disse kompetanseområdene blir stadig viktigere i årene fremover. Vi vet at studenter følger nøye med på det bedriftene etterspør, sier Jakob Bergvik Aure, President i ANSA.

Han innrømmer at internasjonal erfaring ikke er noe man må ha, men kan være et viktig pluss i kampen om drømmejobben.

–⁠ Man har kanskje ikke behov for noen kun fordi de kan tysk. Det har man oversettere til. Men hvis en er ingeniør og kan tysk i tillegg, så vil du stille sterke i en jobbsøkerposisjon.

Bergvik Aure stiller seg positiv til tanken om obligatorisk utveksling på utdanningsinstitusjonene.

–⁠ Selvfølgelig må vi se på hvordan det praktisk skal kunne gjennomføres. Vi har flere eksempler på at obligatorisk utveksling fungerer.

Ettertraktet dobbeltkompetanse

Selv om tallenes tale er klare, mener både ANSA og UiOs Karrieresenter at utveksling er viktig i tiden fremover. Vi tok kontakt med NHO for å få klarhet i statistikken, men selv de anbefaler studentene å erverve seg språk- og kulturkompetanse gjennom å ta utdanning i utlandet.

–⁠ Da får de en dobbelkompetanse som blir stadig mer ettertraktet i et internasjonalt næringsliv, sier Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO.

Ytterligere 19 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen tillegger internasjonal erfaring en viss betydning, men det havner fremdeles nederst på listen og ansees som mindre enn halvparten så viktig som både regneferdigheter og lederkompetanse.Tallet er lite, og Are Turmo mener at dette må sees i sammenheng med at det er svært mange små, nasjonalt rettede virksomheter i norsk bedriftsstruktur.

Kom deg avgårde!»

Gisle Hellsten, leder for Karriereservice ved UiO

–⁠ Brukbart for arbeidsgiverne

Alle mener at utveksling og internasjonal erfaring vil være viktig i tiden som kommer. Statoil er en av bedriftene som nå krever at nye arbeidstakere har slik erfaring. Studentene står overfor et globalt arbeidsmarked hvor grensene er visket ut, forteller Gisle Hellsten.

–⁠ De som velger å ta høyere utdanning trenger internasjonal erfaring, jeg tror ikke vi kommer dit hen hvor dette ikke lenger er brukbart for arbeidsgiverne.

–⁠ Jeg tenkte faktisk å reise utenlands jeg også til neste år...

–⁠ Ja, gjør det! Kom deg avgårde!

Les mer: Rektor Ottersens mening: –⁠ Du vinner på utveksling!