Åpen: Curt Rice garanterer at HiOA vil kjøre en god, offentlig og inkluderende prosess rundt navnevalg. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Åpen: Curt Rice garanterer at HiOA vil kjøre en god, offentlig og inkluderende prosess rundt navnevalg. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Hva synes du det nye univer­si­tetet bør hete?

Dersom universitetssøknaden deres blir godkjent, vil HiOA i løpet av kort tid kunne smykke seg med tittelen «universitet». Spørsmålet er bare hva de bør kalle seg?

Stem på ditt favorittnavn nederst i artikkelen. Du kan også komme med nye forslag i kommentarfeltet.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, mener Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) burde unngå å bruke «Oslo» i sitt nye universitetsnavn. Han frykter det vil skape forvirring, skriver Uniform.

–⁠ Selvsagt må HiOA – når det blir universitet – velge et navn som ikke på noen måte kan skape forvirring og sammenblanding med vårt eget navn – Universitetet i Oslo, mener Ottersen.

Han understreker at han synes det er positivt at Oslo nå kan få to universiteter, men vektlegger at Universitetet i Oslo ikke bare er et navn, men en merkevare.

–⁠ Det vil være i begge institusjoners interesse at det velges et navn som skiller seg tydelig fra vårt eget. Universitetet i Oslo er et sterkt merkenavn som selvsagt skal føres videre, fastslår Ottersen.

Les mer: HiOA søker universitetsstatus

Tettere samarbeid

Rektor ved HiOA, Curt Rice, uttrykker tydelig at han setter pris på samarbeidet med UiO.

–⁠ Jeg setter pris på rektor Ottersens engasjement i den videre utviklingen av HiOA. UiO og HiOA er på vei inn i et tettere samarbeid enn hva vi tidligere har hatt, og det er naturlig i en slik sammenheng å høre på hverandre, sier Rice.

Han presiserer at ingenting er avgjort i spørsmålet om hva det nye Oslo-universitetet skal hete, eller om det nye navnet skal si noe om geografisk beliggenhet.

–⁠ HiOA jobber mot å levere en søknad om akkreditering i februar eller mars av 2016. En del av prosessen vil være å kjøre en god, offentlig og inkluderende prosess rundt navnevalg. Det er altså ikke avgjort om navnet skal si noe om geografi, faglig profil eller noe annet, forteller Rice.

Få også med deg denne mye omtalte nyhetskommentaren: Høyskole, bli ved din lest!

Navneleken

I et intervju med Universitas tidligere i høst, fortalte HiOA-rektoren at prosessen med å finne et velklingende navn til det nye Oslo-universitetet, allerede da var i gang.

–⁠ Vi leker med navn. Men vi skal ha en god prosess, og jeg skal ikke forskuttere noe der, sa Curt Rice da.

Leder i studentparlamentet ved HiOA, Christoffer Storm Tiller Alsvik, har foreslått «Det norske profesjonsuniversitet». Her kan du stemme på Alsvik og mange andres forslag. Kanskje kan avstemningen gi rektor Curt Rice noen gode idéer?

Hva skal det nye universitetet hete?
Det norske profesjonsuniversitet
University of St. Hallvard
Curt Rice Institute of Applied Sciences
Universitetet i Oslo og Akershus
Rice to the Challenge university
Curt Rice High School
Poll Maker