Positiv: Student og født i feil kropp Vegard Sørnes håper å kunne gå på toalettet uten frykt for å få kommentarer.
Positiv: Student og født i feil kropp Vegard Sørnes håper å kunne gå på toalettet uten frykt for å få kommentarer.

Kjemper for kjønns­nøy­trale toaletter

Studentparlamentet vil hjelpe transpersoner ved å bygge kjønnsnøytrale toaletter.

–⁠ Jeg føler folk ser ekstra på meg, og blir litt engstelig hvis det ikke er et handicaptoalett tilgjengelig, sier student Vegard Sørnes, som er født i feil kropp, til Universitas.

Sørnes tar en mastergrad i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og synes det er utelukkende positivt at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) har vedtatt å jobbe for kjønnsnøytrale toaletter. Han vil også ha ordningen på høyskolen.

Jeg går på herretoalettet og har opplevd at jeg blir stirret på eller spurt om jeg har gått feil, sier Sørnes

Vegard Sørnes, student og transperson

–⁠ Vi som er transpersoner kan verken gå på herre- eller dametoaletter uten å få stygge kommentarer slengt etter oss. Jeg går på herretoalettet og har opplevd at jeg blir stirret på eller spurt om jeg har gått feil, sier Sørnes.

Sørnes tror ordningen med kjønnsdelte toaletter er vanskelig for transpersoner.

–⁠ Det er ikke kult å gå på toalettet og ha frykt for å få kommentarer eller bli kastet ut. Med unisex slipper man slike problemer, sier Sørnes.

Artikkelen bygger på dette leserinnlegget: Kjønnsnøytrale toaletter nå!

Koster lite

–⁠ Dette er et tiltak som er enkelt, har lav kostnad, men stor betydning, sier Tomas Tobiassen.

Tobiassen er representant for Sosialdemokratene i Studentparlamentet ved UiO, og var med på å fremme forslaget om kjønnsnøytrale toaletter. Han håper på en rask gjennomføring og mener det er et symboltiltak.

–⁠ Det er ikke nødvendig å bygge nye toaletter med det første, så spørsmålet er hvilke toaletter en skal forandre. Et forslag er å bruke handicaptoaletter, men det kan gi uheldige signaler, sier Tobiassen.

Tobiassen mener det er et poeng å utforme skilt som kan markere at toalettene er kjønnsnøytrale på en god måte. Selv om dette vedtaket kun gjelder UiO, mener han at dette er noe en bør jobbe for også ved andre utdanningsinstitusjoner.

–⁠ Bygninger og toaletter skal være tilrettelagt og velkomne for alle, sier Tobiassen.

Inkluderende: Tomas Tobiassen synes det er veldig hyggelig at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt hans forslag om kjønnsnøytrale toaletter.
Inkluderende: Tomas Tobiassen synes det er veldig hyggelig at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt hans forslag om kjønnsnøytrale toaletter.

Vil ta tid

–⁠ Det er viktig at bygningsmassen blir mer tilrettelagt for den mangfoldige gruppen studenter vi har, sier Line Willersrud i Studentparlamentets arbeidsutvalg.

Willersrud er ansvarlig for gjennomføring av vedtaket, og opplyser at første steg blir å gå i dialog med Læringsmiljøutvalget og Eiendomsavdelingen. Ansvaret for universitetsbygningene ligger hos ledelsen ved universitetet.

–⁠ Det er veldig tidlig i prosessen, og det blir spekulasjoner å si noe om hvor lang tid det vil ta, opplyser Willersrud.

Hun ser likevel ingen grunn til at det skal ta spesielt lang tid.

–⁠ Jeg tror universitetet har interesse av dette. Men det må bevilges midler som skal vedtas i et budsjett. Det er dessverre ikke gjort på to uker, sier Willersrud.

På høyskolen?

–⁠ Vi har ikke sett noe driv til et slikt tiltak ved høyskolen foreløpig, men det er en spennende tanke, sier leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Christoffer Alsvik.

Alsvik forteller at høyskolen allerede har kjønnsnøytrale toaletter på campus Kjeller, og er positiv til vedtaket på universitetet.

–⁠ Dette er noe som parlamentet må ta stilling til, og jeg skal se på det. Personlig synes jeg det er et godt tiltak, sier Alsvik.