Best: Rektor ved Høgskolen i Volda, Per Halse, er sjef for de studentene i Norge som er flinkest til å fullføre det de begynner på. Arkivfoto: Ena Kreso
Best: Rektor ved Høgskolen i Volda, Per Halse, er sjef for de studentene i Norge som er flinkest til å fullføre det de begynner på. Arkivfoto: Ena Kreso

Her er studentene best og verst

Se ved hvilke læresteder i Norge studentene i størst grad fullfører sine studier.

Kvalitetsreformen fra 2003 hadde blant annet som mål å få flere studenter til å gjennomføre studiene, og at flere skulle gjøre det på normert tid.

Les også: Dette er kvalitetsreformen

Torsdag la riksrevisor Per-Kristian Foss fram Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning, og konklusjonen er klar: Kvalitetsreformen har ikke hatt noen nevneverdig effekt på gjennomføringsgraden i høyere utdanning i Norge.

Med sin gjennomføringsgrad på 59 prosent, er Norge blant de dårligste OECD-landene. Men hvilke læresteder i Norge er best og verst?