Tier: BI-student og Frp-politiker Endre Bodahl velger jeg ofte å unngå politiske diskusjoner i undervisningssammenheng av frykt for at det han sier skal få konsekvenser for studieresultatene.
Tier: BI-student og Frp-politiker Endre Bodahl velger jeg ofte å unngå politiske diskusjoner i undervisningssammenheng av frykt for at det han sier skal få konsekvenser for studieresultatene.

Én av fire Frp-sympatiserende studenter:

Har opplevd mobbing på studiet

–⁠ Du risikerer å bli utstøtt hvis du ytrer blå meninger, som andre studenter er uenige i, mener Frp-politiker og BI-student Endre Bodahl.

Mens ni prosent av den totale studentmassen forteller at de har oppelvd mobbing på studiet, har hele 25 prosent av de Frp-sympatiserende studentene opplevd det samme. Det viser en fersk meningsmåling utført av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon.

–⁠ Studenter er ikke de som står Frp nærmest, politisk sett. Akademia er venstrevridd, og dette gjenspeiles i undervisningen som ofte ikke er politisk nøytral. Har man politiske meninger som ligger til høyre kan det være vanskelig å føle tilhørighet til studentgruppen, sier Endre Bodahl.

Les også: Over 20 000 studenter opplever mobbing

Han studerer markedsføring på BI og er styremedlem i Oslo FrP. Bodahl er ikke overrasket over tallene som blir presentert i statistikken.

Bodahl har opplevd at forelesere og lærere er kritiske til de politiske meningene hans. Han forteller at det var et større problem på ungdomskolen og videregående, men at han merker det også på BI. Han har lært seg å se an foreleseren.

–⁠ Hvis han eller hun har politiske meninger som tilhører høyresiden, sier jeg gjerne litt mer, forklarer Bodahl.

Kan påvirke karakterene

Bodahl er bekymret for at hans politiske standpunkter skal få konsekvenser for karakterene.

–⁠ Jeg er opptatt av å få gode karakterer, og vet at det jeg sier i forelesningene kan påvirke resultatet, derfor velger jeg ofte å unngå politiske diskusjoner i undervisningssammenheng, sier Bodahl.

Professor Raino Malnes underviser i politisk teori ved Universitetet i Oslo. Han forsøker å være så nøytral som mulig, for å unngå situasjoner som den Bodahl har havnet i, der studentene ikke lenger tør å uttrykke sine politiske meninger i frykt for at det skal få konsekvenser for resultatene.

–⁠ Faget mitt presenterer ulike politiske standpunkter, og jeg gjør så godt jeg kan for å være like saklig og kritisk i fremstillingen av alle. Kanskje lykkes det ikke alltid, men ingen kan gjøre mer enn sitt beste. Jeg ønsker å tilrettelegge for åpen debatt, sier Malnes.

Mobbing eller kritikk?

Malnes tror statistikken kan være en indikasjon på at Frps politikk i større grad enn andre politiske standpunkt blir uglesett i akademia.

Han understreker imidlertid at det er forskjell på mobbing og kritikk av Frps politiske standpunkter.

–⁠ Mobbing er et personlig angrep. Det er svært alvorlig. Men forelesere må ha lov til å trekke en konklusjon, så lenge premissene er tydelige, argumentasjonen er gjennomsiktig og det er åpent for diskusjon, sier Malnes.

Henges ut

Endre Bodahl mener at akademia er preget av venstrevridde holdninger, både blant studenter og vitenskapelig ansatte. Han tror det kan være noe av årsaken til at Frp-sympatisørene er overrepresentert i mobbestatistikken. Han frykter at disse studentene blir frosset ut av studentmiljøer fordi deres politiske meninger er uvanlige blant studenter.

–⁠ Du risikerer å bli utstøtt hvis du ytrer blå meninger, som andre studenter er uenige i, mener Bodahl.

Han er også kritisk til hvordan forelesere håndterer situasjoner der en eller flere studenter ytrer holdninger og politiske standpunkter som anses som politisk ukorrekt i akademia.

–⁠ Jeg vet om tilfeller der foreleser har hengt ut studenter som har ytret meninger fra høyresiden i undervisningen. Det kan oppleves som mobbing av dem det rammer, mener Bodahl.

Åpen debatt

Raino Malnes er enig i at det skal være rom for åpen debatt, og at det er foreleseren sitt ansvar å tilrettelegge for det. Samtidig må ikke den åpne debatten blir en arena der studenter eller forelesere kjemper om å få siste ord.

Malnes mener både forelesere og studenter bør være opptatt av å argumentere, heller enn å konkludere. Han synes det er mer interessant å vite hvorfor man mener det man gjør, en hva man mener.

–⁠ Dersom en student stadig vekk utbasunerer sine meninger, kan det være en plage. Det er det også dersom en foreleser gjør det samme, og det er verre fordi foreleseren har mer autoritet i forelesningsrommet enn studentene, sier Malnes.