Dialog: Skal man kunne ta med seg stoffet ut fra forelesningssalen, holder det ikke bare å gjengi pensum «korrekt», mener årets vinner av studentparlamentets undervisningspris, Karen O’Brien. Hun håper hennes forelesninger skal tvinge studentene til å aktivt forholde seg til stoffet.
Dialog: Skal man kunne ta med seg stoffet ut fra forelesningssalen, holder det ikke bare å gjengi pensum «korrekt», mener årets vinner av studentparlamentets undervisningspris, Karen O’Brien. Hun håper hennes forelesninger skal tvinge studentene til å aktivt forholde seg til stoffet.

Miljø­for­kjemper er årets foreleser

–⁠ Miljøproblemer er samfunnsproblemer, sier Karen O’Brien, vinner av den årlige undervisningsprisen til Studentparlamentet ved UiO.

På universitetene er det fortsatt klart høyest prestisje knyttet til forskning, til tross for at dette bare er en del av samfunnsoppdraget til universitetene. Studentparlamentet på Universitetet i Oslo (UiO) forsøker å skape blest om de virkelig gode foreleserne med sin årlige undervisningspris, og mener Karen O’Brien er en særdeles verdig vinner.

–⁠ Det kommer som en overraskelse, men er jo så klart veldig hyggelig, sier O’Brien.

Forsøker å være konkret

Det er studenter fra samfunnsgeografikurset Environment and society som har nominert professoren. Amerikanske O’Brien forteller at hun i undervisningen sin forsøker å gjøre problemstillingene så konkrete som mulig.

–⁠ Klimaforandringer er ikke et teoretisk spørsmål. Vi ser konkrete eksempler rundt oss hele tiden. Jeg forsøker å vise studentene mine at miljøproblemer er samfunnsproblemer, og å få dem til å ta inn over seg stoffet, sier hun.

For å bryte ned skillet mellom forelesningssalen og verden utenfor bruker O’Brien utradisjonelle metoder. En av semesteroppgavene i Environment and society var å skrive en kronikk om et miljøtema, og aller helst forsøke å få den publisert. Professoren forteller at klassen allerede har fått en del på trykk, og at de håper å få inn enda flere i aviser når studentene er ferdige med årets eksamener.

Mer enn pensum

–⁠ Jeg håper timene mine skaper rom for å kombinere det akademiske og det konkrete, sier O’Brien.

Hun mener mange forelesninger fort går i én retning. Selv bruker hun diskusjon og dialog, både med studentene seg i mellom, og med henne, som verktøy. Dette tror hun hjelper studentene med å spisse meningene sine.

–⁠ Det er ikke bare å lese pensum mange nok ganger til at du kan gjengi det korrekt i et kurs som dette, sier årets prisvinner.

Derfor forsøker hun å knytte alle oppgaver og eksamener til nyhetsbildet, fersk forskning og caser fra virkeligheten.

Vanskelig valg, verdig vinner

Det er mange faglig sterke forelesere på UiO, og det var mange sterke kandidater nominert i år. Det som skiller O’Brien fra de andre er hennes evne til å sette faget sitt i sammenheng med verden utenfor universitetet, forklarer Runar Mæland, studie- og læringsmiljøansvarlig i studenparlamentet og leder for utdelingskomitéen som falt ned på O’Brien.

–⁠ Utdanning skal ikke bare være å lære et fag, men å utvikle seg som samfunnsborger. Det tar Karen på alvor, og vi mener hun er et forbilde for andre som underviser, sier Mæland.

Jeg har veldig engasjerte studenter. Det er en takknemlig oppgave å undervise.»

Karen O’Brien, kåret til årets foreleser

Samfunnsgeografistudent Kristina Klakegg som sammen med to medstudenter nominerte O’Brien er enig.

–⁠ Hun fronter det samfunnsvitenskapelige perspektivet på miljøspørsmål. På den måten er hun en god rollemodell og skaper stolthet for faget, sier Klakegg.

Hun understreker det praktiske ved O’Briens forelesninger som særlig inspirerende.

–⁠ Faget er kritisk orientert, og lærer oss å være bevisste i måten vi går i dialog med samfunnet for å skape konkret endring, sier Klakegg.

Beskjeden

O’Brien forteller på sin side at jobben hennes er enkel.

–⁠ Jeg har veldig engasjerte studenter. Det er en takknemlig oppgave å undervise i noe så viktig,

Professoren kvier seg for å forsøke seg på noen forklaring på hvorfor akkurat hun har vunnet årets pris, men innrømmer at hun tross alt er en engasjert foreleser.

–⁠ Jeg tror det hjelper at jeg er lidenskapelig opptatt av miljøspørsmål. Kanskje jeg greier å formidle litt av denne lidenskapen, sier hun.