Samler stormtroppene: Studentparlamentet ved HiOAs nyvalgte leder, Christoffer Storm Tiller Alsvik, vil ikke la Høgskolens mulige overgang til universitet gå utover utdanningskvaliteten.
Samler stormtroppene: Studentparlamentet ved HiOAs nyvalgte leder, Christoffer Storm Tiller Alsvik, vil ikke la Høgskolens mulige overgang til universitet gå utover utdanningskvaliteten.

Krever digital storm

HiOAs nye studentleder vil få uengasjerte studenter med på digitaliseringsbølgen.

Lørdag 25. april ble det klart at Christoffer Storm Tiller Alsvik (25) ble valgt som ny leder av Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han er allerede en veteran i studentpolitikken og har nok å ta tak i fremover.

Høgskolens studenter har hatt rykte på seg for å være uengasjerte, men Alsvik har allerede en plan for å få dem med.

–⁠ Vi planlegger å podcaste fredagsmøtene våre slik at alle studenter kan høre hva studentparlamentet driver med, og komme med innspill, sier den nyvalgte lederen.

Vil prioritere utdanning

Alsvik er positiv til muligheten for Høgskolens universitetssatsing, og mener de bare bør kjøre på med videre arbeid. Samtidig mener han det er viktig at en mulig overgang fra høyskole til universitet ikke går utover utdanningen ved at HiOA begynner å satse mer på forskning.

Derfor er en av de viktigste sakene han ønsker å fremme nettopp studentenes rolle i Høgskolens universitetssatsing, samt kvalitetsutdanning og digitalisering av undervisning.

–⁠ Om HiOA blir et universitet så skal vi ikke la god undervisning gå på bekostning av forskning. Vi må tenke nytt på hvordan vi utdanner studentene, sier Alsvik.

–⁠ Er ikke det en god gammeldags studentpolitikerfloskel?

–⁠ Tja, kvalitet i utdanningen er jo en vanskelig sak å bli ferdig med. Men jeg tror vi har gode tiltak å komme med til å videreutvikle utdanningen. Digitalisering har lenge vært på handlingsplanen, men aldri satt opp som hovedprioritet. Det skal vi imidlertid få til nå, sier Alsvik.

Video for forelesning

Helt spesifikt vil Alsvik arbeide for å legge om til at forelesninger publiseres på video i forkant av forelesningene, slik at selve undervisningstimen kan brukes til diskusjon mellom foreleser og studenter.

–⁠ Forelesningenes to store problem er at de er lange monologer, og at studenter som regel bare får med seg de 15 første minuttene. Med slik digitalisering av undervisningen kan studentene spole tilbake slik de vil og skape bedre interaksjon med foreleser, mener Alsvik.

Han er usikker på om tiltaket lar seg gjennomføre i løpet av året, men har stor tro på at de i hvert fall vil få ballen til å rulle.

Trenger ikke bekymre seg

Curt Rice, nyvalgt rektor ved HiOA begynner samtidig som Alsvik og er i teorien positiv til den nye studentlederens digitaliseringsønske.

–⁠ Dette er noe det internasjonale høyere utdanningsmiljøet kaller et «flipped classroom». Det hadde vært spennende å se på internasjonal erfaring med slik undervisningstilnærming for å se om det er noe vi også kan satse på.

Rice har et godt inntrykk av studentparlamentet ved HiOA og er ikke i tvil om at samarbeidet vil bli godt. Han kommer til å rådføre seg ofte med dem, og håper Studentparlamentet vil gjøre det samme.

På spørsmål om rektoratet vil imøtekomme Studentparlamentets ønske om å prioritere undervisning over forskning, er Rice derimot i tvil.

–⁠ Definisjonen av et universitet er at man driver med forskning og utdanning. Det er utenkelig at en går bort i fra det ene eller det andre. Vi ønsker å forsterke begge deler i arbeidet med å skaffe universitetsstatus, så Alsvik trenger ikke å bekymre seg for at undervisningen blir nedprioritert.

–⁠ Vær deg selv

Tord Øverland, avtroppende leder for Studentparlamentet ved HiOA, er trygg på at studentene vil være i gode hender med Alsvik.

–⁠ Jeg forventer at den nye lederen skal være tøff i møte med den nye ledelsen og at han står på studentenes krav i møte med saker som kommer i løpet av året, sier Øverland.

Blant disse nevner han utarbeidelse av hvordan utdannelse skal prioriteres over forskning i arbeidet med å gjøre HiOA til et universitet.

–⁠ Mitt beste tips til Alsvik er å ikke prøve å være noen man ikke er, men heller innta en lederrolle han er komfortabel med.