Glad for fri: – Går det bra her, spør Hassan Rekan mens han hjelper en kunde med å slå inn varene i kassen. Han har jobbet i Bunnpris Blindern siden 2005 og mener de som ønsker å jobbe på søndager kan jobbe på 7-eleven eller bensinstasjoner.
Glad for fri: – Går det bra her, spør Hassan Rekan mens han hjelper en kunde med å slå inn varene i kassen. Han har jobbet i Bunnpris Blindern siden 2005 og mener de som ønsker å jobbe på søndager kan jobbe på 7-eleven eller bensinstasjoner.

Studenter vil holde hviledagen hellig

–⁠ Med disse tallene faller enda et argument bort for regjeringen, sier partileder Knut Arild Hareide i KrF.

«Søndagsåpne butikker skal gi norske studenter flere muligheter til å jobbe i helgene». Slik argumenterer både Høyre og FrP for å innføre ordningen i Norge.

Nå viser en fersk undersøkelse, foretatt av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon, at flertallet av studentene er imot forslaget. Mens 38 prosent av norske studenter er for å innføre ordningen, er 51 prosent mot. 11 prosent er usikre.

Det er regjeringspartiene Høyre og FrP, samt støttepartiet Venstre som er pådriverne for søndagsåpent. Regjeringens andre støtteparti, KrF, er sterke motstandere.

De ferske tallene fra undersøkelsen gir partileder Knut Arild Hareide i KrF ny ammunisjon i kampen mot en innføring.

–⁠ Nå faller enda et argument bort for regjeringen, sier Hareide til Universitas.

Han mener undersøkelsen vil komme godt med i debattene fremover.

Positivt overrasket

Flere tidligere meningsmålinger viser at et klart flertall i befolkningen ikke ønsker søndagsåpne butikker. Hareide er positivt overrasket over at flertallet av norske studenter deler disse holdningene.

–⁠ Det er blitt sagt at folket er mot, men at de yngste er for. Nå viser det seg i hvert fall at studentene ikke er det, sier Hareide.

Jeg vil gjerne holde hviledagen hellig.»

Hassan Rekan, butikkmedarbeider ved Bunnpris

Han forteller at søndagen var viktig for ham da han var student.

–⁠ Mange studenter opplever et ganske stort press. For meg var det ekstra viktig å kunne koble helt av noen ganger. Det er faktisk lettere å gjøre det i arbeidslivet enn som student, sier Hareide.

Ingen arbeidsplikt

Henrik Asheim, stortingsrepresentant i Høyre ser ikke på de ferske tallene som noe problem. Til tross for at Høyre har argumentert for at søndagsåpent vil hjelpe studenter som ønsker å jobbe ved siden av studiene, understreker han at partiet ikke pålegger noen å jobbe.

–⁠ Hvis en del studenter som ikke lever i en vanlig familiesituasjon jobber på søndag og får 100 prosent i lønn på grunn av helligdagen, vil flere tjene på det, sier Asheim.

Asheim vedgår det er vanskelig å svare på hvorfor over halvparten av studentene er mot regjeringens forslag, men påpeker også at Høyres hovedargument ikke har vært bedre arbeidsmuligheter for studentene.

–⁠ Hovedargumentet er fortsatt at det er uansvarlig å forskjellsbehandle butikkene på den måten de blir i dag, sier han.

Mer retorisk ammo: Leder Knut Arild Hareide i KrF vil bruke Universitas’ undersøkelse i den pågånde debatten om søndagsåpne butikker.
Mer retorisk ammo: Leder Knut Arild Hareide i KrF vil bruke Universitas’ undersøkelse i den pågånde debatten om søndagsåpne butikker.

Støtter ikke regjeringen

Ved Bunnpris på Blindern rusler lektorstudentene Ida Andrine Heggset og Mina Gorset mellom hyllene for å finne en passende lunsj. Begge to er i mot søndagsåpne butikker.

–⁠ Det er fint å ha en dag som er litt annerledes for alle, sier Gorset.

Hun jobber selv deltid i klesbutikk ved siden av studiene og tror ikke det ville blitt lettere å jobbe hvis butikken var søndagsåpen. Venninnen Ida Andrine er enig.

–⁠ Hvis regjeringen innfører søndagsåpne butikker vil det jo ikke kun gjelde matbutikkene, men også frisører, og en rekke store yrkesgrupper, sier Heggset.

Hun mener også at regjeringens argument om at søndagsåpne butikker vil gjøre det lettere for studenter å jobbe, ikke holder mål.

–⁠ Da må arbeidsgiverne prioritere studenter, noe de ikke vil gjøre. Jeg kommer fra et lite sted der en slik argumentasjon aldri vil le holdt. Arbeidsgiverne der kan ikke prioritere studenter når det ikke er noen, sier Heggset.

Studentene tror mange setter pris på søndagen som en mulighet til å ta igjen skolearbeid.

Blandede følelser: Lektorstudentene Mina Gorset og Ida Andrine Heggset er på Bunnpris for å handle en «belønning» for sin utholdenhet på lesesalen. – Jeg er egentlig veldig imot, men må innrømme at søndagsåpne butikker noen ganger er praktisk, sier Gorset.
Blandede følelser: Lektorstudentene Mina Gorset og Ida Andrine Heggset er på Bunnpris for å handle en «belønning» for sin utholdenhet på lesesalen. –⁠ Jeg er egentlig veldig imot, men må innrømme at søndagsåpne butikker noen ganger er praktisk, sier Gorset.

Verdsetter hviledagen

Hassan Rekan har jobbet på Bunnpris Blindern siden 2005. Han er heller ingen tilhenger av regjeringens forslag.

–⁠ Nei, det er jeg sterkt imot, sier Rekan.

Han jobber fulltid fra mandag til fredag, og stiller spørsmål ved når arbeiderne skal få fri.

–⁠ Når skal vi slappe av? Det er ikke noe argument at studenter får jobbe mer med søndagsåpne butikker, for det finnes så mange alternativer som allerede er søndagsåpne, forklarer han.

Rekan tror heller ikke butikkene ville ansatt egne folk til å arbeide på søndagene, og mener derfor at et slikt vedtak ville gått ut over de ansatte.

–⁠ Jeg vil gjerne holde hviledagen hellig, sier han.