For valgfrihet: Utmeldingsretten vil være viktig for studentene, mener Amanda Schei, medlem av vedtektskomiteen i NSO.
For valgfrihet: Utmeldingsretten vil være viktig for studentene, mener Amanda Schei, medlem av vedtektskomiteen i NSO.

Stemmer over utmel­dings­rett

På helgens landsmøte skal det stemmes over enkeltstudenters rett til å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon.

–⁠ Forslaget mitt vil gi enkeltstudenter mulighet til å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon (NSO), sier styremedlem i Den Konservative Studenterforening (DKSF) Marius Myhre.

Les også: Konservative studentledere krever utmeldingsrett fra NSO

Han står bak det kontroversielle forslaget som nå er foreslått vedtatt av vedtekstkomitéen til NSO. Landsmøtet i helgen bestemmer om det skal vedtas.

Komplisert struktur

De enkelte institusjonenes studentdemokratier melder seg inn eller ut av NSO, og som student underlagt et studentparlament kan du per i dag ikke melde seg ut individuelt. Universitas har tidligere skrevet om misnøyen enkelte studentpolitikere har hatt til denne ordningen.

–⁠ Strukturen i NSO er komplisert. Det er interesseorganisasjon, men fungerer som en paraplyorganisasjon for alle studentorganene, sier Myhre.

Seier

Etter at NSO støttet streiken mot endringer i arbeidsmiljøloven, har de de fått kritikk fra høyresiden for ikke å være partipolitisk nøytrale.

«NSO har meninger som ikke alle studenter deler, noe som streiken i vinter er et eksempel på.»

Marius Myhre, styremedlem i DKSF

–⁠ NSO har meninger som ikke alle studenter deler, noe som streiken i vinter er et eksempel på. Derfor bør en kunne reservere seg fra å være representert, forklarer Myhre.

Les også: Valg i Norsk studentorganisasjon: Lerøen mot Aarethun

Myhre trekker frem organisasjonsfrihet som et viktig argument og har stor tro på at forslaget vil bli vedtatt.

–⁠ Jeg ser på det som en seier at forslaget har blitt innstilt. Det er en fullstendig seier hvis det blir vedtatt, sier han.

Drastisk forslag

–⁠ Av alle vedtektsforslagene er det det mest drastiske, sier Amanda Schei som er medlem av vedtektskomitéen i NSO.

Schei mener det er prinsipielt viktig at en selv kan velge hvilken organisasjon en skal være medlem av. Hun påpeker at det kan være flere praktiske grunner til at forslaget ikke vil gå igjennom, men sier spørsmålet er viktig og ikke har blitt tatt opp tidligere.

–⁠ Det at studenter ikke har individuell utmeldingsrett er et argument som ofte brukes mot NSO, sier Schei, som likevel ikke tror forslaget vil gå igjennom.

–⁠ Jeg tror ikke det, men det er bra med en diskusjon. Vi vil få frem eventuelle grunner til at en bør beholde vedtektene slik som de er. Hvis det er gode grunner, kan det bli vektlagt, sier hun.

Små konsekvenser

Selv om forslaget skulle gå igjennom, er Myhre klar på at følgene neppe blir dramatiske.

–⁠ Jeg tror ikke det blir store konsekvenser. Svært få studenter vet egentlig hva NSO er. I det store og hele vil det meste bli uforandret, her er det prinsippet som er viktig. Og at de som er interessert vil få en mulighet til å melde seg ut, sier Myhre.

Komitémedlem Schei tror heller ikke på de store forandringene.

–⁠ Vi tror at noen få vil melde seg ut, men ikke mange. Det blir studentenes valg om de ønsker å ta fullstendig avstand, sier hun.

Trenger to tredjedels flertall

Leder i NSO Anders Kvernmo Langset forteller at eventuelle konsekvenser av en utmeldingsrett for enkeltstudenter er tydeliggjort i vedtektskomitéens forslag.

–⁠ Det går på representasjon, økonomi og mulighet til å stille til valg, sier han.

Langset har selv ingen formening om forslaget vil gå i gjennom.

–⁠ Det blir opp til landsmøtet å avgjøre. Fordi det er en vedtektsendring trenger man et to tredjedels flertall, fastslår Langset.