Forstår frustrasjon: – Vi føler at vår kompetanse er oversett, sier Pernille Lappegård (midten), leder for programutvalget for bachelor og master i psykologi. Leder for Samfunnsviterlista, Kaja Elisabeth de Ru (venstre), og styremedlem i Samfunnsviterlista, Mads Danielsen, forstår psykologistudentenes frustrasjon.
Forstår frustrasjon: – Vi føler at vår kompetanse er oversett, sier Pernille Lappegård (midten), leder for programutvalget for bachelor og master i psykologi. Leder for Samfunnsviterlista, Kaja Elisabeth de Ru (venstre), og styremedlem i Samfunnsviterlista, Mads Danielsen, forstår psykologistudentenes frustrasjon.

Vil ha felles front mot Psyko­lo­gisk institutt

Samfunnsviterlista ved UiO kan ikke forstå hvorfor psykologenes neste leder må ha profesjonsutdanning.

Vi er redde for at hvis vi ikke sier fra, så kan dette fanges opp andre steder og skape ringvirkninger.»

Kaja de Ru, leder for Samfunnsviterlista

Da instituttstyret ved Psykologisk institutt (PSI) på det Samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) besluttet at kun profesjonsutdannede psykologer var kvalifiserte til å bli instituttleder, oppsto det sterke reaksjoner blant studentene.

Les også: – Føler oss som annenrangs studenter

Nå har Samfunnsviterlista laget et resolusjonsforslag om instituttlederordningen på institutt for Psykologi ved UiO. Onsdag 4. Mars skal det tas opp i Studentparlamentet.

–⁠ Vi er nødt til å sende et klart og tydelig standpunkt på at dette ikke er greit, sier leder for Samfunnsviterlista, Kaja Elisabeth de Ru. Hun forventer å få støtte fra alle studentrepresentantene i saken.

Føler seg oversett

–⁠ Vi som ikke tar profesjonsstudiet i psykologi føler at vår kompetanse er oversett. Vi har til og med fag der ledelse inngår, så jeg forstår ikke hvorfor vi blir nedprioritert, forteller Pernille Lappegård, leder for programutvalget for bachelor og master i psykologi.

Les også: Leserinnlegg: Diskriminering på Psykologisk institutt

de Ru i Samfunnsviterlista er enig. Hun frykter det vil skapes negative ringvirkninger hvis studentene ikke sier fra.

–⁠ Ikke nok med at det rammer psykologistudentene, men det kan også ramme andre hvis dette fremstår som greit, sier de Ru.

Hun forteller at det er på vegne av studentmassen at de tar opp saken på universitetsnivå.

–⁠ Dette er viktig å kjempe for, sier hun.

Styremedlem i Samfunnsviterlista, Mads Danielsen er også sterkt kritisk til PSIs behandling av saken.

–⁠ Vi er veldig imot denne prioriteringen. Med denne resolusjonen ønsker vi også å sende et sterkt og tydelig signal om at det er uakseptabelt å ta avgjørelser som medfører diskriminering av studenter på samme institutt basert på deres programtilhørighet, forteller Danielsen.

Majoritetens tyranni

Samfunnsviterlista mener at ansettelser burde gjøres via et demokratisk valg og at det blir prinsipielt feil å gjøre noe annet.

I resolusjonsforslaget viser studentparlamentet til at studentene og deres tillitsvalgte selv reagerer på avgjørelsen om at profesjonsstudiet er et krav for lederstillingen. Avgjørelsen kalles også «sterkt kritikkverdig».

På torsdag skal saken behandles i fakultetsstyret, før den går videre til universitetsstyret som får siste ord i saken.

–⁠ Vi er klare over at saken vekket harme, sier Kjetil Sundet, instituttleder ved PSI. Han ønsker ikke å uttale seg om selve prosessen før styret har falt ned på en beslutning.

–⁠ Forstår du at studentene mobiliserer mot forslaget?

–⁠ Jeg forstår det godt. Også de ansatte reagert på instituttstyrets vedtak, men demokratiet er nå en gang sånn at flertallet binder. Inntil videre må jeg, og alle andre, leve med at et flertall stemte slik de gjorde.