Studentjubel: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (midten) varslet i fjor at ønsket å endre Samskipnadsloven for at studentene skulle få mer kontroll over forvaltnignen av studentpengene. Torsdag stemete Stortinget for lovendringen, til NSO-leder Anders Langsets (t.v.) store glede.
Studentjubel: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (midten) varslet i fjor at ønsket å endre Samskipnadsloven for at studentene skulle få mer kontroll over forvaltnignen av studentpengene. Torsdag stemete Stortinget for lovendringen, til NSO-leder Anders Langsets (t.v.) store glede.

Gir makta tilbake til studentene

Torsdag stemte flertallet av stortingsrepresentantene for å gi kontrollen over studentsamskipnadene tilbake til de valgte studentrepresentantene.

Feirer mer makt: Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus, og administrerende direktør i SIO, Lisbeth Dyrberg, feirer at Vesterhus nå har dobbel stemme ved stemmelikhet.
Feirer mer makt: Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Tone Vesterhus, og administrerende direktør i SIO, Lisbeth Dyrberg, feirer at Vesterhus nå har dobbel stemme ved stemmelikhet.
Kakefest: Studentlederne hadde torsdag med kake til politikerne som endret Samskipnadsloven.
Kakefest: Studentlederne hadde torsdag med kake til politikerne som endret Samskipnadsloven.

Torsdag vedtok Stortinget å endre Samskipnadsloven, så studentene igjen får kontroll i studentsamskipnadsstyrene.

Les også: SV skifter side: Vil reversere samskipnadsloven

Loven ble i 2012 endret slik at flere viktige avgjørelser krevde to tredjedels flertall i styret. Dette medførste at de valgte studentrepresentantene fikk mindre makt over studentsamskipnadene. Flere var kritiske til lovendringen helt fra starten, og torsdag vedtok flertallet på Stortinget å reversere endringene fra 2012.

Les også: Gir makta tilbake til studentene

Studentledere landet over jubler for vedtaket, og torsdag troppet de opp på Stortinget med kake for å takke politikerne.

–⁠ Det er veldig bra at Stortinget gir studentene tilliten tilbake, og at et stort flertall sikrer at det blir gjennomført. At studentene selv skal styre over sitt eget velferdstilbud burde være selvsagt, og har vært en del av samskipnadsmodellen i over sytti år, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset, i en pressemelding.

Les også: Raser mot Kristins lovforslag

Loven ble endret da Kristin Halvorsen (SV) var kunnskapsminister, men SV varselt for kort tid siden at de ville stemme for å endre den på nytt.

–⁠ Jeg mener prinsipielt at ordningen som har vært før krigen, hvor studentene selv bestemmer over egen velferd, har vært en stor suksess, sa stortingspolitiker for partiet, Torgeir Knag Fylkesnes, til Universitas for noen uker siden.

Les også: –⁠ Studenter er ikke kompetente til å styre samskipnadene