Sikrere system: – Det nye elektroniske systemet (RUST) skal hindre at studenter som er tatt for juks kan snike seg inn på andre institusjoner, sier ansvarlig for RUST, Agnethe Sidselrud.
Sikrere system: – Det nye elektroniske systemet (RUST) skal hindre at studenter som er tatt for juks kan snike seg inn på andre institusjoner, sier ansvarlig for RUST, Agnethe Sidselrud.

107 studenter er utestengt

Nytt register stenger utdanningsdøren for juksende studenter.

–⁠ Tidligere var det enklere for studenter som ble tatt i juks å melde seg opp til eksamen ved et annet studiested uten å bli oppdaget. Med det nye systemet er ikke dette lenger mulig, forklarer Agnethe Sidselrud, ansvarlig for driften av register for utestengte studenter (RUST).

Les også: BI-student tapte i retten

Tall Universitas innhentet forrige uke viser at det nå er 107 personer i Norge med aktiv utestengelse fra høyere utdanning. Universitetet i Tromsø (UiT) topper lista med 29 aktive utestengte. På Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) er 17 utestengt og 13 fra Universitetet i Oslo (UiO).

Stabil juksing i Oslo

På Universitetet i Oslo (UiO) har antall fuskesaker vært relativt stabile de siste årene. Tallene har variert fra 55 til 74 tilfeller i året fra 2012-2014.

Ifølge rektor Ole Petter Ottersen ved UiO ser universitetet svært alvorlig på fusk og har jobbet målrettet med forebygging over en lang periode.

Les også: Utestenger rundt 150 fra høyere utdanning

–⁠ Vi gir studentene opplæring i hvilke krav UiO stiller til systematisk og etterrettelig arbeid med litteratur og andre kilder. I tillegg kontrollerer vi alle innleverte eksamensbesvarelser, sier Ottersen.

Saken fortsetter under grafikken.

Grafikk: Eskil Wie, Madprime/Wikimedia

Flere på Høgskolen

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) har sett en liten økning i antall fuskesaker de siste årene. Før fusjonen mellom Oslo og Akershus, lå antallet på rundt 20 på Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Akershus hadde kun et fåtall fuskesaker. Etter fusjonen ligger antall fuskesaker på rundt 30 i året. I denne perioden har høgskolen fått 1600 flere studenter.

Les også: UiO på juksetoppen

–⁠ En økning i fuskesaker må sees i forhold til økt studenttall, men det er vanskelig å fastslå årsakssammenhenger da flere faktorer gjør at fuskesaker øker og minsker, sier Betty Jacobsen, seniorrådgiver i seksjon for analyse og kvalitetsutvikling ved HIOA.

Øyeblikkstall

Agnethe Sidselrud understreker at RUST opererer med et øyeblikksbilde over antall aktive utestenginger, og ikke historisk statistikk. Klagenemda og utdanningsinstitusjonene har derimot oversikt over bakgrunn for utestenging og antall fuskesaker i semesteret eller året.

RUSTs tall gjelder for aktive utestenginger fra en gitt dato som går over ulike perioder. En student kan bli utestengt fra et semester til tre år, avhengig av ulike forhold. Når perioden er avsluttet, blir informasjonen slettet og personen kan på nytt søke seg til høyere utdanning.

Det er fire forhold som ifølge lovverket kan føre til utestenging av studenter:

1. Bruk av falske vitnemål ved opptak eller godkjenning av utenlandsk utdanning

2. Eksamensjuks

3. Forstyrrende atferd, brudd på taushetsplikt eller usømmelig atferd

4. Skikkethetsvurdering

Flest utestengte i Tromsø

RUSTs tall viser at Universitetet i Tromsø (UiT) topper svartelista med 29 aktive utestengte studenter i dag.

–⁠ Vi opplever at plagiering er et økende problem hos oss, spesielt i forbindelse med hjemmeeksamen, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Universitetet har nå skjerpet inn rutinene for å forebygge juks.

–⁠ Vi har inkludert både forskningsetikk og -metode i flere fag enn tidligere, og faglærere er nøyere med å gi studenter tilstrekkelig informasjon om hva juks innebærer, sier rektoren.

Stadig flere profesjonelle aktører opererer med vitnemålsforfalskning internasjonalt, som gjør det ekstra utfordrende for UiT å oppdage falske vitnemål. Husebekk mener at et sikrere system er nødvendig.

–⁠ Det diskuteres å innføre et internasjonalt samordna opptak nå. Det vil forhåpentligvis gjøre systemet enda sikrere og vitnemålsforfalskning mye vanskeligere.