Politisk agenda: Mats Kirkebirkeland ønsker individuell utmeldingsrett i Norsk Student Organisasjon da han mener at organisasjonen ikke holdt seg partipolitsk nøytrale i generalstreiken.
Politisk agenda: Mats Kirkebirkeland ønsker individuell utmeldingsrett i Norsk Student Organisasjon da han mener at organisasjonen ikke holdt seg partipolitsk nøytrale i generalstreiken.

Krever utmel­dings­rett fra NSO

NSO opererer med en politisk agenda, sier kritikere som foreslår individuell utmeldingsrett.

–⁠ Når Norsk Studentorganisasjon (NSO) går utenfor sitt mandat bør det på lik linje med en fagforening være mulighet til å melde seg ut, sier Mats Kirkebirkeland, nestleder for Høyres Studenter.

Etter at NSO støttet streiken 28. januar har organisasjonen fått mye kritikk for å blande seg i en politisk ladet sak. Kirkebirkeland hevder at NSO ikke lenger holder seg partipolitisk nøytrale og ligner mer på en fagforening enn en interesseorganisasjon. Derfor ønsker han en diskusjon rundt medlemsstruktur og individuell utmeldelse fra NSO.

Les også: Full forvirring om streikestøtte

Kollektive støttemedlemmer

NSO er bygd opp av 44 lokale studentdemokratier, og deres medlemmer er automatisk med. Leder for NSO, Anders Kvernmo Langset, mener medlemslagenes utmeldingsrett er det sentrale.

–⁠ Hvert medlemslag har selv besluttet å bli medlem av NSO. Hvis studenter ikke ønsker å være medlem, må de ta det opp med studentparlamentet ved sitt studiested, forklarer Langset.

Kirkebirkeland mener at det nettopp er denne strukturen som er problematisk.

–⁠ Man blir et kollektivt støttemedlem via sitt studentparlament. Mens det er frivillig å støtte Studentenes og Akademikernes hjelpefond, så har man ikke noe valg når man betaler 32 kroner til NSO via semesteravgiften, sier han.

Må passe på NSO

Før streiken var LO tidlig ute med å melde sin støtte fra 220.000studenter med NSO i ryggen. Etter press fra flere hold, blant var organisasjonen nødt til å presisere at de ikke støttet streiken i sin helhet. Kirkebirkeland mener at Høyres studenter, eller andre politiske partier og studentforeninger ikke kan ta ansvar for å passe på at NSO går utover sitt opprinnelige mandat.

–⁠ Hvis ingen hadde fulgt med i timen hadde NSO sannsynligvis støttet hele streiken på vegne av 220.000 studenter, mener Kirkebirkeland.

Langset setter pris på tilbakemeldingene de har fått etter streikestøtte-kaoset, men er uenig i at NSO har tatt et politisk standpunkt i streiken.

–⁠ Vi støttet motstanden mot midlertidighet i akademia som ble tatt til inntekt for en generell støtte til streiken. At det kunne misforstås som at vi støttet streiken i sin helhet, har vi også vært tydelige og åpne om, sier Langset til Universitas.

Utmeldingsforslag

Lars Madsen, styreformann i Den Konservative Studenterforening er også skeptisk til NSOs medlemsstruktur.

–⁠ Medlemmene har verken blitt spurt eller er informert om at de er innmeldt. De blir tvunget til å være medlem, og har ingen mulighet til å reservere seg eller melde seg ut hvis organisasjonen ikke ivaretar deres interesser, sier han.

Nylig fremmet derfor Madsen et forslag til Studentparlamentet ved UiO om et individuelt medlemskap. Forslaget var en diskusjonssak og det ble ikke fattet noen vedtak, men Madsen sier han vil fortsette å jobbe med saken.

–⁠ Det er fortsatt mulig å sende inn et vedtektsendringsforslag til landsmøtet i NSO og det er helt klart en debatt som er viktig å ta, sier han.

Elevorganisasjonen og NSO

Madsen sammenlikner NSO med Elevorganisasjonen, ettersom begge har institusjonsbaserte medlemskap. For noen år siden ble vedtektene til Elevorganisasjonen endret slik at enkeltelever skulle ha rett til å reservere seg.

–⁠ Samme system må kunne brukes i NSO. Det gir mer legitimitet, og ingen blir tvunget til å være medlem, sier han.

Landsmøtedelegat for NSOs landsmøte de siste tre årene, Vegard Eide Vefring, kritiserte NSOs håndtering av streiken i et debattinnlegg i Aftenposten. Overfor Universitas støtter han Madsens forslag.

–⁠ En ordning der alle melder seg inn individuelt er jeg ikke for, men det er betenkelig at en ikke kan melde seg ut av NSO uten å få hele medlemslaget ved sitt studiested til å melde seg ut, sier Vefring.

Én studentstemme

Kirkebirkeland frykter NSO skal gå utenfor sitt mandat igjen i fremtiden. Spesielt ettersom Arbiedsutvalget til NSO fritt kan vedta løpende støtte i politiske saker, uten å forankre dette hos medlemslagene, forklarer han.

–⁠ Det beste hadde vært om NSO i samarbeid med alle ungdom- og studentorganisasjoner jobbet for studenters felles beste, men jeg tviler likevel på at streikestøtten kommer til å være siste gang NSO går utenfor sitt mandat. Derfor bør det tas en skikkelig diskusjon om individuell frihet til å melde seg ut, sier Kirkebirkeland.