Studentstyrt suksess: SV-politiker og medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Torgeir Knag Fylkesnes, mener at prinsippet om at studentvelferden skal være styrt av studenter har vært en suksess. Derfor fikk han med seg partiet sitt på å støtte reversering av endringene i samskipnadsloven. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Studentstyrt suksess: SV-politiker og medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Torgeir Knag Fylkesnes, mener at prinsippet om at studentvelferden skal være styrt av studenter har vært en suksess. Derfor fikk han med seg partiet sitt på å støtte reversering av endringene i samskipnadsloven. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Vil reversere samskip­nads­loven

SV har endret mening, og stiller seg bak forslaget om å gi makta i studentsamskipnadene tilbake til studentene.

–⁠ Jeg mener prinsipielt at ordningen som har vært før krigen, hvor studentene selv bestemmer over egen velferd, har vært en stor suksess. Studentsamskipnadene har vært en av frontløperne til den norske velferdsstaten, sier stortingspolitiker for SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Tirsdag stilte han seg bak kirke-, utdannings- og forskningskomiteens (KUF-komiteen) positive innstilling til regjeringens forslag om å reversere endringene i studentsamskipnadsloven som Kristin Halvorsen (SV) fikk gjennom i sin tid som kunnskapsminister.

Lovendringen, som skal behandles på Stortinget torsdag 19. februar, har lenge hatt flertall på Stortinget. Etter at SV nå har skiftet side, er det kun Ap som ønsker å beholde den eksisterende lovteksten.

Les også: Gir makta tilbake til studentene

1. januar 2013 ble loven endret (se faktaboks), slik at det krevdes to tredjedels flertall i samskipnadsstyrene ved større investeringer. Endringen førte til at studentrepresentantene fikk mindre makt over studentsamskipnadene.

–⁠ Dette gir én tredels mulighet til å velte en sak. Studentstyringen har blitt svekket, sa daverende styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Marianne Høva Rustberggaard, til Universitas før loven ble endret.

Den utløsende årsaken til lovendringen var en sak i Narvik, hvor studentsamskipnaden gikk konkurs.

–⁠ Spekulativ aktivitet førte til at de gikk konkurs. Derfor ble det stilt spørsmål ved kompetansen til studentflertallet. Gjennomgangen i etterkant viste at det ikke sto så godt til med studentsamskipnadene rundt om i landet, forteller Fylkesnes.

Men selv om SV styrte Kunnskapsdepartementet da loven ble endret, var det stor uenighet innad i stortingsgruppa deres om hvorvidt det var en god idé eller ikke.

–⁠ Derfor foreslo jeg nå for gruppa at vi snudde i saken, og jeg fikk SV-gruppa med på det, forteller partiets representant i KUF-komiteen.