Trestemt samarbeid: (f.v.) Arkitektstudentene Kaja Kolstad, Marina Haga og Hedvig Sanderud håper at Blindern T-bane gjennom deres ideeer kan gjenoppstå som et helheltlig og nytt område.
Trestemt samarbeid: (f.v.) Arkitektstudentene Kaja Kolstad, Marina Haga og Hedvig Sanderud håper at Blindern T-bane gjennom deres ideeer kan gjenoppstå som et helheltlig og nytt område.

Vil bygge student­bo­liger i tre

Arkitektstudenters forslag til utbygging av studentboliger på Blindern får ros fra SiO.

I januar presenterte Marina Haga, Hedvig Sanderud og Kaja Kolstad sin masteroppgave fra Arkitektur og designhøyskolen (AHO). Prosjektet heter «TRE HUS».

Gjennom et tett og vellykket samarbeid har de tre jentene levert et detaljert forslag om å bygge midlertidige løsninger for gjesteprofessorer og tre nye Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus-bygg viet til studentleiligheter. I tillegg har de tegnet et forslag om ny T-banestasjon.

–⁠ Vi ønsket en tydeligere tilhørighet mellom campus og de reisende med t-banen, forteller Sanderud om den kunstneriske broen som knytter området rundt Blindern t-banestasjon sammen.

Norsk materiale

Arkitektene håper at studentene vil trives i boligene, og legger til at de tre byggene skal kles og navngis etter norske tresorter. De har jobbet mye med SiOs krav til tilgjengelige og sikre løsninger for studentene. Boligene er derfor godt isolerte og ønskes bygget i tre.

–⁠ Byggets kledning er av massivtre, en varmebehandlet ask som skal tåle norske værforhold og slitasje. Det er en bærekraftig og spennede løsning mot all betongen som finnes i dette området fra før, sier Kolstad.

Interesse fra flere hold

Oppgaven, som foreløpig står som et godt gjennomført masterprosjekt, har vekket både Sporveiens og SiOs interesse.

«Det er spennende om vi blir initiativtakere til et nytt samarbeid mellom SiO, UiO og Sporveien.»

Marina Haga, masterstudent ved AHO

–⁠ Det er spennende om vi blir initiativtakere til et nytt samarbeid mellom SiO, UiO og Sporveien, sier Haga.

Alle partene har ulike interesser og forskrifter som må tas hensyn til. Sannerud påpeker at det kan bli en utfordring.

Boligdirektør i SiO Trond Bakke er imidlertid positiv.

–⁠ Prosjektet er kommet langt nok til at vi vil invitere alle aktørene til et idémøte i løpet av våren, sier han.

Det foreligger ingen konkrete prisoverslag på hva det vil koste å oppføre et slik prosjekt, men jentene er i dialog med SiO om løsninger som vil holde kvadratmeterprisen nede. Bakke mener dette kan være starten på en spennende prosess dersom alle partene kan bli enige om en bærekraftig løsning.

–⁠ På grensen til traust

Arkitekt og skribent i Morgenbladet Gaute Brochmann ser imidlertid annerledes på saken.

–⁠ Studentprosjektet er veldig safe, og på grensen til traust, sier han.

Han mener at de digre, innfelte verandaene og asymmetriske vinduene gjør estetikken veldig tidstypisk.

–⁠ Gangbroen og uterommene virker fine nok, men heller ikke noe mer. Det ser ut til å renne litt ut i alle retninger, avslutter Brochmann.

Hva som vil skje videre med prosjektet i Apalveien 60 er ennå ikke bestemt, men i følge Trond Bakke er alle de involverte aktørene svært positive til videre samarbeid.