Reagerer: Nestleder for Høyres studenter, Mats Kirkebirkeland, reagerer på at NSO gikk ut og støttet onsdagens streik. Foto: Hans Dalane-Hval
Reagerer: Nestleder for Høyres studenter, Mats Kirkebirkeland, reagerer på at NSO gikk ut og støttet onsdagens streik. Foto: Hans Dalane-Hval

Full forvirring om streike­støtte

Etter et halvt døgn med haglende utspill og vage uttalelser ser NSO endelig ut til å falle ned på at deres forsvar for arbeidsmiljøloven står ved lag.

Naivt: – Det har vært naivt av oss å tro at vi kunne støtte markeringen mot økt midlertidighet i arbeidslivet uten å fremstå som vi samtidig støtter opp om politiske synspunkter vi ikke har mandat til å mene noe om, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset. Arkivfoto: Aleksander Myklebust
Naivt: – Det har vært naivt av oss å tro at vi kunne støtte markeringen mot økt midlertidighet i arbeidslivet uten å fremstå som vi samtidig støtter opp om politiske synspunkter vi ikke har mandat til å mene noe om, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset. Arkivfoto: Aleksander Myklebust

Det har stormet rundt Norsk studentorganisasjon (NSO) etter at leder Anders Kvernmo Langset i slutten av forrige uke erklærte sin støtte til den planlagte streiken mot endringer i arbeidsmiljøloven.

«Vi støtter streiken fordi vi ønsker å sikre studentene de beste foreleserne og at akademia skal være en attraktiv karrierevei å gå», skrev NSO på sine hjemmesider før helgen.

Universitas kontakter Mats Kirkebirkeland, nestleder for Høyres studenter. Han er en av dem som har reagert kraftig på NSO-støtten. Ved første oppringning sier Kirkebirkeland at NSOs begrunnelse for streikestøtten er rotete, og at NSO blander sammen lovverket.

–⁠ Endringer i arbeidsmiljøloven har ingenting å si for situasjonen ved utdanningsinstitusjoner. Det er tjenestemannsloven, og ikke arbeidsmiljøloven som regulerer ansettelsesforhold i akademia, sier Kirkebirkeland.

Kaller seg selv naive

Mens Kirkebirkeland er på vei til Universitas-kontoret for å la seg avfotografere, tikker et klargjørende svar fra Langset inn på redaksjonens mail. Innlegget er et svar til Universitas, men henvender seg også til en Aftenposten-kommentar med tittelen «Norsk Studentorganisasjon er ikke lenger for meg når den uten demokratisk forankring støtter en streik», skrevet av Vegard Elde Vefring.

I innlegget hevder NSO at deres ytringer har blitt «tatt til inntekt for» at NSO støtter alle punkter som blir tatt opp til politisk streik onsdag, men at det ikke er tilfelle.

–⁠ Det har vært naivt av oss å tro at vi kunne støtte markeringen mot økt midlertidighet i arbeidslivet uten å fremstå som vi samtidig støtter opp om politiske synspunkter vi ikke har mandat til å mene noe om, sier Langset i innlegget.

Bør være uavhengige

NSO skriver videre i klargjøringen at de «aldri har tatt standpunkt til de øvrige endringsforslagene som omhandler for eksempel overtid, søndagsarbeid eller kollektiv søksmålsrett.»

Organisasjonen avslutter meldingen med å understreke at de «ikke støtter streiken i sin helhet.»

Kirkebirkeland er på vei ut i det duse skumringslyset når han blir konfrontert med Langsets forklaring. Han tenker seg om, før han svarer at han ikke er videre imponert over NSOs klargjøring. Han følger opp med å si at Langset er «på glattisen».

«NSO kan jobbe året rundt for å bli kvitt midlertidige ansettelser i akademia. Men det blir helt feil å støtte en streik «litt».»

Mats Kirkebirkeland, nestleder i Høyres studenter

–⁠ NSO kan jobbe året rundt for å bli kvitt midlertidige ansettelser i akademia. Men det blir helt feil å støtte en streik «litt». Man støtter ikke en streik med to femdels støtte, legger han til.

Høyres studenter-nestlederen sier dessuten NSO skal være partipolitisk nøytrale.

–⁠ Det hadde vært like galt om de hadde støttet for eksempel NHO i en tilsvarende sak. NSO skal påvirke en regjering som skal sitte i hvert fall i tre år til. Å markere politisk støtte i en slik konflikt utgjør et markant politisk skille fra tidligere kutyme hos NSO.

Ikke på glattisen likevel

I det Kirkebirkeland forsvinner ut i kvelden er siste ord, etter alt å dømme, sagt.

Klokka har for lengst passert kveldsnytt når vi blir oppringt av Langset som har skaffet til veie informasjon som beviser at han likevel ikke er på glattisen.

–⁠ Jeg beklager at støtten til streiken slo feil ut, men jeg er uenig i at det er direkte feil at vi støtter den.

Langset ber oss ta en titt på et skriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ble oversendt NSO i desember.

I brevet står det at regjeringen nylig har satt ned et lovutvalg som skal se på en «harmonisering» mellom tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

–⁠ Utvalget skal altså finne ut om det kan være aktuelt å ha like bestemmelser for statsansatte som for dem som er omfattet av arbeidsmiljøloven, sier Langset.

–⁠ Beviser mitt poeng

Han mener derfor at endringer i arbeidsmiljøloven kan få konsekvenser for akademia.

–⁠ Og det er dét som er NSOs politikk, sier han triumferende.

Når det gjelder Kirkebirkelands innspill er Langset rivende uenig i at NSO har tatt noe partipolitisk standpunkt.

–⁠ Vi støtter de endringer som er i tråd med NSOs politikk og går i mot de som ikke er det, helt uavhengig av hvem som sitter i regjering til enhver tid.

–⁠ Dette beviser akkurat mitt poeng, skriver Kirkebirkeland i en Facebookmelding, akkurat i det datoen bikker den 28. januar. Han lar seg ikke sette ut av Langsets avsløring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og sender ballen tilbake.

–⁠ Gjennom muligheten til en høring, kan NSO gi presise og gode innspill til regjeringen om deres politikk på midlertidighet innenfor tjenestemannsloven. Dette ville de ikke klart i streikeropet på Youngstorget.