UiO slipper unna sammen­slå­ings­kravet

Kunnskapsdepartementet ønsker to store profesjonsutdanningsinstitusjoner på Østlandet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la forrige uke fram en ny Universitet- og høyskolestruktur for representantskapet i Universitets-og høyskolerådet. Det innebærer to store institusjoner med profesjonsutdanninger på Østlandet. Høgskolen i Oslo og Akershus som den ene og Høgskolen Buskerud/Vestfold fusjonert med Telemark som den andre, skriver Khrono.

Samle ressurser

–⁠ Hvordan kan vi organisere forskningen på store samfunnsmessige utfordringer, som for eksempel aldring og omsorg, når profesjonsforskningsmiljøene er så fragmenterte og ressursene spredt tynt utover, spurte Isaksen forsamlingen.

Kunnskapsministeren trakk fram innføringen av femårig master i lærerutdanningen for å vise behovet for fusjonering av høyskolene.

–⁠ Framtidens høyskoler må være robuste nok til å kunne tilby hele lærerløpet fra 2017, men vi vurderer også en løsning der man for eksempel kan ta master et annet sted enn der man tar bacheloren, sa Isaksen.

UiO og UiB slipper unna

Signalene fra kunnskapsministeren tyder på at Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen foreløpig slipper unna fusjonskravene.

Universitetet i Stavanger mente det er et paradoks at svakere høyskoler blir universiteter ved fusjon, mens sterkere miljøer på Østlandet, med mange akkrediterte doktorgradsprogram, forblir høyskoler ved en sammenslåing.

–⁠ I Nord-Norge virker strukturen avklart, sier Isaksen, og peker på konsolidering mot to universiteter.

For utdanningsinstitusjonene på Vestlandet er det foreløpig uklart hvordan eventuelle organisatoriske endringer vil se ut. De skal kalles inn til departementet for nye samtaler om struktur i desember.

Kunnskapsministeren oppfordret høyskolene til å droppe tanken på alenegang og vurdere løsninger med fusjoner.