Står på sitt: Somia Salaouatchi valgte å beholde niqaben på da hun ble bedt om å ta av seg hodeplagget for å kunne fullføre bachelorgraden i spesialpedagogikk. – Utdanning gir mye til fellesskapet og hver student rent personlig. Man burde få plass etter kvalifikasjoner, ikke plagg, sier hun.
Står på sitt: Somia Salaouatchi valgte å beholde niqaben på da hun ble bedt om å ta av seg hodeplagget for å kunne fullføre bachelorgraden i spesialpedagogikk. –⁠ Utdanning gir mye til fellesskapet og hver student rent personlig. Man burde få plass etter kvalifikasjoner, ikke plagg, sier hun.

Sier nei til niqab

–⁠ Bekymringsfullt at så mange er skeptiske, mener studentleder Marianne Andenæs ved UiO. Men islamforsker Lars Gule mener langt flere burde være mot klesplagget.

–⁠ 41 prosent er lite. Det er opplagt at det burde vært 99,9 prosent. Niqab i undervisningssituasjoner er både prinsipielt og praktisk umulig. Det kan ligge en god del åpenhet og liberale holdninger blant de 36 prosentene som svarte ja. Men det finnes nok også en grad av naivitet, sier islamforsker Lars Gule.

Les også: Krever ny niqab-politikk

41 prosent av norske studenter er mot bruk av niqab på universiteter og høyskoler. Det viser en spørreundersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra Universitas og Norsk Studentorganisasjon. 36 prosent mener det bør være mulig å bruke hodeplagget, mens 23 prosent ikke tar stilling til spørsmålet.

Bekymringsfullt

–⁠ Jeg synes det er bekymringsfullt at såpass mange studenter er skeptiske til bruk av niqab på utdanningsstedene, sier leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Marianne Andenæs.

Studentparlamentet har tidligere gått ut og krevd sterke faglige grunner for å nekte bruk av heldekkende hodeplagg ved UiO.

Les også ukas leder om saken: Det enkle er ikke det beste

Andenæs tror motstanden kan skyldes manglende innsikt i saken.

–⁠ Da vi tok opp saken i Studentparlamentet, fikk vi mulighet til å sette oss godt inn i problemstillingen. Vi endte opp med et vedtak som er tydelig imot et forbud, sier parlamentslederen.

Etterlyser mer motstand

Islamforsker Gule mener niqab hindrer kommunikasjon mellom studenter og undervisere.

–⁠ Lærere og studenter må kunne se hverandre, i ordets fulle betydning, for å kunne kommunisere likeverdig. Dette gjelder også studenter imellom.

Gule tror mange har rasjonelle og gode grunner for å si nei til niqab.

–⁠ Men det finnes nok også et betydelig innslag av fremmedfrykt og islamofobi, sier han.

Ønsker utredning

Gule mener dagens løsning, der utdanningsstedene selv bestemmer om niqab skal forbys dersom problemstillingen melder seg, ikke fungerer.

–⁠ Det er tøvete. I praksis har man i alle enkelttilfeller kommet fram til det eneste naturlige: At man ikke kan akseptere niqab, sier Gule.

Han viser til at enkelte studenter begynner med niqab underveis i et studieløp uten å vite på forhånd at det ikke er greit.

–⁠ Det er helt meningsløst, mener Gule.

Vil ha KD på banen

Islamforskeren mener Kunnskapsdepartementet bør komme på banen og gjøre det klart at niqab er uakseptabelt på utdanningsinstitusjonene.

–⁠ Røe Isaksen sier dette må være opp til de enkelte institusjonene, men det er en ansvarsfraskrivelse, og det er dumt og feigt. Denne saken bør avgjøres med utgangspunkt i en utredning av et offentlig utvalg, sier Gule.

Førsteamanuensisen mener en grundig gjennomgang av de praktiske og prinsipielle sidene av saken er nødvendig for å få på plass et saklig begrunnet forbud.

–⁠ Da slipper vi alle disse evinnelige omkampene om niqab. Denne typen usikkerhet rundt reglene er ingen tjent med. Særlig ikke studenter som er tilbøyelige til puritansk religion av denne typen, sier Gule.

Kan skyldes fordommer

Parlamentsleder Andenæs mener på sin side ikke at Sentio-undersøkelsen endrer noe.

«Jeg tror ønsket om et forbud kan skyldes fordommer og manglende kunnskap.»

Marianne Andenæs, leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

–⁠ Studentparlamentet er veldig klare på at det er retten til lik utdanning som skal gjelde. Det mangler nok en del informasjon og perspektiver i debatten. Jeg tror ønsket om et forbud kan skyldes fordommer og manglende kunnskap, sier Andenæs.

Hun er klar på at visse undervisningssituasjoner gjør niqab umulig, men at forbud må begrunnes faglig. Hun er heller ikke enig i Gules argument om at tildekking av ansiktet gjør kommunikasjon umulig.

–⁠ Det representerer et snevert syn på hva god kommunikasjon er. Vi trenger ikke flere barrierer for å ta høyere utdanning. Så langt det lar seg gjøre, bør vi tilrettelegge for så mange som mulig.

Kunnskapsdepartementet ønsket ikke å kommentere saken.