Tilbake: Normann blir nå å se tilbake på lesesalen på SV etter å ha fratrådt nestledervervet i Arbeidsutvalget.
Tilbake: Normann blir nå å se tilbake på lesesalen på SV etter å ha fratrådt nestledervervet i Arbeidsutvalget.

Trekker seg som VT-nestleder

Morten Grinna Normann går av fra nestledervervet i Velferdstinget i Oslo og Akershus på grunn av manglende motivasjon.

To måneder før nytt valg trekker Morten Grinna Normann seg fra sitt verv som nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) med umiddelbar virkning. Normann oppgir mangel på motivasjon som årsak for avgjørelsen.

–⁠ Alle møter på hindre i løpet av perioden sin. Men dette er ikke et lite hinder. Da føles det galt å stå i et verv jeg ikke klarer å oppfylle godt nok, sier Normann.

Vil ikke heve lønn

Normann mener lønnen som finansieres via studentenes semesteravgift, er noe av grunnen til at han ikke ønsker å bli sittende fram til valget i desember.

–⁠ Dersom jeg ikke er så god nestleder som jeg burde være er det ikke riktig å ta ut lønn av studentenes penger, sier Normann.

Les også: Et bobleliv med konstant kontortid

Normann legger til at de viktigste arbeidsoppgavene til arbeidsutvalget er gjennomført. Det er ikke noen tvil om at de vil klare å gjennomføre resten av perioden, mener han.

–⁠ Om de skulle trenge det, har jeg fortsatt lyst til å være tilgjengelig til å svare på spørsmål eller annet de måtte trenge hjelp med.

Får støtte

Leder i VT, Kaia Marie Rosseland, støtter Normanns avgjørelse om å fratre vervet med umiddelbar virkning.

–⁠ Dersom noen ikke ønsker å bli værende på grunn av motivasjonsmangel, er det lov å trekke seg, sier hun.

Tidligere informasjonssjef i Arbeidsutvalget, Viktor Emanuel Johansson, tar over roret som nestleder fram til nytt styre velges i desember. Det ble bestemt på et internt valg.

–⁠ Først og fremst er det jo synd at han fratrer sin stilling. Normann har gjort en svært god jobb som nestleder. Når det er sagt, er det veldig flott å få den tilliten det innebærer å bli valgt til nestleder, sier han.

Dersom én fjerdedel av VTs medlemmer ønsker et mer formelt valg av ny nestleder, kan det kreves ekstraordinært møte. Ifølge Rosseland har ikke Arbeidsutvalget mottatt noe krav om dette, og vil derfor fortsette arbeidet som planlagt ut året.