Vil samkjøre niqab-regler: Leder for Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs, vil at en sentral komité skal vurdere om det er greit å forby heldekkende hodeplagg. I dager det opp til hvert enkelt institutt å avgjøre om de vil forby det. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Vil samkjøre niqab-regler: Leder for Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs, vil at en sentral komité skal vurdere om det er greit å forby heldekkende hodeplagg. I dager det opp til hvert enkelt institutt å avgjøre om de vil forby det. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Krever ny niqab-politikk

Studentleder Marianne Andenæs mener det ikke bør være opp til instituttene ved UiO å forby niqab.

–⁠ Universitetet i Oslo må sørge for lik rett til utdanning. Vårt forslag om en sentral komité kan sikre det på best mulig måte, sier Marianne Andenæs, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

I dag er det opp til de enkelte instituttene å bestemme om det er lov for studentene å bruke niqab. Studentparlamentet mener det bør opprettes en sentral komité som skal vurdere om det er greit å forby heldekkende hodeplagg dersom det «er til vesentlig og konkret hinder eller fare for undervisningen».

–⁠ Det vil sørge for at instituttene ikke kan avgjøre at noen skal forbys tilgang til undervisningen kun basert på en skjønnsvurdering, sier Andenæs.

Hun mener dagens ordning ikke er god nok for å sikre lik rett til utdanning ved UiO.

Les også:

Studentledere i tvil om niqab

Kommentar: Tilsløring av debatten

Studentparlamentene ved UiO og HiOAs svar: Hvor skal makten ligge?

Støtter forslaget

Tidligere student ved UiO Somia Salaouatchi ble nektet å bruke niqab i visse undervisningssituasjoner på Institutt for spesialpedagogikk.

Hun er svært glad for Studentparlamentets forslag. Hun håper en slik ordning vil kunne sikre rettferdig behandling for andre studenter som ønsker å dekke til ansiktet.

–⁠ Jeg håper vedtaket vil bidra til å få på plass et regelverk som forbyr slik diskriminering, sier hun.

Mangler nasjonalt lovverk

Andenæs håper at Studentparlamentets forslag vil få ringvirkninger.

«Vi håper de andre studentdemokratiene følger etter.»

Marianne Andenæs, studentparlamentsleder ved UiO.

–⁠ Nå har vi startet med vår egen institusjon og håper at de andre studentdemokratiene følger etter, sier Andenæs.

Hun møter imidlertid liten støtte fra ledelsen ved UiO.

–⁠ Vi diskuterer gjerne konkrete forslag, men i dag ser vi ikke noe behov i for å endre praksis, sier prorektor Ragnhild Hennum.

Les også:

Student nektes niqab på Universitetet i Oslo

Leserinnlegg om saken: Fakultetet som skulle se muligheter

Svar til innlegget: –⁠ Ikke forbud mot niqab

Ønsker totalforbud

Problemstillingen er for tiden også aktuell på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der ønsker fakultet for helsefag å innføre totalforbud av niqab.

Lederen for studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland mener at totalforbud ikke er veien å gå.

–⁠ Akademia skal ikke ekskludere enkeltgrupper. Man må vurdere hver sak ut fra et faglig perspektiv, og ikke hva man kan føle er ukomfortabelt, sier han.

Studentparlamentet ved HiOA har imidlertid ikke fattet noe vedtak vedrørende bruk av heldekkende hodeplagg.

Ser til UiO

Studiedirektør ved HiOA, Marianne Brattland, forteller at de er i dialog med UiO om hvordan man kan håndtere heldekkende hodeplagg.

–⁠ HiOA har et utkast til policydokument ute på høring på fakultetene og har fått mange gode innspill i denne saken. Jeg regner med at vi har policydokumentet på plass innen utgangen av året, sier hun.