–⁠ Ikke forbud mot niqab

Styret ved Institutt for spesialpedagogikk har ikke fattet vedtak om et forbud mot niqab, skriver instituttleder Berit Rognhaug som svar på kronikken «Fakultetet som skulle se muligheter«.

Somia Salaouatchi og Rahma Søvik skriver i kronikken «Fakultetet som skulle se muligheter» at Institutt for spesialpedagogikk ikke hadde noen faglig begrunnelse for at Salaouatchi ikke kan bære niqab i praksis og praksisrelatert undervisning.

Les også: –⁠ De hadde ingen god begrunnelse

Institutt for spesialpedagogikk understreker at det kun er faglige vurderinger som ligger til grunn for instituttstyrets vedtak om at ansiktsdekkende klesplagg ikke kan bæres i praksis og praksisrelatert undervisning som problembasert læring, rådgivingstrening og enkelte typer seminarundervisning.

I utdanningen av spesialpedagoger arbeider Institutt for spesialpedagogikk etter prinsippet om totalkommunikasjon, det vil si at studentene i tillegg til stemmebruk, læres opp til å kombinere kroppsspråk, gester og ansiktsuttrykk i sin kommunikasjon med barn og voksne som av ulike årsaker er avhengig av denne typen visuell kommunikativ støtte. Styret ved Institutt for spesialpedagogikk har ikke fattet vedtak om et forbud mot niqab. Styret har fattet et vedtak om at studenter i de undervisningssituasjoner hvor det arbeides etter prinsippene om totalkommunikasjon ikke kan bære ansiktsdekkende plagg.

Den enkelte student avgjør selv om dette vedtaket er i tråd med egen overbevisning. I andre undervisningssituasjoner kan studentene gå kledd som de vil. Institutt for spesialpedagogikk har ikke uttalt seg om arbeidsmarkedet vil ha fagpersoner som bruker niqab.

Før vedtaket ble fattet av instituttstyret var saken gjennom en grundig behandling, der studentenes valgte representanter deltok i alle ledd. Saken var aldri unntatt offentlighet, og saksliste og vedtaksprotokoll fra instituttstyrets behandling ligger tilgjengelig på instituttets nettside, slik rutinene er.