Hvis ingen tar over jobben hans, mangler UiO professor i skatterett

Til høsten går jusprofessor Frederik Zimmer av med pensjon, men UiO har foreløpig ingen etterfølger. –⁠ Bekymringsverdig at stadig færre vil jobbe i akademia, mener Juristforbundleder Curt A. Lier.

Frederik Zimmer, professor i skatterett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), går av med pensjon ved utløpet av dette semesteret og etterlater fakultetet uten en fast ansatt lærer i skatterett. Foreløpig står stillingen uten en potensiell etterfølger.

Curt A. Lier, president i Juristforbundet, synes det er bekymringsverdig at Det juridiske fakultet blir stående uten en professor i skatterett.

–⁠ Juristforbundet har lenge fryktet at dette vil bli et stort problem, da det er stadig færre unge som velger akademia, sier Lier.

Han frykter at professormangelen vil påvirke kvaliteten på undervisningen og derfor virke negativt på fremtidig kompetanse innenfor skattefeltet.

Går av med pensjon

Zimmer har selv uttrykt bekymring over mangelen på søkere, men understreker samtidig at skatterett er et lite fag med en relativt snever rekrutteringsbase. Han tror også at mye av årsaken ligger i at næringslivet fremstår som et mer interessant alternativ for jurister med kompetanse innenfor skattefeltet.

–⁠ Det finnes flere kvalifiserte folk, men disse har valgt å bli advokater. Jeg tror det er en temperamentssak. Noen foretrekker et sosialt arbeidsmiljø hvor det skjer mye, og der stiller akademia svakere, forteller Zimmer.

Han tror imidlertid at flere vil ønske å drive med akademisk virksomhet etter hvert, og derfor vende tilbake til universitetene.

Etterlyser mer aggressiv politikk

Curt A. Lier i Juristforbundet mener at det må gjøres en omfattende analyse av hvorfor kvalifiserte kandidater ikke søker på stillingene.

–⁠ For å kunne rekruttere nye søkere er fakultetet avhengig av å finne den fullstendige årsaken til hvorfor næringslivet fremstår som mer attraktivt. Vi må føre en mer aggressiv politikk og tenke bredere enn det som har blitt gjort tidligere, sier han.

Han tilføyer at lønn og status sannsynligvis er viktige faktorer, men ikke en fullverdig forklaring på søkermangelen.

–⁠ Professorstillingene er forholdsvis dårlig betalt og hadde dessuten høyere status før. Den yngre generasjonen viser mer interesse for økonomisk gevinst og står derfor ikke akkurat i kø for å ta over jobbene, sier Lier.

Får skryt for innsats

Amund Noss, sjef for skattelovsavdelingen i Finansdepartementet, mener det er viktig å opprettholde det undervisningsnivået Zimmer har stått for.

–⁠ Frederik Zimmer er en bauta i norsk skatterett, så det vil bli vanskelig å finne noen som kan erstatte ham, sier Noss, som håper Zimmer vil fortsette å oppdatere de «veldig gode» lærebøkene han har skrevet i skatterett.

Han forteller at tett kontakt med ledende akademikere er viktig for arbeidet i skattelovavdelingen.

–⁠ For oss vil det være veldig synd hvis vi ender opp uten et godt skattefaglig miljø på universitetet, sier han.

Et problem for hele landet

Dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO, Hans Petter Graver, synes det er svært beklagelig at fakultetet ikke har funnet en etterfølger til Zimmer. Han mener det er et resultat av uheldige prioriteringer.

–⁠ Departementet og Forskningsrådet har de siste ti årene prioritert internasjonale og tverrfaglige emner. Vi har derfor ikke gitt tilstrekkelig oppmerksomhet til sentrale juridiske fag, sier Graver.

Han påpeker imidlertid at kvaliteten på emnet vil opprettholdes, men forteller at dette også er et problem ved både Universitetet i Tromsø og Bergen.

«Det som er bekymringsverdig er at dette er et problem ved flere av de juridiske fakultetene»

Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO

–⁠ Det som er bekymringsverdig, er at dette er et problem ved flere av de juridiske fakultetene. Alle lærestedene sliter med rekruttering, noe som er problematisk dersom skatterettsdisiplinen skal utvikle seg i riktig retning, sier han.

Graver legger til at det er flere av de juridiske disiplinene som sliter med rekruttering, og at det derfor er tilfeldig at det er skatterett det er snakk om i dette tilfellet.

Valgte bort akademia

Bettina Banoun har en doktorgrad i skatterett fra UiO og er regnet som en av Norges fremste eksperter innen feltet. Hun har valgt bort en karriere innenfor akademia for å jobbe som partner i advokatfirmaet Wiersholm. For henne var det å jobbe med konkrete saker utslagsgivende for valg av karriere.

–⁠ En jobb på Universitetet er imidlertid både givende og viktig, så jeg vil ikke utelukke det på et senere tidspunkt. Det er likevel mye spennende skattejuss i praksis som jeg foreløpig ikke vil gi opp, sier Banoun.