Gir makta tilbake til studentene

Den rødgrønne regjeringen innskrenket studentenes makt i studentsamskipnadene. Nå skal den borgerlige regjeringen reversere vedtaket.

–⁠ Jeg har tiltro til at studenter vet sitt eget beste. Det er et viktig prinsipp for meg at beslutninger bør tas nærmest mulig dem de angår. Studentstyringen av samskipnadene fikk en alvorlig knekk da loven ble endret til at man må tilslutning fra to tredjedeler av styret i viktige saker. Derfor vil regjeringen nå endre denne bestemmelsen, og gi studentene tilliten tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2012 innførte den rødgrønne regjeringen en endring i Samskipnadsloven (se faktaboks). Etter endringen kreves to tredels flertall ved avgjørelser i viktige saker i studentsamskipnadsstyrer. Tidligere var det bare knapt flertall som skulle til, noe som ga mer makt til studentene.

Norsk studentorganisasjon (NSO) omtalte lovendringen som et mistillitsforslag. Men nå er det altså bestemt at den borgerlige regjeringen skal reversere lovendringen. Det kunne kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fortelle et jublende landsmøte i Norsk studentorganisasjon i dag.

NSO-leder Ola Rydje er svært fornøyd med at loven nå skal tilbakestilles.

–⁠ Et samlet studentnorge takker for tilliten. Vi kjempet hardt mot endringen da den kom, og vi har kjempet hardt for å få den reversert. Dette er en god dag for norske studenter, sier NSOs leder Ola Magnussen Rydje.