UiO på jukse­toppen

139 studenter ved Norges største utdanningsinstitusjoner ble tatt for juks i fjor. Flest ble tatt på Universitetet i Oslo.

Sist endret: 30.01.14 kl 14:15

39 studenter ble utvist for juks ved Universitetet i Oslo (UiO) i fjor. Det er nesten ti ganger så mange som i 2002, da bare fire studenter ble utvist. Nesten to studenter per 1000 ble tatt for juks ved UiO, som også er mest i landet (se grafikk). Det viser ferske tall Universitas har hentet inn fra landets største utdanningsinstitusjoner.

Flest tatt på HF

Med 35 studenter tatt for juks troner Det humanistiske fakultet (HF) øverst på juksetoppen blant UiOs fakulteter. Det har en helt naturlig forklaring, ifølge seniorkonsulent Signe Thorstad ved HF.

–⁠ Majoriteten av våre saker blir oppdaget på exphil, som har studenter fra hele UiO. I tillegg har HF en stor andel hjemmeeksamener hvor det oftere forekommer fusk, spesielt «klipp og lim» eller avskrift fra nett og pensumlitteratur, sier Thorstad.

Hun opplyser også at exphil er et emne med særskilt fokus på sitat- og kildebruk.

Bruker håndskriftekspert

–⁠ På hjemmeeksamen benytter fakultetet seg av plagiatkontrollprogrammet Ephorus. På skoleeksamen sjekker eksamensvaktene at studentene ikke har med seg hjelpemidler som ikke er tillatt, sier Thorstad.

Hun forteller også at blant juksetilefellene HF har avdekket ved skoleeksamen, er det i hovedsak snakk om fuskelapper.

«HF har benyttet en håndskriftsekspert for å fastslå likheter mellom besvarelser og fuskelapper som blir funnet i lokalet»

Signe Thorstad, seniorkonsulent ved HF
Nytt jukseregister

–⁠ HF har benyttet en håndskriftsekspert for å fastslå likheter mellom besvarelser og fuskelapper som blir funnet i lokalet, eller på toalettet tilknyttet lokalet, sier seniorkonsulent Signe Thorstad.

Studenter som har jukset, har rett til advokatbistand i de sakene som blir oversendt til Den sentrale klagenemnd ved UiO. Utgiftene for dette dekkes av Universitetet.

Får konsekvenser

Det er ikke alltid jukset skjer forsettlig. Enkelte av studentene som blir tatt, har en manglende forståelse for hva som er korrekt siteringspraksis, ifølge studiekonsulent Erlend Bronken ved UiO.

–⁠ En rekke saker blir faktisk henlagt på bakgrunn av «akademisk umodenhet». Man er imidlertid ikke garantert å slippe unna straff fordi man ikke mente å kjøre på rødt lys, advarer Bronken.

Han opplyser at studenter som blir tatt for juks, risikerer annullering av eksamen og en utestengelse fra alle landets høyere utdanningsinstitusjoner i ett eller to semestre.

Ingen utestengt på Veterinærhøgskolen

Ved Norges Veterinærhøgskole var det ingen studenter som ble utestengt for juks i 2013. Høyskolen er i år slått sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU). Ved UMB ble ni studenter utestengt som følge av juks ifjor.

I en tidligere versjon av denne saken var enkelte av tallene oppgitt feil. Dette er nå retta opp, og Universitas beklager glippen.

Register for utestengte studenter (RUST) er et nytt elektronisk register som ble ferdigutviklet og testet i 2013. RUST skal effektivisere formidling om utestengte studenter mellom de norske utdanningsinstitusjonene. Den foreløpige datoen for produksjonssettingen av registeret var 1. januar 2014, men det venter fortsatt på godkjenning fra Kunnskapsdepartementet.

–⁠ Kunnskapsdepartementet arbeider med nye bestemmelser, blant annet en ny paragraf, i universitets- og høyskoleloven som omtaler formål og bruk av RUST. Registeret fungerer så snart endringene i loven er vedtatt, sier Anne-Lise Lande, daglig leder ved Felles Studentsystem.

–⁠ Hvorfor har ikke et slikt register blitt opprettet tidligere?

–⁠ Det er et godt spørsmål. Tidligere varslet utdanningsinstitusjonene hverandre om utestengte studenter gjennom lokale registre. Dette skjedde da gjennom brev, ikke elektronisk, sier hun.