Fra 44 til 49: Studenter med barn født etter 15. august 2014 får flere ukers stipend. Dette er et bilde av lektorstudent Silje Aasheim (27) og datteren Mina (1), som ble intervjuet i saken Universitas skrev i august. ARKIVFOTO: Helle Gannestad
Fra 44 til 49: Studenter med barn født etter 15. august 2014 får flere ukers stipend. Dette er et bilde av lektorstudent Silje Aasheim (27) og datteren Mina (1), som ble intervjuet i saken Universitas skrev i august. ARKIVFOTO: Helle Gannestad

Styrker støtten til student­for­eldre

Stipendperioden for studenter med barn økes fra 44 til 49 uker. –⁠ Et skritt i riktig retning, sier leder Tone Vesterhus i Velferdstinget.

STATSBUDSJETTET 2014: I statsbudsjettet som ble lagt frem, får studenter med barn utvidet stipendet, slik at det blir utbetalt i 49 i stedet for 44 uker.

Ordningen vil gjelde studenter med barn født etter 15. august 2014.

–⁠ Studenter med barn er en minoritet i studentmassen, som trenger særskilte ordninger for at de skal kunne studere på heltid og ta eksamen, sier Tone Vesterhus, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

–⁠ Det skal være mulig å få barn i studietiden og likevel ta høyere utdanning, noe dette grepet vil bidra til, sier Vesterhus.

VT-lederen mener at den økte studiestøtten til studenter med barn vil bidra til at de økonomiske forskjellene utjevnes. Likevel skulle hun sett at regjeringen var enda mer offensiv.

–⁠ Det gjenstår å utvide studiestøtten til 12 måneder for studenter med barn, men vi anser dette som et skritt i riktig retning. Det er bra at vi får anerkjennelse for at det finnes hull i systemet på dette punktet, sier Vesterhus.

LES OGSÅ: Regjeringen innfører 11 måneders studiestøtte

Nedprioritert i lang tid

Universitas skrev i august om at studentfamilier har blitt økonomiske tapere. Dagrun Eriksen i KrF mente da at regjeringens studentpolitikk var kvinnefiendtlig.

–⁠ For denne gruppen handler det om økonomisk støtte. Jeg kan ikke se spor av at regjeringen har gjort noe på dette området. Det eksisterer en gammeldags tankegang omkring støtteordningene til studenter med barn, sa KrF-nestlederen.

Siviløkonom Mathilde Fasting har skrevet en rapport for tankesmien Civita som viser at studenter med barn får langt dårligere støtteordninger enn yrkesaktive familier.

–⁠ Det har vært en tanke om at de som bidrar mye til staten gjennom yrkesinnsats, skal ha de beste ordningene. Derfor har de som ikke jobber blitt glemt, sa Fasting til Universitas.

Foreldrepenger for de yrkesaktive har utgjort et mye større beløp enn foreldrestipendordningen for studenter.

I tillegg har yrkesaktive hatt krav på foreldrepenger i 49 uker, mot studentenes 44 uker.

Nå skal altså disse forskjellene utjevnes.

LES OGSÅ: Får penger til oppussing