Prio­ri­terer tenner over BI

Velferdstingets arbeidsutvalg går inn for å prioritere tannhelse foran kompensasjon til studentdemokratiene som ikke er medlemmer av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Den 14. oktober avholder Velferdstinget (VT) sitt årlige tildelingsmøte.

Her vedtar representantene hvor mye av semesteravgiften som skal gå til medier, kultur og studentdemokratier.

Årets innstilling foreslår en ramme på 14,8 millioner av studentenes penger, som skal fordeles på de 19 søknadene som i år har kommet inn.

VT vedtar også hvilke hovedprioriteringer Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) skal ha i neste års budsjett.

Vil ikke tilbakebetale

Velferdstinget vedtok i februar at studentdemokratiene som ikke er medlemmer av NSO skal få tilbakeført differansen medlemskontingenten utgjør (se fakta).

Arbeidsutvalget innstiller likevel på at dette ikke gjennomføres på tildelingsmøtet i 2013. Dette begrunnes med at det til sammen utgjør en sum på 828 096 kroner, mens det til sammenlikning vil koste 460 000 kroner å redusere prisene hos tannhelsetjenesten med ytterligere 20 prosent.

Det medfører også tilbakeføring av midler til studentdemokratier som ikke har søkt om støtte.

«Vi anser en ytterligere reduksjon av prisene i tannhelsetjenesten som mer effektiv og fornuftig bruk av semesteravgiftspengene», skriver arbeidsutvalget i innstillingen.

Prinsippløst og udemokratisk

Svein Tømmerdal d. y. er representant i Velferdstinget fra Blå liste ved UiO. Han fremmet forslaget om å kompensere institusjonene som ikke er medlem av NSO. Tømmerdal mener innstillingen er i strid med det demokratisk utformede arbeidsprogrammet for 2013.

–⁠ De fortsetter praksisen med å kreve høyere semesteravgift fra studenter som ikke deler deres politiske syn, sier Tømmerdal.

Denne innstillingen er udemokratisk og prinsippløs. Dette kan ikke vi i Blå Liste på UiO stå for

Svein Tømmerdal d. y., Blå liste

–⁠ Denne innstillingen er udemokratisk og prinsippløs. Dette kan ikke vi i Blå Liste stå for.

SBIO (Studentforeningen ved BI i Oslo) er den største studentforeningen som vil rammes av et slikt vedtak. De mener det er urettferdig mot BIs studenter.

–⁠ Summene begynner å bli store. Vi burde få mer valuta for pengene enn resten, med tanke på hvor mye mer vi betaler, sier Kaia Marie Rosseland, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO.

I denne saken manglet tilsvar fra Velferdstinget. Det kan du lese her.