Kunnskapsmangel: Petter Aaslestad i Forskerforbundet (t.v.) mener Høyres lovede kunnskapsløft har forsvunnet fra regjeringserklæringen deres. Tone Vesterhus i Velferdstinget (midten) og Gabrielle L. Gjerdset (t.h.) i Studentparlamentet ved UiO mener også den har store mangler og er alt for vag.
Kunnskapsmangel: Petter Aaslestad i Forskerforbundet (t.v.) mener Høyres lovede kunnskapsløft har forsvunnet fra regjeringserklæringen deres. Tone Vesterhus i Velferdstinget (midten) og Gabrielle L. Gjerdset (t.h.) i Studentparlamentet ved UiO mener også den har store mangler og er alt for vag.

Frykter skatte­letter trumfer kunnskap

Erna-regjeringens politiske plattform får kritikk for å være så lite konkret at det er umulig å si hva de egentlig vil.

–⁠ Satt på spissen er inntrykket at regjeringen prioriterer infrastruktur og skattelette framfor å bygge framtidens kunnskapssamfunn, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Mandag la den påtroppende regjeringen fram sin politiske plattform for de neste fire årene. I valgkampen har Høyre understreket at Norge skal bli et kunnskapssamfunn. Dette reflekteres ikke i den politiske plattformen, mener Aaslestad.

–⁠ Regjeringsplattformen ser flott ut retorisk, men du finner det ikke igjen i tiltakene, eller når du leser de andre kapitlene. Tanken har vært at det kunnskapsbaserte skulle gjennomsyre alle samfunnsfelt, men det ser man ikke av plattformen. Når man for eksempel snakker om samferdsel eller polititjenester, så blir forskning og det kunnskapsbaserte borte. Det er et lite paradoks, sier Aaslestad.

Forskningsfondet forsvant

Da den rødgrønne regjeringen la fram forskningsmeldingen i vår, lanserte den ideen om en tiårig langtidsplan for forskning. Denne er ikke nevnt i Høyre og Fremskrittspartiets plattform, noe Aaslestad reagerer på:

–⁠ Den ideen var noe av det mest vesentlige i forskningsmeldingen og hadde bred politisk enighet.

–⁠ Hvorfor tror du at denne ikke er nevnt?

–⁠ Nei, det skulle jeg likt å høre. Du må nesten spørre Høyre hvor det ble av den. Det er riktignok kjent at Høyre var det partiet som var minst for denne planen da forskningsmeldingen ble lagt fram.

Forskningsfond borte vekk

Forskerforbundet savner også et forskningsfond på 100 milliarder som det tidligere har vært bred borgerlig enighet om.

–⁠ Da forskningsmeldingen ble lagt fram i vår, ville alle de fire borgerlige partiene innføre dette fondet, forteller Aaslestad.

Han mener det er påfallende at fondet nå ikke er nevnt med ett ord.

–⁠ Man har imidlertid foreslått et infrastrukturfond til vei og jernbane, på nettopp 100 milliarder. Der er man plutselig helt konkret på kronene, sier han.

–⁠ Bevisst lite konkret

Tidligere rektorkandidat og studentrepresentant i styret ved Universitetet i Oslo (UiO), Torkil Vederhus, er derimot positivt overrasket over forskningssatsingen til den kommende regjeringen, som legger opp til å bruke mer penger enn den sittende.

Han er imidlertid kritisk til at regjeringen unngår å konkretisere planer for høyere utdanning.

–⁠ De har gardert seg. Det er umulig å si om studentene har grunn til å være fornøyde eller ikke. Det kan bli himmelen, men det kan også bli helvete. Innenfor rammen de har lagt, har de muligheten til å lage det beste studentbudsjettet noensinne, men også til å lage det motsatte.

Vederhus får støtte av Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, som mener erklæringen er så vag at den kan tolkes både den ene og den andre veien.

–⁠ Den kan både være veldig bra for studentene, men kan også være et stort tap for studentvelferden, sier Tone Vesterhus.

Også Gabrielle L. Gjerdset, leder av Studentparlamentet ved UiO, er skeptisk.

–⁠ I løpet av valgkampen har det kommet lovnader i hytt og pine. I dag er det vanskelig å si noe om hvordan ting vil bli framover, sier Gjerdset.

Studentprofilene savner spesielt å få vite hvor mange studentboliger den nye regjeringen har tenkt å bygge.

–⁠ Vi er forundret over at antall studentboliger ikke er tallfestet. Slik valgkampen utviklet seg, hadde vi i det minste forventet dette, sier Gjerdset.

–⁠ Ikke alt får plass

Påtroppende stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje, avviser kritikken om at regjeringsplattformen er vag og lite konkret.

–⁠ Det er veldig lite kroner og øre i en slik plattform. Men det står klart at «den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser», sier Vinje.

Hun går heller ikke med på at satsingen på kunnskapssamfunnet er blitt borte fra erklæringen.

–⁠ Regjeringen vil bygge sin politikk på respekt for kunnskap, og det er en gjennomgående respekt for dette i hele dokumentet i mine øyne. Jeg synes ikke plattformen er lite konkret, jeg synes den har tydelige og ambisiøse mål, sier Vinje.

Hun understreker også at mye ikke er nevnt, rett og slett fordi det ikke fikk plass i det 75 sider lange dokumentet.

–⁠ Ikke alt har plass i en regjeringsplattform. Når folk finner ting de savner, så er det ikke nødvendigvis fordi det ikke skal gjøres, sier den påtroppende stortingsrepresentanten.

De borgerlige partiene har gått bort ifra forskningsfondet som Aaslestad i Forskerforbundet etterlyser. I stedet vil de bruke mer oljepenger på blant annet kunnskapsfeltene.

–⁠ Dette vil gi forutsigbarhet for vekst i forskningsbevilgningene, mener Vinje.