Staten styrer: – Det som er oppsiktsvekkende når man ser på hvor norske studenter søker seg, er at de gjør som staten sier, mener Kristin Halvorsen. De siste årene har det vært en kraftig økning i søkertallene til både lærer- og ingeniørutdanningene.
Staten styrer: – Det som er oppsiktsvekkende når man ser på hvor norske studenter søker seg, er at de gjør som staten sier, mener Kristin Halvorsen. De siste årene har det vært en kraftig økning i søkertallene til både lærer- og ingeniørutdanningene.

Sender stafett­pinnen mot høyre

Avtroppende kunnskapsminister Kristin Halvorsen frykter kortsiktet høyrevridning i høyere utdanning. Men hun håper i det minste at byggene får stå i fred.

–⁠ Jeg skygger ikke for våre egne nå, håper jeg, sier Kristin Halvorsen (SV).

Hun sitter framfor veggen hun snart skal opp på. Bak henne henger bildene av alle tidligere utdannings-, forsknings- og kunnskapsministre. Nærmest er Tora Aasland (SV), Bård Vegard Solhjell (SV) og Øystein Djupedal (SV). Og før dem Høyres Kristin Clemet.

Nå er det igjen høyresidens tur til å styre, og en minister fra enten Høyre eller Frp skal fylle Halvorsens sko.

–⁠ Jeg frykter at politikken kommer til å ha et veldig mye mer kortsiktig og næringsrettet perspektiv, sier Halvorsen.

Den morsomste regjeringsjobben

I oktober 2009 ble Kristin Halvorsen innsatt som kunnskapsminister i den andre Stoltenberg-regjeringen. Først satt Tora Aasland (SV) som forskningsminister, før all forskning og utdanning ble samlet under samme minister i mars 2012. Om noen uker er det endelig slutt. Den tidligere partilederen og finansministeren trekker seg ut av politikken etter 24 år.

–⁠ Man klør jo i fingra etter å fortsette. Det er den morsomste jobben i regjering, sier Halvorsen om de siste fire årene Kunnskapsdepartementet.

På den tiden mener hun selv at hun har rukket å gjøre mye som hun kan være fornøyd med: Forskningsmeldingen, økte bevilgninger til høyere utdanning og forskning, flere studentboliger.

Viktigst, mener hun, er nok at den rødgrønne regjeringen får på plass en tiårsplan for forskning, slik de foreslo i Forskningsmeldingen.

–⁠ En tiårig langtidsplan som legger føringer, men som revideres hvert fjerde år, er viktig. Det bevarer en enighet om hvilke områder man skal satse på over tid, og setter forskningsplaner og investeringer i sammenheng med hverandre. Det skaper forutsigbarhet, sier Halvorsen.

Hun legger ikke skjul på at hun håper den nye regjeringen også vil forplikte seg til å videreføre planen.

Ikke bare ros

Selv om Halvorsen stort sett er fornøyd, mener ikke alle det er blitt gjort nok for høyere utdanning og forskning under hennes ledelse.

I løpet av de siste åtte årene har forskning fått 32 prosent realvekstøkning i finansieringen, og institusjonene har fått 13 prosent mer i bevilgninger. Men det er ikke nok, sier blant andre rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo. Han mener økningen har gått med til å dekke nye kostnader og øremerkede oppgaver, og at institusjonenes handlingsrom ikke har økt i nevneverdig grad.

–⁠ Jeg er fornøyd med den økningen vi har fått til, men alle vil gjerne ha mer, svarer Halvorsen.

Lik råd og lik rett

Blant annet Tone Vesterhus, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, har påpekt at studiestøtten har sakket akterut, selv om den er blitt prisjustert de siste årene.

Halvorsen er delvis enig i at støtten ikke er høy nok. Om de rødgrønne skulle forhandlet ny regjeringsplattform nå, mener hun en opptrapping av studiestøtten ville vært viktig for SV.

–⁠ Selv om vi kanskje har Europas beste studiefinansiering, må vi vokte prinsippet om lik rett til utdanning, sier Halvorsen.

Satset på nybygg

Kunnskapsministeren får også kritikk for at hun ikke har gjort nok for vedlikehold og opprusting av blant annet universitetsbygg.

Halvorsen erkjenner at det er vanskelig å sørge for at alt holder god nok standard, men mener likevel Stoltenberg II-regjeringen har fått til mye også her.

–⁠ Vi har hatt en omfattende satsing på bygg og infrastruktur. Vi har startet opp eller ferdigstilt 15 bygg med en kostnadsramme på tilsammen 18 milliarder kroner. Bare i 2013 og 2014 startes byggingen av sju nye bygg, sier Halvorsen.

–⁠ Jeg tror ikke noen tør å avlyse noen byggeprosjekter som vi har startet på nå, legger hun til.

Vet ikke hva som venter nå

Selv om Halvorsen har hatt fire år på seg som kunnskapsminister, er det fremdeles ting hun skulle ønske hun fikk tid til.

–⁠ Jeg skulle gjerne ha lagt fram meldingen om studiekvalitet. Alle studenter fortjener å bli tatt imot av en institusjon som står gledesstrålende på trappen med åpne armer og tar imot studenter som den store ressursen de er, både for institusjonen og landet, sier hun.

Men nå er det snart tid for å overlate sjefsstolen til noen andre.

–⁠ Det er jo fantastisk, i åtte år – først som finansminister og så som kunnskapsminister – å bruke kreftene mine på noe som er så viktig.

–⁠ Hvor går veien videre?

–⁠ Jeg skal tenke meg om, så får vi se hva framtiden bringer, sier Kristin Halvorsen.