Kritisk: Biologiprofessor Gundersen mener ikke kiropraktikk hører hjemme på et universitet. Arkivfoto: Helle Gannestad
Kritisk: Biologiprofessor Gundersen mener ikke kiropraktikk hører hjemme på et universitet. Arkivfoto: Helle Gannestad

Kiro­prak­tikk skaper konflikt

Hvis Medisinsk fakultet får viljen sin, vil det om to år være mulig å utdanne seg til kiropraktor ved Universitetet i Oslo. –⁠ Helt meningsløst, sier biologiprofessor Kristian Gundersen.

Som første i Norge ønsker Universitetet i Oslo (UiO) å tilby studenter en utdannelse i kiropraktikk. Det melder NRK.

I dag er kiropraktikk akseptert som helseprofesjon, og norske kiropraktorer har både henvisningsrett og rett til å sykemelde.

Likevel må studenter i dag til utlandet for å utdanne seg.

Lars Engebretsen, professor i ortopedi ved UiO, understreker at planene ikke er endelige, men at det nå jobbes for å få på plass en slik utdanning.

Jeg mener at kiropraktikk kan tilføre Universitetet noe.

Lars Engebretsen, professor i ortopedi ved UiO

–⁠ Jeg mener at kiropraktikk kan tilføre Universitetet noe. Ved å tilby en slik utdannelse sikrer vi også kvaliteten på norske kiropraktorer, sier han til NRK.

–⁠ Kiropraktikk virker ikke

Dette får universitetskollega og biologiprofessor, Kristian Gundersen, til å se rødt.

–⁠ Kiropraktorene lurer både seg selv og pasientene, tordner han i en debatt hos NRK.

Han mener at kiropraktikk er uvitenskapelig, og at det derfor ikke har noen ting å gjøre på universitetet.

Gundersen har tidligere markert seg som en skeptiker av alternative behandlingsformer, blant annet med boka «Snåsakoden», der han går hardt ut og kritiserer behandlingsformer han mener ikke virker.

–⁠ Kiropraktorer behandler mange sykdommer som kiropraktikk ikke har vitenskapelig bevist effekt mot, blant annet kolikk, sier han.

Lars Engebretsen understreker at det er muskel- og skjelettdelen av kiropraktikken som er aktuell for Universitetet.

–⁠ Ved å få kiropraktikken inn på medisinsk fakultet vil den bli mer vitenskapeliggjort. Jeg tror kiropraktikk i Norge har alle muligheter til å utvikle seg bra, sier han.

Ivrer for norsk utdanning

Jakob Lothe i Norsk Kiropraktorforbund kjenner seg ikke igjen i Gundersens beskrivelse av kiropraktikken.

–⁠ En av tre som oppsøker helsevesenet for muskel – og skjelettlidelser havner hos kiropraktorer, uttaler han til NRK.

Lothe avviser blankt at kiropraktikk er alternativ medisin.

–⁠ Vi er offentlig godkjent helsepersonell og har praktisert lovlig i Norge i 25 år, sier han.

Kiropraktoren er svært positiv til at en slik utdanning nå er på trappene i Norge.

–⁠ I Danmark har de utdannet leger og kiropraktikere side om side i 20 år. Vi trenger helsepersonell som er spesialisert på dette området, mener han.

UiO venter nå på svar fra Kunnskapsdepartementet som utreder saken.

Universitas følger utviklingen i saken fremover. Har du tips? tips@universitas.no