Latin Lover

Dan Børge Akerø fikk to gratisturer til Latin-Amerika og mener at studielivet ellers var en eneste stor klassefest.

–⁠ Mange vil kanskje hevde at avstanden er enorm mellom studier i tredje-verdenproblematikk og tv-underholdning på lørdagskvelden, sier Dan Børge Akerø (50) og hikster selvironisk inn i mobiltelefonen hastende på vei til et møte på Hotel Continental.

Selv synes ikke Norges mest eksponerte programleder at skillet er så stort. Akerø mener i hvert fall at han har fått god bruk for den «så-godt-som-ferdige» utdanningen sin.

I løpet av de drøye seks årene mellom 1972 og 1979 tok Akerø psykologi grunnfag, 1. avdeling sosiologi og var i gang med å sluttføre hovedoppgaven – kombinert med vit. ass.-jobb – ved Institutt for fredsforskning.

–⁠ Jeg hadde bare et halvt år igjen da jeg fikk jobb i Dagsnytt i 1979. Det er klart jeg angrer på at jeg aldri gjorde meg ferdig, nå kan jeg jo ikke kalle meg cand. sociol., humrer den gjenoppstandne åttitallshelten.

Akerøs oppgave skulle blitt en komparativ analyse av Cuba og Den dominikanske republikk. I det hele tatt var Akerø svært interessert i Latin-Amerika under studietiden.

–⁠ Jeg var på tre måneders feltstudier i Karibien både i '78 og '79 finansiert av Institutt for fredsforskning. Det var nok en del av mine studiekamerater som misunte meg mitt valg av interesseområde. Men oppholdene fortjente støtte, uten tvil, påstår Akerø.

Han ser på studietiden som en fantastisk spennende periode.

–⁠ Det var de glade søttiårene og vi var en svær gjeng, med blant annet Røde Kors-sjef Sven Mollekleiv, som brukte tiden til å studere, feste og spille fotball. Sammen dannet vi Blindern kulturstiftelse. Mange av oss i stiftelsen holder kontakten ennå, og vi spiller fotball hver lørdag i idrettsbygningen på Blindern, skryter Dan Børge.