Førstemann: I over et halvt år har forsker Cato Hemmingby arbeidet med å få tilgang til politiavhørene av Anders Behring Breivik. Ifølge forskeren var det systemet rundt Breivik – ikke terroristen selv – som gjorde at prosessen tok lang tid.
Førstemann: I over et halvt år har forsker Cato Hemmingby arbeidet med å få tilgang til politiavhørene av Anders Behring Breivik. Ifølge forskeren var det systemet rundt Breivik – ikke terroristen selv – som gjorde at prosessen tok lang tid.

Breivik ga grønt lys til forsk­nings­pro­sjekt

For første gang skal politiavhørene av Anders Behring Breivik brukes i forskning. Terroristen ønsket stipendiat Cato Hemmingby «lykke til«.

–⁠ Det har vært en lang prosess å få tak i avhørene av Breivik, sier doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen (PHS), Cato Hemmingby.

22. juli-terroristens politiavhør skal brukes i Hemmingbys doktorgradsavhandling om hvordan terrorister velger ut sine mål. Sammen med veileder Tore Bjørgo, professor ved PHS, skal Hemmingby ta for seg hvordan prosessen med å velge ut terrormål foregår og hva som virker inn på disse prosessene.

Ja fra Riksadvokaten

Universitas har fått tilgang til et brev sendt fra Riksadvokaten til Hemmingby og Bjørgo hvor det under tvil gis dispensasjon fra taushetsplikten slik at forskerne får tilgang til politiavhørene.

For å få tilgang til politiavhørene, var det avgjørende å få tillatelse fra Breivik selv. Hemmingby forteller at systemet rundt Breivik gjorde prosessen tidkrevende.

–⁠ Breivik hadde selv ingen motforestillinger og ønsket oss lykke til med prosjektet, sier stipendiaten.

Han forklarer at etikk og personvern blir et tema når en skal bruke slike typer materiale.

–⁠ Breiviks familie, venner og tredjepersoner som blir nevnt under politiavhørene, er ikke av interesse i forskningsprosjektet, sier forskeren, og legger til at det er strenge retningslinjer for bruk av avhørsmaterialet.

Bare Hemmingby og hans veileder Tore Bjørgo vil få tilgang til datafilene.

Anvendt forskning

Forskningen skal brukes til trusselanalyser og forebyggende arbeid med sikkerhet.

Forskningen vil være nyttig for Politiets sikkerhetstjeneste

Cato Hemmingby, stipendiat ved Politihøgskolen.

–⁠ Forskningen vil være nyttig for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når de utvikler profiler på enkeltpersoner eller grupperinger som tiltrekker seg tjenestens oppmerksomhet, sier Hemmingby.

Innenfor den snevre definisjonen av soloterrorisme, der en person står for alt fra a til å, så er Breivik-saken helt unik også i internasjonal målestokk, forklarer stipendiaten.

–⁠ Vi har fått et sjeldent bra grunnlag med Breiviks manifest, rettsreferater og andre dokumenter. Politiavhørene vi har fått tilgang til utgjør mer enn 1100 sider, sier han.

–⁠ Hvor mye kan én case si med tanke på å kunne generalisere om denne tematikken?

–⁠ Nå skal jeg riktignok se på flere caser blant høyreekstreme og militante islamister, men uansett er statistisk generalisering i liten grad mulig fordi hver case ikke kan sies å være en representant for en større masse, sier stipendiaten.