Ikke for alle: Kristin Halvorsen vil ikke akseptere at privatbedrifter skal få berike seg på offentlige tilskudd til studentboliger.
Ikke for alle: Kristin Halvorsen vil ikke akseptere at privatbedrifter skal få berike seg på offentlige tilskudd til studentboliger.

Høyre vil priva­ti­sere student­bo­li­gene

Private aktører i studentboligbransjen vil skape mer dynamikk og innovasjon, mener Høyres Michael Tetzschner. Kunnskapsministeren avviser forslaget kontant.

I dag kan bare studentsamskipnader motta statsstøtte for å bygge studentboliger. Det er også samskipnadene som står for utleievirksomheten.

Høyre vil nå åpne «studentbolig-døren» også for private aktører.

I Høyres stortingsvalgprogram for neste stortingsperiode står det at partiet vil «bygge flere studentboliger og endre samskipnadsloven slik at det åpnes for offentlig-privat samarbeid og nye utbyggingsmodeller».

Ønsker konkurranse

Vil supplere: Høyres Michael Tetzschner vil åpne for at flere enn studentsamskipnadene kan bygge studentboliger. Det liker kunnskapsministeren dårlig.
Vil supplere: Høyres Michael Tetzschner vil åpne for at flere enn studentsamskipnadene kan bygge studentboliger. Det liker kunnskapsministeren dårlig.

Stortingsrepresentant og Høyre-mann Michael Tetzschner vil ha flere aktører på banen.

–⁠ Nåværende løsning gjør at vi går glipp av mye nytenkning og konkurransealternativer. Å åpne for private aktører kan få utløst mer innovasjon og dynamikk. Samtidig er det avgjørende med et studenttilbud som er like trygt og like billig som det er nå, sier Tetzschner.

–⁠ Sterkt imot

Forrige uke deltok kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) på Boligpolitisk seminar på Chateau Neuf, arrangert av Velferdstinget i Oslo og Akershus. Ministeren ble spurt om hun ønsket å åpne opp for private aktører til å drifte studentboliger.

Studentboliger får offentlige subsidier, som det ikke er noen grunn til at private aktører skal sko seg på.

Kristin Halvorsen, kunnskapsminister

–⁠ Det er veldig lite hensiktsmessig, så det er jeg sterkt imot. Studentboliger får offentlige subsidier, som det ikke er noen grunn til at private aktører skal sko seg på. Og vi er ikke i den situasjonen at samskipnadenes kapasitet er sprengt, svarte Halvorsen.

Ministeren utdyper utsagnet overfor Universitas:

–⁠ Private aktører ønsker selvsagt å tjene penger på å bygge og drifte studentboliger. Når studentsamskipnadene gjør dette, går alle pengene til studentene. Dette er en styrke for studentene og studentvelferden, og noe regjeringen kommer til å videreføre. Om private skal bygge, vil det bli mindre penger til studentvelferden, sier Halvorsen.

SiO-skepsis

Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Magnus Nystrand, vil ikke kategorisk avvise Høyres «studentbolig-liberalisering».

–⁠ Vi i SiO er for så vidt åpne for private aktører. Med andre ord er vi ikke imot. Alt som kan bidra til rimelige leieboliger for studentene, er bra, sier Nystrand.

Han argumenterer likevel for at studentsamskipnadene er best egnet til å drive studentboligvirksomhet.

–⁠ Samskipnadene er en garanti for studentstyring, langsiktig eierskap og studentvennlige priser, sier Nystrand.

Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg, tror det vanskelig vil la seg gjøre å la private drifte boligene.

– Å slippe til private aktører reiser en rekke problemstillinger, som blant annet å sikre at et studentboligprosjekt forblir studentboliger også i et langt perspektiv. Det er også samskipnadene som har det nødvendige samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og som kan kontrollere at det faktisk er studenter som bor i studentboligene, påpeker Dyrberg, som også er styreleder av Samskipnadsrådet.

–⁠ Private supplerer

Selv om Høyre vil liberalisere studentboligvirksomheten, har Michael Tetzschner fortsatt tiltenkt samskipnadene en sentral rolle.

–⁠ Vi vil fortsatt ha samskipnadene som vårt hovedverktøy. Samskipnadene har kompetanse, byggherreerfaring og oversikt over studentsituasjonen. Å la private slippe til vil være et supplerende tilbud, forteller Tetzschner.