Den som tier samtykker?

Studentene trenger pensum, det er det ingen tvil om. I dag er Akademika den største og viktigste tilbyderen av pensum til studentene i SiO, og det er ingen andre aktører som står parat til å ta over denne oppgaven. Har du tenkt over konsekvensene av Akademikas eventuelle fall?

Den siste tiden har det rast en liten storm rundt Akademika. Selskapet har gjort noen dårlige valg og er også utsatt for en bransje i stor endring som gjør det vanskelig å holde på som før. Vi er alle enige om at det ikke kan fortsette slik, men til nå har konstruktive innspill uteblitt, og et sentralt spørsmål i debatten er langt fra besvart. For hvem skal være garantist for at nettopp du får den boka du trenger, om ikke Akademika?

Se for deg at foreleseren din bestiller 150 utgaver av en bok til emnet sitt. Akademika sørger for at boken er i hyllene til semesterstart. Det viser seg at foreleseren hadde bestilt feil bok. Det betyr at Akademika har 150 bøker på lager som de ikke får solgt. Så de bestiller opp 150 av den riktige utgaven, og får kanskje solgt halvparten. Akademika yter altså en stille service til utdanningsinstitusjonene, ved å være garantist for at selv de mest obskure nisjefagene kan finne sine bøker i Akademikas bokhyller. Finnes det en kommersiell aktør som på samme måte som Akademika vil fylle denne unike funksjonen?

Jeg savner stemmene til de som virkelig får et problem skulle Akademika gå under. Hvor er foreleseren på bachelorstudiet «Arkiv- og dokumentbehandling» på HiOA som er avhengig av at studentene får tilgang på boken «Effektiv saksbehandling med elektronisk arkiv og samhandling»?

Tror du de har den på Amazon.com? Gjett én gang.

Samskipnaden har det operative ansvaret for studentvelferd. Utdanningsinstitusjonene har imidlertid det strategiske ansvaret. Dere må komme på banen når vi skal avgjøre i hvilken retning Akademika skal gå.

Så kjære studenter, professorer og rektorer. Hvorfor så tause? Det er på tide å ta innover seg hvordan den akademiske verden ville sett ut uten Akademika.