Kontroversielt: Vaktselskapet G4S anklages for menneskerettighetsbrudd på Vestbredden, der Israel har okkupert Palestinske territorier. ARKIVFOTO:
Kontroversielt: Vaktselskapet G4S anklages for menneskerettighetsbrudd på Vestbredden, der Israel har okkupert Palestinske territorier. ARKIVFOTO:

Nye etikk­regler etter G4S-bråk

UiO bruker årlig 1,8 milliarder på kjøp av varer og tjenester. Nye regler skal forhindre handel med menneskerettsbrytere og miljøverstinger.

Ingenting ville gjort meg mer fornøyd enn om G4S trakk seg ut av Israel. Det viser da at boikotting fungerer.

Helge Schwitters, studentrepresentant i UiO-styret

I kjølvannet av G4S-saken (se faktaboks) har UiO-styret nå satt sammen nye regler for kjøp av varer og tjenester.

Dette er første gang UiO har lagt ned slike etiske retningslinjer for innkjøp.

–⁠ For å forhindre at lignende saker skal oppstå, er det nå lagt ned krav om at leverandøren følger internasjonale anerkjente menneskerettigheter, sier studentrepresentant i UiO-styret, Helge Schwitters.

Nye regler

I de nye retningslinjene står det blant annet:

«Leverandøren skal respektere internasjonale anerkjente menneskerettigheter. Leverandøren skal respektere verdighet, personvern og personlige rettigheter for alle mennesker.»

Universitetene i Oslo og Bergen meldte tidligere i år seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH), som er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Dette medlemskapet skal sørge for at UiO inngår samarbeid for handel som fremmer blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Strengere krav

–⁠ Tidligere ble det lagt lite vekt på etisk handel, og det var stor mangel på kompetanse. Det er bra at UiO nå stiller krav til sine handelspartnere, sier kommunikasjonsansvarlig i IEH, Unni Grevstad.

UiOs handelspartnere står nå også overfor strenge krav, som skal hindre involvering i blant annet barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og korrupsjon.

Grevstad forteller at IEH har opplevd en stor økning i bevisstheten rundt etisk handel det siste året, og har fått en økning i medlemsbedrifter- og organisasjoner. Hun er glad for at UiO, som årlig bruker 1,8 milliarder kroner på innkjøp av varer og tjenester, følger trenden.

–⁠ Vi ønsker dem velkommen og synes det er flott at de engasjerer seg for etisk handel, sier hun.

G4S kan komme tilbake

Sikkerhetsselskapet G4S har tidligere fortalt Universitas at de er i ferd med å avslutte sitt engasjement på Vestbredden. De kommer heller ikke til å bli utestengt fra UiOs neste anbudsrunde om innkjøp av sikkerhetstjenester.

–⁠ Det er klart at hvis selskapet trekker seg ut fra Vestbredden, så kan de prøve seg på den nye anbudsrunden, sier Schwitters.

Uttrekningen bør skje så fort som mulig, mener han.

–⁠ Ingenting ville gjort meg mer fornøyd. Det viser da at boikott fungerer.