Skal levere: Geir Helge Espedalen, adm.dir. i Akademika, lover at bokhandelen skal være garantist for at alle fag får tak i pensum fra hele verden til enhver tid.
Skal levere: Geir Helge Espedalen, adm.dir. i Akademika, lover at bokhandelen skal være garantist for at alle fag får tak i pensum fra hele verden til enhver tid.

Har blitt et

–⁠ Jeg vil ikke karakterisere det som en redningspakke.

Geir Helge Espedalen, adm.dir. i Akademika

PENGESLUK

 • Etter flere år med underskudd måtte Akademika rett før jul be om penger fra studentene for å sikre bærekraftig drift.
 • Leder av Velferdstinget, Tone Vesterhus, mener Akademika har vært for lukket og synes situasjonen er uholdbar.
 • I 2011 opplevde bokhandelen Akademika et underskudd på 15, 4 millioner kroner (se grafikk). Etter nok et krevende år økonomisk henvendte selskapet seg i desember til eierne, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og ba om penger.

  Ved en såkalt emisjon tilførte samskipnadene henholdsvis 27 og 18 millioner kroner, til sammen 45 millioner til Akademika.

  Dette tilsvarer nesten den årlige inntekten SiO får fra Oslo-studentenes semesteravgifter.

  –⁠ Vi er glad for at vi har eiere som tenker langsiktig og ville gå inn med kapital, sier administrerende direktør i Akademika Geir Helge Espedalen.

  Han vil ikke kalle millionoverføringen for en redningspakke.

  –⁠ Nei. Dette er et ledd i den omstillingen vi er inne i for å sikre en framtidig, bærekraftig drift, sier han.

  –⁠ Hva ville skjedd hvis dere ikke hadde fått ny kapital?

  –⁠ Kapitaltilførselen er et av flere ledd i den omstillingen vi er inne i for å sikre en framtidig bærekraftig drift, svarer Espedalen.

  Tøff hverdag

  Akademikas 2012-regnskap er ennå ikke klart, og Espedalen ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan utviklingen var i fjor.

  –⁠ Det er for tidlig å gi et presist svar på det spørsmålet. 2011 var et veldig krevende år for Akademika, og jeg kan si at 2012 var enda mer krevende, sier han.

  Rett før jul ble det kjent at Akademika sier opp til sammen 25 ansatte i Oslo og Trondheim.

  –⁠ Den siste tiden har vi gjennomført betydelige omstillinger, blant annet på bemanningssiden og gjennom en spissing av vareutvalget, for å sikre best mulig bærekraft for selskapet. Ønsket om kapitaltilførsel var et ledd i denne tilpasningen, sier Espedalen.

  Han medgir at konkurransesituasjonen i markedet er særdeles hard, og at flere aktører og et hardt tidspress øker behovet for omstilling.

  –⁠ Vi ser det som fornuftig å gjennomføre disse tiltakene nå. Endringene skal føre til at vi fortsatt kan levere gode produkter og bedre resultater i framtiden, forsikrer direktøren.

  SiO og SiT vil ikke dele informasjon om selskapets finansielle stilling eller prognoser for den økonomiske utviklingen i selskapet. Universitas har bedt om innsyn i dokumentene som ble framlagt for studentsamskipnadene i forkant av kapitaltilførselen, men fått avslag.

  Dette begrunnes med «forretningsmessige hensyn».

  –⁠ Kompleks virksomhet

  SiO er den største eieren i Akademika, med en eierandel på 60 prosent. Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i konsernet, er den som har lagt fram forslaget om pengestøtte til SiOs hovedstyre.

  –⁠ Kommer Akademikas tap til å ramme andre velferdstilbud fra SiO?

  –⁠ SiO er et stort konsern, med en kompleks struktur. Styret har i sin strategi for 2020 vedtatt at vi skal ha en samlet resultatmargin på 3 prosent for å sikre SiO tilstrekkelig økonomisk handlefrihet for å gjennomføre vedtatt vekst i framtiden, særlig innen eiendomsområdet. De ulike virksomhetsområdene går ulikt godt til ulike tider. Med et samlet forsvarlig konsernresultat over tid vil vi ha det nødvendige handlingsrom for å finne løsninger samtidig som man må se helhetsbildet slik at de ulike delene spiller sammen på en god måte, sier hun.

  –⁠ Var det et nei?

  –⁠ Det er ikke ja- eller nei-svar på spørsmålet ditt, det er som besvart et langt og mer omfattende svar, sier Dyrberg.