Udemo­kra­tisk demokrati

23-årige masterstudent Torkil Vederhus, akkompagnert av livstidsstudent Tobias Langhoff og doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, ønsker å bli rektor ved UiO. Ikke overraskende vekker kandidaturet oppmerksomhet: «En student – som rektor?»

Rektorteamet har møtt både en overveldende positiv respons – spesielt fra studentene – og en stor mengde latterliggjøring – spesielt fra de vitenskapelig ansatte: «Det kan ikke være seriøst. Han har jo ingen sjanse.»

Det er grunn til både begeistring og oppgitthet. Begeistring fordi kandidaturet vil stimulere til debatt om hvilke utfordringer UiO står overfor når det gjelder studiekvalitet. Oppgitthet fordi Vederhus’ sjanser er små.

Uansett hvor mange av de 27 000 studentene som stemmer, teller de nemlig kun 25 prosent. De 2700 teknisk og administrativt tilsattes stemmer teller 22 prosent. De 3300 vitenskapelig ansatte har derimot sikret seg et flertall på 53 prosent.

Valgordningens demokratiske underskudd er spesielt merkelig siden de vitenskapelig ansatte ved institusjonen ofte er opptatt av å demonstrere universitetets egenart og selvstendighet. Valgt ledelse på nesten alle nivåer er sagt å være nødvendig for å sikre medbestemmelse og demokrati. En nødvendig forutsetning for demokrati er at du ikke har mindretallsstyre, en forutsetning som ikke er oppfylt i rektorvalget.

Er det grunn til å tro at dette vil kjøre universitetet i grøfta? Det finnes flere eksempler på mer demokratiske utdanningsinstitusjoner. På det prestisjefylte University of St. Andrews er det kun studenter som velger rektor. Ikke optimalt, men mer demokratisk. Tidligere statsminister for Labor i Storbritannia, Gordon Brown, ble valgt til rektor ved Universitetet i Edinburgh i en alder av 21 år. Ikke overraskende teller studenter og ansattes stemme likt ved valget.

Det er på tide å gi opp den aristokratiske valgordningen og la en stemme være en stemme. Det trengs en endring i UH-loven. Eller er det kun de vitenskapelige ansatte som evner å forstå universitetets påståtte egenart?

Merk: Braanen Sterri satt i Studentparlamentets arbeidsutvalg sammen med Vederhus i 2010/2011 og støtter rektorkandidaturet.