Forferdet poet: Da botanikkforsker Anders Often i november skulle kjøpe diktbok på Akademika på Blindern, oppdaget han at – ikke bare var den ikke til salgs i butikken – all lyrikk og poesi var fjernet fra butikkhyllene.
Forferdet poet: Da botanikkforsker Anders Often i november skulle kjøpe diktbok på Akademika på Blindern, oppdaget han at – ikke bare var den ikke til salgs i butikken – all lyrikk og poesi var fjernet fra butikkhyllene.

–⁠ Histo­rie­løst av univer­si­tetet

Studenter og akademikere gremmes over Akademikas beslutning om å fjerne poesi og lyrikk fra hyllene.

I november sist år var botanikkforsker Anders Often på vei til Akademika for å kjøpe en diktsamling av Bertrand Besigye. Til sin forferdelse oppdaget han at poesi- og lyrikkhyllen hadde blitt fjernet fra butikken – og byttet ut med kokebokhylle. Av en ansatt på Akademika fikk han vite at de hadde sluttet å selge lyrikk og poesi.

Often ble rasende.

–⁠ Det river og sliter i meg som akademiker at en bokhandel på et universitet bare skal drives etter hvilke bøker som ble solgt året før, sier han til Universitas, og fortsetter:

–⁠ Det er historieløst av et universitet å kaste ut lyrikken. Hadde det vært en kjedebokhandel ville det vært mer forståelig, men at det ikke kan være mer dybde i bokutvalget på Norges største universitet, er hårreisende.

–⁠ Lyrikk selger ikke

Universitas har vært i kontakt med daglig leder på Akademika på UiO, Arnhild Tomren. Hun bekrefter at butikken har sluttet å selge poesi og lyrikk som er utenfor pensum.

–⁠ Vi har forsøkt å sette fram en hylle med et utvalg av lyrikk, men det var dessverre ingen som kjøpte bøkene. Det eneste vi selger av poesi og lyrikk er det som inngår i pensum.

Også Akademikas direktør Geir Helge Espedal erklærer at kjeden har kuttet ned på salget.

–⁠ Akademika har i løpet av høsten 2012 tilpasset varesortimentet til studentene. Fokuset er i større grad pensum- og faglitteratur, da vår viktigste oppgave er å skaffe studentene pensum fra alle verdens hjørner til riktig tid og til riktig pris. Men vi vil fortsatt selge skjønnlitteratur, deriblant lyrikk.

Lavere etterspørsel

–⁠ Er det ikke historieløst av den ledende bokhandelen på Universitetet, som senest i november i fjor arrangerte lunsjforedrag med Jan Erik Vold, å slutte med salg av dikt og poesi?

–⁠ Akademika har hele tiden hatt et faglig fokus på de fleste av sine arrangementer, noe vi også vil fortsette med i framtiden. Fokuset er, som sagt, i større grad pensum- og faglitteratur.

–⁠ Hva med skjønnlitteratur, tidsskrifter og annen ikke-pensumlitteratur? Vil Akademika også tilby mindre av det i framtiden?

–⁠ Det er lavere etterspørsel etter tidsskrifter siden de fleste faglige tidsskriftene nå er tilgjengelig digitalt. Vi spisser altså sortimentet mot pensum- og faglitteratur.

–⁠ Et nederlag

Nordis Tennes, masterstudent i litteraturvitenskap og redaktør for litteraturtidskriftet Bøygen (og tidligere redaksjonsleder i Universitas, red.anm.), synes det er synd at bokhandelen på Universitet ikke kan tilby smalere bøker utenom pensum.

–⁠ Det er mange litteraturstudenter som leser nye dikt og utgivelser som ikke nødvendigvis står på pensum. Litteratur som anbefales lest under studiet blir vanskeligere å få tak i. Jeg synes det er et nederlag for Akademika, sier Tennes.

Christian Janss, førsteamanuensis i tysk litteratur og lyrikk, mener at et universitet skal kunne tilby et bredt poesiutvalg:

–⁠ Jeg synes det er ille, da poesi er en høyst oppegående og levende sjanger. Det selges kanskje ikke så mange bøker som det gjorde før, men det er poesi overalt, og det er viktig. Akademika burde i det minste kunne ha en hylle med et utvalg av de sterkeste klassikerne, slik at de er tilgjengelig for alle, sier han.

For anledningen har Anders Often skrevet et lyrisk dikt for Universitas’ diktspalte om sin skrekkslagne opplevelse på Akademika i november 2012.

Lyrikken er lykkelig kastet ut – II

A k á d e m i k á: Lyrikk nå kastet ut – vil ikke ha

I bokhandel sin – ryddet bort

Sprintet langt. Luket vekk. Nå uni-ei-vers-mer-i-tet

Jeg kom – for å kjøpe B e r t r a n d B e s i g y e

Gledet meg vilt. Men se! Reol den var tom

Hva – flyttet i kjeller, jeg tenkte

Nei, så! Slutt på lyrikk!

Sa ekspeditrise – hun smilende vakkert, beklagende, følende med

Vi har ryddet det vekk. Nå hylle er tom

Her på Uni. Ei-vers-mer-i-tet

Det er bra! Det er bra!

Så dundrende bra, jeg prøvde å si

Til henne, så skjønne – min ekspeditrise

Mangfold: Vi må ikke ha

Farlig det. Der i – akademia

Tvetydighet. Undertekst – sprang. Ikke bra! Ikke bra!

Klarhet. Logikk og stringens. Vi må ha!

Jeg hoppende sa –

Problemer. De harker i kø

Stringens må vi ha! Vi nå sa –

Den trise. Og jeg i kor

Så hoppende. Hoppende. Opp og ned

Så harkende. Klemmende. Kyssende. Hostende kor

Få inn livsstil! Kokébøker! Trim og salat!

Ja, trim og salat. Ta trim og salat. Mere mat, mere mat!

Lyrikk! Hvem pokker kjøper vel det

Vi rå-hylte. Hylte så hoppende enig

Så hoppende glad

Nå gaulende, hoppende, sprettende glad!

Nå uni-ei-vers mer i tet-tetets torg

Du gnistrende du! Den tid er forbi!

Vi selger det tiden kjøper – og spør

Så enkelt –

Så sprettende, hoppende enkelt – hun sa

Og jeg måtte smile – le med

Hun var jo så vakker –

For vakker – for annet enn det

  • Lyrikk er en av de eldste skjønnlitterære sjangerne, og kan i vestlig historie dateres tilbake til 800 f.kr i Hellas.
  • Lyrikk beskrives som den mest subjektive av formene – da den er tettest på dikterens følelser.
  • Poesi og lyrikk brukes ofte som synonymer. Men lyrikk regnes som diktning som beskriver følelser og øyeblikkets stemning – mens poesi er alt som er dikterisk.