Sov godt: Mange bruker cannabis til å sove godt om kvelden, men stadig flere bruker det til medisinske formål. Men det er svært få som får cannabis utdelt av staten. FOTO: Flickr/eggrole
Sov godt: Mange bruker cannabis til å sove godt om kvelden, men stadig flere bruker det til medisinske formål. Men det er svært få som får cannabis utdelt av staten. FOTO: Flickr/eggrole

Stadig flere bruker hasj som medisin

Cannabis er ikke i nærheten av å bli legalisert, men en økning i medisinsk bruk kan føre til mildere lovgivning.

Selvmedisinering: Stadig flere gir seg selv diagnoser som de mener kan, og skal, kureres med bruk av marijuana. - Problemet er den vage avgrensingen mellom rus og «medisin», sier professor Willy Pedersen. FOTO: Flickr/Torben Bjørn Hansen
Selvmedisinering: Stadig flere gir seg selv diagnoser som de mener kan, og skal, kureres med bruk av marijuana. –⁠ Problemet er den vage avgrensingen mellom rus og «medisin», sier professor Willy Pedersen. FOTO: Flickr/Torben Bjørn Hansen

En ny studie utført av sosiologene Willy Pedersen og Sveinung Sandberg ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at stadig flere nordmenn bruker cannabis av medisinske grunner, melder SV-fakultetet på uio.no.

I Norge får en håndfull pasienter utskrevet cannabisprodukter fra helsevesenet. I tillegg foregår det også en illegal bruk av stoffet med medisinske motiver.

Pedersen og Sandberg intervjuet 100 brukere av cannabis, og flere beskrev at de brukte stoffet «for å roe seg ned», «for å sove godt», eller fordi de «antakelig hadde ADHD». Mange av intervjuobjektene mente selv at deres bruk av stoffet var av «medisinske» grunner, til for eksempel å behandle multippel sklerose (MS), Tourettes syndrom og smertefull revmatisme.

–⁠ Funnet var i og for seg ikke overraskende, sier professor Willy Pedersen til uio.no.

–⁠ Høyt kunnskapsnivå

I USA har18 delstater nå legalisert cannabis til medisinsk bruk.

–⁠ Også i Norge ser det ut til at myndighetene kommer til å løse opp det strenge regimet noe, sier Pedersen.

Han mener at norske cannabisbrukere har et høyt kunnskapsnivå når det kommer til cannabis, og kan mye om de medisinske fordelene ved det narkotiske stoffet.

–⁠ Vi ser nok et ekko av den intense aktiviteten rundt medisinsk cannabis i USA, og enkelte av de norske brukerne hadde et høyt kunnskapsnivå. De var aktive i nettfora, leste jevnlig nye forskningsrapporter og hadde kunnskap om ulike cannabinoider og deres virkninger, sier Pedersen.

Brukes mot ADHD

Det foregår stadig mer forskning på dette feltet, og Pedersen tror også at velviljen overfor medisinsk bruk av hasj har økt i Norge de siste årene.

Et av de vanligste motivene som brukerne i studien oppga, var at de mente de hadde ADHD.

–⁠ Det typiske her var at mange ikke hadde fått denne diagnosen fra helsevesenet, men selv hadde kommet fram til at de «antakelig» led av ADHD. Det var lett å se hvordan et kronglete liv, kanskje med rus og trøbbel på skole og i arbeidsliv, kunne gis en helt annen fortolkning på denne måten, sier Pedersen.

Intervjuobjektene oppfattet også cannabis som et bedre, «mer naturlig og organisk» stoff enn Ritalin, som vanligvis brukes til behandling av ADHD.

–⁠ Cannabis gir færre bivirkninger, og mindre fare for avhengighet.

Willy Pedersen, sosiologiprofessor ved UiO

–⁠ Cannabis gir færre bivirkninger, og mindre fare for avhengighet, og de oppfattet Ritalin som «et kjemisk stoff», sier Pedersen.

–⁠ Problematisk utvikling

Sosiologiprofessoren ser problemer med denne utviklingen, der stadig flere forklarer bruken med medisinske motiver.

–⁠ Det er nok liten tvil om at en mindre gruppe med alvorlige lidelser som f.eks. multippel sklerose kan ha nytte av cannabis, og vi møtte mye avmakt og oppgitthet hos flere av dem. De er jo nødt til å skaffe seg stoffet gjennom illegale kanaler, og det er selvsagt en belastning. Problemet er den vage avgrensingen mellom rus og «medisin». Nokså mange beskrev at de brukte stoffet for det i alle fall jeg mener er nokså dagligdagse problemer – litt søvnproblemer, uro, og å roe seg ned.

I den sosiologiske fortolkningen er dette knyttet an til begrepet «medikalisering». Det innebærer at stadig flere tilstander forstås som medisinske og må behandles, ikke minst med ulike medikamenter.

–⁠ Det er litt pussig at nettopp brukerne av cannabis omfavner dette tenkesettet. De er jo ellers skeptiske til ekspertvelde, medikamenter og diagnoser, sier Pedersen.

Hippiekultur

Willy Pedersen har lenge vært opptatt av cannabiskulturen i Norge. Fra å ha vært en ganske stabil kultur gjennom snart 50 år, ser Pedersen nå en forandring.

–⁠ Cannabiskulturen feiet inn over landet, med en veldig kraft, på slutten av 1960-tallet, sammen med hippiekultur, politisk opposisjon og nye musikkformer. Egentlig har kulturen vært overraskende stabil gjennom de snart 50 årene som har gått. Men dette er noe helt nytt. Vi intervjuet jo en god del hasjbrukere som deltok i Slottsparken, da det hele startet. De er jo gamle nå, og litt plaget – av gikt og dårlig søvn. Ikke så rart at de trenger noe som kan lindre, kanskje.

Studiet, som heter Cannabis: Subculture, economy and social marginality, finner du her.