ANSVAR: Mirnesa Balagic (t.v.) og Ida Martine Nilsen (t.h.) mener UiO bør ta ansvar og kreve at Fronter blir tilgjengelig for svaksynte og blinde.
ANSVAR: Mirnesa Balagic (t.v.) og Ida Martine Nilsen (t.h.) mener UiO bør ta ansvar og kreve at Fronter blir tilgjengelig for svaksynte og blinde.

Blinde refser Fronter

Blinde og svaksynte akademikere og studenter klager på at det er umulig for dem å bruke Fronter. Systemet fikk bunnplassering i en rapport om universell utforming.

Svaksynte Ida Martine Nilsen og blinde Mirnesa Balagic er fortvilet fordi de ikke kan bruke Fronter. Balagic må bruke sekretær for å levere obligatoriske oppgaver og få tilgang til informasjon.

Fronter er et nettbasert læringssystem som blir brukt til kommunikasjon og innleveringer i undervisningen.

–⁠ Jeg har ikke sjanse til å bruke Fronter, og må få foreleseren til å sende meg notatene på mail, sier Mirnesa Balagic

Hun er helt avhengig av en leselist for å bruke PC. En leselist ser ut som et tastatur, og gjør om skjermskrift til punktskrift, slik at blinde kan lese på PC.

–⁠ Hvis alt hadde fungert ville bokstavene komme opp som punktskrift, men måten rammene er satt opp i Fronter gjør det umulig å få fullstendig oversikt, konstaterer Mirnesa Balagic.

Ida Martine Nilsen og Mirnesa Balagic er medlem av Norges Blindeforbunds ungdom. De ønsker at Fronter skal ta universell utforming på alvor. Universell utforming i denne sammenheng betyr at IKT-systemet også er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemminger.

Fronter er ekskluderende.

Mirnesa Balagic, student og blind.

–⁠ Fronter er ekskluderende. De som jobber med utformingen har en grundig jobb å gjøre, sier Mirnesa Balagic.

Klaget til UiO

Den landsomfattende interesseorganisasjonen Synshemmede akademikere (SAF) sendte i april i år en klage til Universitetet i Oslo (UiO) på utformingen av Fronter. Magne Bolme i SAF mener UiO bryter paragraf 9 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som fastslår at offentlige og private virksomheter som er rettet mot allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

«Fronter er ikke i nærheten av å tilfredsstille kravene til universell utforming», skriver Bolme i klagen.

Universitas har fått tilgang til svarbrevet sendt fra UiO til SAF, datert 24. august.

«Å få spesialutviklet et LMS (læringssystem, journ.anm.) for UiO som overholder kravene til universell utforming, samtidig som det løser alt annet, ville være helt urealistisk», skriver saksbehandler Jon Lanested ved UiO.

–⁠ UiO fraskriver seg ansvaret som innkjøper og har en defensiv holdning. De har ikke nok forstand på universell utforming. Dette er nok en unnskyldning fra universitetet, sier Magne Bolme i SAF.

Sterk kritikk i rapport

I tillegg til klagen foretok det svenske selskapet Funka Nu en gransking av universell utforming i digitale læreplattformer i 2011. Både elever og eksperter testet systemene på oppdrag fra Norges Blindeforbund. I rapporten undersøkes den universelle utformingen til tre læringsplattformer: Fronter, It´s learning og PedIT.

I rapporten til Funka Nu rettes det spesielt sterk kritikk mot Fronter.

«Fronter, som var det nyeste grensesnittet ved testtidspunktet, noterte de største problemene med den tekniske delen av universell utforming som blant annet gjorde at enkelte testbrukere som er avhengige av hjelpemiddel når de benytter internett, ikke klarte å fullføre en del av oppgavene», står det i rapporten.

Lover forbedring

Daglig leder i Fronter AS, Nils Olav Sundsteigen, ønsker ikke å gå inn på saken eller innholdet i Funka Nus rapport, men lover å forbedre den universelle utformingen.

–⁠ Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker, men kan si på generelt grunnlag at vi har fokus på universell utforming. Vi kommer til å jobbe med tilgjengelighet i løpet av høsten, sier Sundsteigen.

–⁠ Dere har fått sterk kritikk i en granskingsrapport hvor det står at Fronter har de største problemene med universell utforming, hvordan stiller du deg til det?

–⁠ Jeg vil ikke kommentere rapporten, sier Sundsteigen.

–⁠ Tok dere hensyn til blinde og svaksynte i utformingen av Fronter?

–⁠ Vi skal sørge for at det blir bedre fremover, blant annet ved å forbedre grensesnittet og navigasjonen, avslutter Sundsteigen.

UiOs IT-direktør Lars Inge Oftedal ønsket ikke å kommentere saken, ut over det som står i svarbrevet.