Kriseløsning: SVs Ingvild Reymert håper at Oslo Bystyre i dag vedtar hennes forslag om å garantere nye studenter tak over hodet ved studiestart i Oslo.
Kriseløsning: SVs Ingvild Reymert håper at Oslo Bystyre i dag vedtar hennes forslag om å garantere nye studenter tak over hodet ved studiestart i Oslo.

Vil ha akuttiltak mot bolig­presset

SVs Ingvild Reymert vil garantere Oslo-studentene tak over hodet ved studiestart. Forslaget støttes ikke av bystyrets borgerlige flertall.

Ved studiestart denne høsten stod 4200 i studentboligkø i Oslo. Mange sliter også med å finne seg et sted å bo i et privat boligmarked som er hetere enn på lenge.

I Trondheim tilbys nye tilflyttende et sted å sove den første tiden i byen. Ingvild Reymert, bystyrerepresentant for SV, vil nå at Oslo skal kopiere dette tiltaket. Derfor har hun foreslått en tak over hodet-garanti, som i dag behandles i Oslo Bystyre.

–⁠ Forslaget kommer fordi det er en studentboligkrise i Oslo, og den er ikke uventet. Hvert år kommer det mange til Oslo som ikke har noe sted å bo, så nå må vi ha et akutt tiltak, sier hun.

Blå motstand

I Reymerts forlagstekst heter det at kommunen skal bidra med kunnskap og økonomisk støtte. Borgerlig side i bystyret er positiv til å legge til rette for studenter i bolignød, men å bruke kommunale midler for å få det til er ikke ønskelig, forteller Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

–⁠ Vi kommer ikke til støtte forslaget. Å bygge og finansiere studentboliger er et statlig ansvar. Oslo kommune er ikke utrustet med en økonomi som gjør det mulig å bygge studentboliger på eget initiativ, selv om vi hadde ønsket det. Dette koster penger, og det må tas fra andre tiltak som skole, barnehager og eldreomsorg, sier Solberg.

Han mener at byrådet er opptatt av å samarbeide med studentene, samskipnaden og de ulike lærestedene for å legge til rette for en god studentboligpolitikk.

–⁠ Dersom vi har ledige tomter eller bygninger som kan være egnet til dette formålet, kan det være en mulighet. Nå har vi for eksempel åpnet for å leie ut 50 kommunale boliger på Sagene til studenter.

Foreslår brakkeboliger

Hvis en garanti om tak over hodet kommer på plass ser Reymert for seg mange boalternativer.

–⁠ Det er mange muligheter. Sovesaler, rom og brakker er bare noen av alternativene. Det er mange aktuelle områder i Oslo der dette kan la seg ordne. Det viktigste er at vertskommunen viser at vi tar ansvar.

Hun synes det er overraskende at byrådet ikke vil støtte forslaget.

–⁠ Jeg synes det er bemerkelsesverdig at de borgerlige partiene ikke engang kan støtte et forslag om å ta initiativ for å finne en løsning på et akutt problem. At de ikke er villig til å ta dialogen er veldig kritikkverdig, sier hun.

Høyre mener på sin side at dette ikke stemmer.

–⁠ Det er en helt feilaktig fremstilling. Vi er positive til et samarbeid med alle de aktuelle partene. Det vi kan ikke være med på er SVs overbudspolitikk. I en allerede presset kommuneøkonomi kan vi ikke være med på å finansiere noe som er et statlig ansvar, uansett hvor godt tiltaket er, sier Solberg.

Ti år med «Tak over hodet»

I Trondheim har ordningen som tilbyr nye studenter i byen en seng å sove i vart i ti år. Tove Lill Karlsen, prosjektleder i foreningen StudiebyEn, forteller at det er et kjærkomment tiltak for mange.

–⁠ Først og fremst er mange glad for å få et trygt og greit sted å bo når de kommer til Trondheim. Tilbudet vårt er veldig lavterskel, og er ikke mer enn en trygg base for nye studenter. Alle som bor hos oss er i samme situasjon, og det åpner muligheter for mange. Da kan man gå sammen og starte kollektiv, sier hun.

Hittil denne høsten har omtrent 300 studenter benyttet seg av tilbudet. For å kunne gjøre det må du være tilflyttende student på en av fire utdanningsinstitusjoner, og du kan ikke ha et nettverk i byen fra før. I løpet av den drøye måneden tilbudet varer vil de fleste ha funnet seg bopel på en annen måte, hevder Karlsen.

–⁠ Behovet er borte i løpet av september. Det er derfor vi stenger etter ganske kort tid. Det er det vanvittige presset når alle skal gjennom det samme nåløyet samtidig vi prøver å avlaste.