Ubekymret: Rektor ved Oslo International Bible College, Finn Henrik Larsen, er ikke bekymret for Kunnskapsdepartementets tilsynssak med skolen.
Ubekymret: Rektor ved Oslo International Bible College, Finn Henrik Larsen, er ikke bekymret for Kunnskapsdepartementets tilsynssak med skolen.

Bråk på bibelskole

70 studenter anklager ledelsen på Oslo International Bible College for trusler og trakassering. Studentene skal blant annet ha blitt beskyldt for hekseri.

Studentene anklager skolen for omfattende trakassering, blant annet ved at de skal ha blitt tvunget til å tale i tunger. Ansatte på skolen skal også ha beskyldt elevene «for å ha djevelens ånd i seg, og for å bedrive heksekunst».

Dette er noen av anklagene som blir rettet mot Oslo International Bible College (OIBC) i et brev sendt til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). I brevet, som er signert av 70 OIBC-studenter, rettes det en rekke alvorlige beskyldninger mot fagskolen.

Mener studentene ble lurt

Det er medlemmene i menigheten Regnbuen som har startet bibelskolen. Menigheten, som er tilknyttet pinsebevegelsen, har også en egen barnehage, og en barneskole med rundt 100 elever. Finn Henrik Larsen er Regnbuens pastor, og rektor ved OIBC. Han synes saken er ubehagelig.

–⁠ Jeg lurer på hvorfor ingen har sagt noe om tingene de er misfornøyde med. Vi var ikke kjent med brevets innhold før flere måneder etter at det ble sendt. Og disse klagene ble ikke tatt opp i studentrådet, sier Larsen.

–⁠ Brevet ble signert av 70 studenter ved skolen, over halvparten av de som gikk der, hvordan forklarer du det?

Når du ser på enkelte av klagene så er det umulig at 70 studenter har opplevd alle disse tingene.

Finn Henrik Larsen, rektor ved Oslo International Bible College

–⁠ Jeg har spurt meg selv hvordan dette kunne skje. Og jeg spurte studentrådet om de kunne finne ut av dette. Jeg har fått høre at de som signerte brevet ikke fikk lese hele brevet før de signerte. Når du ser på enkelte av klagene så er det også umulig at 70 studenter har opplevd alle disse tingene.

–⁠ Det virker som du sier at de fleste som skrev under på brevet, ble lurt til å gjøre det. Hvorfor skulle noen gjøre det?

–⁠ Det vet jeg ikke. Jeg vil ikke spekulere i andres motiver. Og jeg har ikke noe behov for å finne ut hvem det er som skaffet signaturene. Om de vil være anonyme, så er det deres rett å være det.

–⁠ Truet av rektor

I brevet beskyldes rektoren for å ha brukt sin autoritet til å true studentene ved skolen under et av skolens fellesmøter i menigheten. Larsen kjenner seg ikke igjen i disse påstandene.

–⁠ Vi har en avslutning, der jeg sa at jeg forventer at alle møter opp, fordi avslutningsgudstjenesten inngår i pensum. Men jeg har ikke sagt noe mer truende enn at det vil bli tatt fravær, sier Larsen.

Studentene skriver også at de føler seg tvunget til å møte opp ved Regnbuens gudstjenester på søndager, noe de mener er et brudd på deres rett til fri religionsutøvelse. De opplever at skolen har forakt for de som velger å gå til en annen kirke på søndager. Larsen stiller seg uforstående til disse påstandene.

–⁠ Det er en del av pensum at de skal delta på gudstjeneste. Studentene kan også gå til andre kirker, men da må vi vite hvor de er, slik at vi kan føre fravær dersom de ikke møter opp, sier Larsen.

Skylder på misforståelse

Larsen synes påstanden om at en av skolens rådgivere skal ha trakassert studentene er forferdelig.

–⁠ Da jeg leste påstandene tok jeg umiddelbart kontakt med vedkommende. Jeg spurte ham om han på noen måte kunne ha sagt eller gjort noe som kunne tolkes på en slik måte, sier Larsen.

Han mener det er mulig at noen kan ha feiltolket rådgiveren da han siterte bibelen. Men Larsen understreker at han tok anklagene alvorlig.

–⁠ Jeg sa til studentene at de kunne si til meg hvordan de har oppfattet situasjonen, men de som var tilstede sa at de ikke hadde opplevd dette, sier Larsen.

Undersøkes av departementet

NOKUT har hatt et møte med ledelsen i OIBC for å diskutere brevets innhold. De avventer nå resultatet fra et utvidet tilsyn som Kunnskapsdepartementet (KD) fører med skolen, men understreker at de ikke har lagt saken død.

Lars Vassbotten, avdelingsdirektør i KD, bekrefter at de ønsker en grundig redegjørelse fra OIBC, med svarfrist innen første september. Han sier at slike ekstraordinære tilsyn ikke er hverdagskost.

–⁠ I kun et par tilfeller har departementet sett behov for å åpne utvidet tilsyn, utover de årlige innrapporteringene, sier Vassbotten.

Rektor Larsen er imidlertid ikke bekymret for tilsynet.

–⁠ Vi holder på med et tilsyn når det gjelder økonomi. Det fikk jeg brev om, og det skal vi svare på innen første september. Der får de grundig svar og kopi av alle dokumenter. Vi har vært grundige med økonomien, sier Larsen.

Det har ikke lyktes Universitas å få uttalelser fra noen av de 70 studentene som har undertegnet brevet.