GRIPER MAKTA:For å forhindre økonomisk skakkjørte studentsamskipnader, vil regjeringen nå ha 2/3 flertall i samskipnadsstyrene i viktige saker.
GRIPER MAKTA: For å forhindre økonomisk skakkjørte studentsamskipnader, vil regjeringen nå ha 2/3 flertall i samskipnadsstyrene i viktige saker.

Raser mot Kristins lovforslag

Regjeringen har konkludert i saken om ny samskipnadslov: Studentene kan ikke lenger bestemme alene. –⁠ Studentstyringen har blitt svekket, sier SiO-styrelederen.

I Universitas på onsdag kunne man lese om Kunnskapsdepartementets (KD) ønske om både 2/3 flertall i Studentsamskipnadene i viktige saker, og muligheten for å oppløse styret i «særlige tilfeller».

I statsråd i dag ble det klart at «kun» den første lovendringen kommer som lovforslag. Dette vil si at SiO trenger 2/3 flertall for å vedta «beslutninger om låneopptak, innvesteringer i nye studentboliger, oppstart av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering.»

I skrivende stund holder det med simpelt flertall.

–⁠ Dette gir 1/3 mulighet til å velte en sak. Studentstyringen har blitt svekket, sier SiO-styreleder, Marianne Høva Rustberggaard.

–⁠ 2/3 flertall verst

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, mener på sin side at dette er en lovendring som vil komme studentene til gode.

–⁠ Dette handler om styring av samskipnader i fremtiden, og de trenger en solid ramme. Jeg syns samskipnadene skal legge merke til at vi har kommet dem i møte. Dette er for å forebygge dårlig økonomisk styring, sier hun til Universitas.

Hun mener KD har kommet studentene «tre fjerdedeler i møte». Dette er ikke Rustberggaard enig i.

–⁠ Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Hun skriver også at hun hever terskelen for hvilke saker som trenger kvalifisert flertall, men i realiteten er det minimumsforslaget i høringsnotatet som er blitt godkjent i statsråd.

Hun sier hun også tidspunktet er dårlig, og at KD burde ventet til å se hvordan det blir hvis høgskoler slår seg sammen til å bli universiteter.

–⁠ Vet ikke om noen tilfeller

Et av argumentene til KD er å forhindre uvettig pengebruk av uerfarne styrer. Men Rustberggaard mener Halvorsen har dårlig empiri på dette området.

–⁠ De store samskipnadene, herunder SiO, blir i BDO Noradits sin gjennomgang av samskipnadene fremhevet som veldrevne.

Konkursen til Studentsamskipnaden i Narvik i 2008, er derimot et eksempel på en dårlig drevet samskipnad. Rustberggaard hevder det samme utfallet ville kommet selv med KDs nye lovforslag.

–⁠ Dersom kvalifisert flertall hadde blitt brukt i Narvik, ville fortsatt vedtakene blitt gjort, de var enstemmige, sier hun.

Tidligere i uken sa Kristin Halvorsen til Universitas at «Jeg vil ikke henge ut noen, men avgjørelser har blitt tatt i studentpolitikken som tilsier at dette er den beste løsningen.»

Hvor mange tilfeller har dere egentlig av dårlig økonomistyring hos samskipnadene bortsett fra i Narvik?

–⁠ Jeg vil ikke gå inn på andre enkelttilfeller, sier Halvorsen til Universitas.

Skei Grande skuffet

I en epost til Universitas skriver Venstre-leder og medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på stortinget, Trine Skei Grande en kommentar om lovendringen.

–⁠ Studentsamskipnadene er til for studentene. Det er trist at det første konkrete Kristin Halvorsen gjør etter at hun blir studentenes statsråd er å strupe studentenes innflytelse over eget velferdstilbud, skriver hun.

Hun mener også at samskipnadsloven og finansieringsordningene i dag gir den kontrollen som trengs over samskipnadene.

–⁠ Det er merkelig å tro at studentene vil drive vanstyre av sine egne velferdstilbud, mener Grande.

Kristin Halvorsen tror forslaget vil være positivt for studentene.

–⁠ Dette skal ikke studentene skal frykte i det hele tatt. Gode beslutninger vil få 2/3 flertall. Dette vil skjerpe alle i et styre, sier hun.

SiO-styrelederen sin på sin side vil også understreke at hun er glad for at man har valgt å gå bort fra forslaget om å avsette styrer og innsette interimstyrer,