ØNSKER FLERE MENN: – Det er en rett å kunne velge om man vil gå til en mann eller kvinne for å fortelle om psykiske problemer, sier instituttleder ved psykologisk institutt, Kjetil Sundet.
ØNSKER FLERE MENN: – Det er en rett å kunne velge om man vil gå til en mann eller kvinne for å fortelle om psykiske problemer, sier instituttleder ved psykologisk institutt, Kjetil Sundet.

Slik vil de få flere mannlige psykologer

Både fakultetsstyret på SV og styret ved psykologisk institutt ønsker kjønnspoeng for å lokke flere menn til profesjonsstudiet i psykologi. Nå gjenstår bare universitetsstyrets vedtak.

Prosentfordelingen kvinner og menn på studiet er i dag 80/20. Av de 2753 søkerne til profesjonsstudiet, var over 2000 kvinner. Siden høsten 2010 har andelen mannlige søkere gått ned, mens andelen kvinner har steget .

–⁠ Viktig med bra fordeling

Både styret ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) og styret ved Psykologisk Institutt (PSI) ønsker en prøveordning for å jevne ut kjønnsfordelingen på profesjonsstudiet i psykologi. Dersom universitetsstyret vedtar det, får gutter som søker seg inn i 2013 to ekstra kjønnspoeng.

–⁠ Det er en utvikling som har skjedd over flere år, sier instituttleder ved PSI, Kjetil Sundet, til Uniforum.

I tillegg til at det er problematisk for studentmiljøet, mener han også det er usunt for samfunnet om andelen menn ikke går opp:

–⁠ Det er en rett å kunne velge om man vil gå til en mann eller kvinne for å fortelle om psykiske problemer. Vi tror at det i mange situasjoner er lettere for menn å gå til psykolog om psykologen er en mann. For oss er det derfor viktig at det blir en bra fordeling av menn og kvinner, slik at folk kan få et reelt valg, sier Sundet til nettavisa.

Nei til kjønnspoeng

Profesjonsstudentenes representant i instituttstyret, Berit Serina Sikveland, stemte mot forslaget. Hun ønsker også en bedre kjønnsbalanse på studiet, men vil ikke innføre poeng til menn med det første.

–⁠ Vi stiller oss kritiske til at tilleggspoeng er den eneste og beste løsningen på denne problemstillingen, skriver Sikveland i et leserbrev til Uniforum.

Fagutvalget har, gjennom de tillitsvalgte fra hvert kull, sendt ut mail til profesjonsstudentene. Her bes studentene svare på hva de synes om tilleggspoeng som tiltak, og om de har forslag til alternative tiltak.

Sikveland skriver at de fortsatt arbeider med å samle inn svarene, og at nettopp fordi hun ikke var sikker på profesjonsstudentenes meninger, ville hun ikke stille seg bak forslaget.

Videre ønsker hun at man ikke skynder seg med å sette inn tiltak:

–⁠ Vi må ta oss tid til en litt bredere debatt, og ikke bare kjøre gjennom nærmest en hastesak om å gi tilleggspoeng til menn, skriver styremedlem Sikveland.

–⁠ Enighet i fagmiljø

Universitetet valgte i fjor en arbeidsgruppe som skulle se på kjønnspoeng som et tiltak for å jevne ut kjønnsfordelingen. Ledet av førsteamanuensis Anne Kari Torgalsbøen fra PSI, drøftet gruppa om det underrepresenterte kjønn ved opptak til medisin, odontologi og profesjon psykologi skulle få tilleggspoeng.

I rapporten, som er tilgjengelig på PSI sine hjemmesider, anbefaler gruppa at fakultetene stiller seg positive til tilleggspoengene ved opptak høsten 2013.

Videre heter det at «et slikt virkemiddel bør iverksettes sammen med andre tiltak», og at «for psykologi ville 2 tilleggspoeng ha ført til en kjønnsfordeling på 60% kvinner og 40% menn for våropptaket 2012».

Instituttleder Sundet mener forslaget om prøveordning har blitt møtt av et enig fagmiljø.

–⁠ Alle ser behovet for at noe må gjøres, sier han.

Dersom prøveordningen blir vedtatt, omfatter kjønnspoengene kun profesjonsstudiet i psykologi, mens bachelor- og årsstudiet forblir det samme.