HENGES UT: I en intern e-postutveksling spøker en av studiekonsulentene med om hvorvidt studenten kommer til å møte opp til eksamen eller ikke. Faksimile: Intern epost
HENGES UT: I en intern e-postutveksling spøker en av studiekonsulentene med om hvorvidt studenten kommer til å møte opp til eksamen eller ikke. Faksimile: Intern epost

Truet til å holde kjeft

Da medisinstudenten klaget på eksamensnekt, ble hun skikkethetsvurdert av fakultetet og truet med at hun kunne miste studieplassen.

To dager før sin 30-poengseksamen i medisin fikk en student i fjor vår en epost fra en studiekonsulent ved Medisinsk Fakultet (MED) om at hun ikke fikk ta eksamen.

Konsulenten hevdet jenta ikke hadde gjennomført obligatorisk PBL-undervisning (problembasert læring).

Da studenten oppgitt forsøkte å vise studieadministrasjonen ved fakultetet at hun har dokumentasjon på at hun var til stede på undervisningen, ble hun ikke hørt.

–⁠ Jeg tok kontakt med en person høyere opp i systemet på medisinsk fakultet og ba om et møte. Hun sa ja til et møte, men sa at dette møtet skulle handle om min oppførsel, og ikke det at jeg faktisk har papirer på at jeg skulle fått ta eksamen.

Truet

På møtet, som fant sted 28. juni, ble studenten møtt av tre representanter for administrasjonen ved MED.

I møtet gjør de det klart for henne at de mener hun ikke har opptrådt akseptabelt, og at «møtet og samtalen er å anse som en formell advarsel i forhold til fakultetets sikkerhetsreglement», slik det heter i møtereferatet Universitas har tilgang til.

–⁠ Jeg fikk aldri beskjed om at de mente jeg hadde for mye fravær.

Berørt student, Medisinsk Fakultet, UiO

–⁠ Jeg fikk aldri beskjed om at de mente jeg hadde for mye fravær. Jeg klaget, fordi jeg visste jeg hadde oppmøtet som var obligatorisk. Men etter å ha forsøkt å komme gjennom med saken min, ble jeg møtt med en skikkethetsvurdering, og en advarsel om at jeg ville miste studieplassen min hvis denne typen atferd skulle gjenta seg.

En skikkethetsvurdering innebærer en vurdering av studentens personlige og faglige egnethet til yrket. Hvis studenten blir vurdert som uegnet, kan det i verste fall bety at personen blir kastet ut av utdannelsen.

Professorer på sin side

Etter at saken rullet videre, følte studenten at hun trengte hjelp i kampen mot administrasjonen ved MED, og hyret inn advokat.

Sammen gikk de saken etter i sømmene, og har fått dokumentert det de mener er flere alvorlige feil i universitetets behandling av studenten.

–⁠ Sammen med advokaten min kontaktet vi noen professorer, blant annet Per Brodal, professor ved MED og ekspert på undervisningstypen jeg ble anklaget for ikke å ha gjennomført. Han sa at PBL ble gjennomført på en slik måte at mitt fravær måtte godkjennes, forteller den berørte studenten.

I tillegg har Universitas fått innsyn i en epost fra professor Arild Njå, som også bekrefter at studenten fulgte studiekravene og skulle hatt godkjent undervisning.

Mer trøbbel

Representantene for administrasjonen ved MED som behandlet studentens sak mente likevel det var grunn for å ikke la henne gå opp til eksamen.

Når en av hennes professorer kontakter sekreteriatet for å få henne opp til eksamen, melder de at hun ikke har levert inn signaturboken – en bok alle medisinstudenter må levere hvert semester for å bekrefte at de har fullført den obligatorisk undervisningen.

–⁠ Da de fortalte det, dro jeg rundt til hver enkelt underviser og fikk bekreftet, med underskrift, at jeg hadde vært tilstede på undervisningen, forteller studenten.

Dette synes ikke saksbehandlerne ved MED var godt nok.

Trakk advarsel

Etter en tid, når studentens advokat klaget inn studentens situasjon til fakultetet, benektet fakultetet at de noen gang har gitt noen form for advarsel om skikkethet.

Referatet fra møtet, som Universitas har fått innsyn i, viser derimot at en slik advarsel ble rettet mot studenten under møtet.

Advokaten konfronterer fakultetet med at han stiller seg uforstående til at de nå benekter å ha advart studenten om skikkethetsvurdering.

I følge studenten besvarte fakultetet aldri denne konfrontasjonen.

Henviser til dekan

Da Universitas kontaktet den sentrale administrasjonen ved UiO tirsdag, ble vi henvist til dekan ved MED, Frode Vartdal, som den rette personen å snakke med.

Han ville ikke svare på saken, men kommenterer generelt i en tekstmelding:

–⁠ Fakultetet kan ikke kommentere enkeltsaker som gjelder studenter. På generelt grunnlag kan vi informere om at fakultetets studenter har plikter og rettigheter som er regulert i et regelverk.

Studenten studerer i dag fortsatt ved MED.