Avviser pyra­mi­de­på­stander

–⁠ World Ventures betaler ikke for å rekruttere representanter, men bare for introdusering av kunder. Planen er ikke komplisert og følger et format som er vanlig for mange MLM-selskaper, sier sjef for internasjonal kommunikasjon i World Ventures.

Økonomi: I forrige uke skrev Universitas om selskapet World Ventures. Selskapet fikk blant annet kritikk av Gorm Kunøe fra BI, som mente seg nesten helt sikker på at selskapet var et ulovlig pyramidespill. Universitas kontaktet World Ventures hovedkvarter i Texas, som ikke hadde anledning til å svare på våre spørsmål før forrige utgave av Universitas gikk i trykken.

Laura Wards, sjef for internasjonal kommunikasjon i World Ventures, har nå svart Universitas på e-post:

Den norske lotteriloven krever at mer enn halvparten av inntektene til Multi level marketing (MLM)-selskaper kommer fra andre kilder enn salg av medlemskap, medlemsgebyr og alle andre inntekter som kommer direkte fra rekruttering av nye medlemmer og representanter. Følger World Ventures disse reguleringene?

–⁠ Produktet til World Ventures er et reiseklubbmedlemskap. I løpet av 2011 ble World Ventures’ medlemmer tilbudt muligheten til å reise på en eller flere av over 500 reiser, levert av Rovia og andre reiseselskap, inkludert et antall regionale reiser markedsført til norske medlemmer.

–⁠ World Ventures er stolte av det faktum at vi følger norske reguleringer. Legg merke til at våre globale inntekter for regnskapsåret som slutter 31. desember 2010, består av 51 prosent fra reiser våre kunder har gjort, 35 prosent er inntekter fra reiseklubbmedlemskap og bare 3,5 prosent fra inntekter assosiert med forretningsmuligheten. Regnskapstallene for 2011 er ennå ikke tilgjengelige.

World Ventures har en komplisert «kompensasjonsplan», hvor man betaler medlemmer for å rekruttere andre. Hvordan kan denne forretningsmodellen opprettholdes over lengre tid?

–⁠ World Ventures betaler ikke for å rekruttere representanter, men bare for introdusering av kunder. Planen er ikke komplisert og følger et format som er vanlig for mange MLM-selskaper.

Hvordan kan dere opprettholde et system av betalinger til deres representanter mens medlemsmengden vokser, og representantene har krav på mer kompensasjon?

–⁠ World Ventures kompensasjonsplan er av samme type som er vanlig for andre MLM-bedrifter, for eksempel Amway og Herbalife, som har vært i drift i flere tiår.

–⁠ World Ventures har selv vært i drift i seks år med denne modellen, og det er ingen grunn til å tro at selskapets levetid vil bli annerledes enn Amway og Herbalife, som også opererer i Norge.

–⁠ Pengene som våre uavhengige representanter tjener, er beregnet ut fra en prosentandel av salgsinntekt og er bokført som en salgskostnad. På samme måte kan andre selskaper som ikke selger direkte til sluttbruker inkludere makredsføringskostnader i sine priskalkyler.

Grom Kunøe, en norsk forretningsekspert, hevder at World Ventures forretningsmodell er uteisk, fordi medlemmer ender opp med å rekruttere sine egne venner, og på den måten tjener penger på personlige relasjoner. Han hevder også at World Ventures nesten helt sikkert er ulovlig i henhold til norsk lov. Ønsker dere å kommentere Kunøes påstander?

–⁠ Når det kommer til Kunøe har vi ingen informasjon vedrørende hans kvalifikasjoner til å kommentere World Ventures forretningsmodell, eller hans kvalifikasjoner til å kommentere lovligheten av virksomheten.

–⁠ Dette er en sak for norske myndigheter, og Lotteritilsynet har ingen intensjoner om, eller årsaker til, å etterforske World Ventures.