FOLKET UNDERTRYKKES: -- Det er ikke lenger tvil om hva folket vil, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.
FOLKET UNDERTRYKKES: – Det er ikke lenger tvil om hva folket vil, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

–⁠ Regimet frykter den unge gene­ra­sjonen

Iran-ekspert og menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam mener det vil komme en revolusjon i Iran.

–⁠ I en fersk FN-rapport kommer det frem at over 200 henrettelser har funnet sted i Iran i 2011. Regjeringen hevder imidlertid at den er fabrikkert. Hvem skal vi tro på?_ – Det reelle tallet er faktisk høyere. Ifølge offisielle kilder er det cirka 350 så langt i år. Denne rapporten ble skrevet rundt august. Sett fra vårt ståsted er rapporten veldig forsiktig, men det kommer en ny rapport om et par måneder som vi håper kommer til å dekke en større del av bildet. Men det at Iranske myndigheter sier slike ting, er ikke noe nytt.

–⁠ Hvem er disse menneskene som blir henrettet?_ – De fleste er arrestert i forbindelse med narkotikarelaterte forbrytelser, men også mord, kidnapping og voldtekt. Men når det er sagt blir det mindre protester dersom man sier at man henretter narkotikasmuglere. Fåtallet av de henrettede identifiseres med navn. Vi vet ikke hvem de er, eller om det har foregått en skikkelig rettsprosess. Målet til regimet er å ha et stort antall dødsstraffer for å spre frykt.

–⁠ Du har sagt til Dagsavisen at Irans ungdom er en tikkende bombe. Hva tenkte du på da?_ – De er en tikkende bombe sett fra regimets side. I 1980 var befolkningstallet 35 millioner og nå er det over 70 millioner. Halvparten av befolkningen er under 30 år og utdanning er ikke uvanlig, spesielt for jenter. Dette er en av grunnene til at regimet må bruke så mye frykt for å styre landet. Dette er en gruppe som har krav som myndighetene ikke kan gi svar på. Derfor bruker de vold og dødsstraff.

«Får man tre stjerner, mister man studieretten for alltid.»

Mahmood Amiry-Moghaddam, menneskerettighetsforkjemper

–⁠ Tror du regimet frykter en ung og utdannet generasjon?_ – Ja. Etter presidentvalget i 2009, da det ble demonstrasjoner i gatene, var det unge kvinner og menn og studenter som opponerte, og regimet fryktet universitetene. Da Khamenei kom til makten etter revolusjonen i 1979, var det første han gjorde å stenge universitetene i to år. Et annet eksempel er at man gir studentene det man kan kalle disiplinære stjerner som først og fremst er rettet mot studentaktivister. Får man tre stjerner, mister man studieretten for alltid.

–⁠ To studentledere ble arrestert i forbindelse med opprøret i 2009 og sitter fortsatt i fengsel. Er dette uvanlig?_ – Regimet har gått etter alle som kan tenkes å organisere noe som helst mot dem. De har fått tunge fengselsstraffer alle sammen, og det gjelder også disse studentlederne. Hvis du ser på hva de egentlig har gjort, er det ikke ulovlig ifølge konstitusjonen.

–⁠ Tror du vi får se en revolusjon i Iran slik vi har sett i mange Arabiske land det siste året?_ – Absolutt. Mange har blitt inspirert blant annet av det som skjedde i 2009. Hver generasjon har i hvert fall ett forsøk på revolusjon, så det vil helt sikkert komme. Regimet tåler ikke en ny motstandsbølge, for det er ikke lenger tvil om hva folket vil.

Mahmood Amiry-Moghaddam er Iranekspert, talsmann for Iran Human rights og anatomiforsker ved Universitetet i Oslo.